<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 8

Omgewing en interaksies

Module 39

Ekologiese probleme en oplossings

Baie van die probleme wat tans in die natuur ervaar word, is deur die mens veroorsaak.

Die mens se grootste knelpunte lê ongetwyfeld in wat kortom as die HIPPO dilemma bekend staan.

H Habitatverlies

I Indringerspesies

P (Pollution) besoedeling

P Populasietoename (Bevolkingstoename)

O Oorverbruik

Aktiwiteit 1:

Om die mens se rol in ekologiese probleme te besef en te poog om oplossings te soek

[lu 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 3.1]

Die mens is skuldig aan al vyf. Ons ontbos en kap woude af omdat ons paaie, huise en nywerhede wil oprig. Dink maar net aan die Amasone: ’n geweldige verlies aan plante wat moet bydra tot ons suurstofvoorrade in die lug.

Ons laat toe dat vreemde spesies, veral plante en insekte, areas binnedring waar hul geen natuurlike vyande het nie. Dit hou groot gevare in vir die inheemse spesies wat dan maklik verdring word deur die aggressiewe vreemde spesies. Dink maar net aan Rooikrans op die Kaapse Vlakte of die swartwattelbome langs die riviere in die Boland.

Vreemde bye verdring ook ons eie soorte bye.

Besoedeling is uiteraard een van die grootste probleme. Ons besoedel die lug, die grond en die water met chemikalieë, olie, plastiek, ander bio-onafbreekbare stowwe en met geraas.

Dit alles word vererger deurdat ons bevolkingsgetalle daagliks toeneem (reeds behandel in die Biodiversiteit-module).

Die groot bevolkingsgetalle veroorsaak dus ook oorverbruik van alle natuurlike hulpbronne. Die skaarsste een is natuurlik WATER .

Berei ’n drie-minute praatjie oor die volgende onderwerp voor: “Die mens is nie deel van ’n ekosisteem nie en sodra hy by ’n ekosisteem betrokke raak, versteur hy die sisteem.”

  • Skryf die hoofpunte van jou praatjie hieronder neer.

[LU 2.2]

Aktiwiteit 2:

Die volgende projek is op die sinvolle benutting van water as ons belangrikste natuurlike hulpbronne gerig

Projek: WATER-OUDIT BY DIE SKOOL

Verdeel in groepe van vier. Beplan die volgende:

1. hoe julle die waterverbruik in julle skool gaan bepaal;

2. hoe julle die bevindinge in ’n verslag gaan voorstel;

3. watter moontlike gevalle van watervermorsing julle gaan ondersoek;

4. watter aanbevelings julle gaan maak.

  • Jou onderwyser gaan ’n datum vir die inhandiging van die verslag bepaal.
  • Elke groep dra sy verslag aan die klas voor.
  • ’n Samevatting van die finale bevindinge kan aan die bestuur van die skool voorgelê word. ’n Klasbespreking oor watter aanbevelings voorgelê moet word, sal nuttig wees.
  • Die volgende ondersoeke kan jou help met die navorsingstaak:

1.watervermorsing by krane

Julle kan die waterverbruik van die gemiddelde leerling met behulp van die volgende stappe bepaal:

verdeel in groepe van vier; julle benodig ’n groot maatsilinder, ’n stophorlosie en ’n emmer;

een persoon in die groep neem tyd;

twee persone drink;

een persoon noteer waarnemings in ’n tabel.

Wanneer die stophorlosie begin, draai die kraan normaal oop en drink met jou hand soos jy normaalweg sou drink terwyl jy die verspilde water in die emmer opvang. Die persoon wat tyd hou, sal jou sê wanneer jy na 30 sekondes moet stop. Een persoon gooi nou die vermorsde water in die maatsilinder en meet hoeveel water verlore gegaan het. Herhaal prosedure vir tweede persoon en verkry ’n gemiddeld.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11049/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask