<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Regte en verantwoordelikhede

Module 7

Die belangrikheid van vrywilliger-organisasies

Die belangrikheid van vrywilliger-organisasies

‘n Belangrike persoon het gesê: “..die oorlewing van die mensdom hang af van mense wat omgee vir die ganse mensdom, nie net vir hulle eie gemeenskap of nasie nie.”

Die Suid-Afrikaanse handves vir menseregte het juis hier ‘n ingeboude aspek wat hierdie omgee vir mekaar aanmoedig – ons noem dit Ubuntu. Daar is ‘n Zoeloe-spreekwoord wat hierdie gedagte netjies verwoord: ” Umuntu Ngumuntu Ngabantu ” (‘n Mens word eers regtig ‘n mens deur sy interaksie met ander mense). Die konsep van Ubuntu word uitgeleef deur goedhartig teenoor ander mense (en diere) op te tree. Dit sluit gasvryheid, medelye en regverdigheid in, maar bowenal om goeie morele waardes na te streef.

In die tradisionele Afrika-gemeenskap word Ubuntu spesifiek uitgeleef deurdat weeskinders en kinders met probleme in ‘n familie opgeneem word en dat alle volwasse persone ‘n omgee-rol teenoor mekaar vervul asof hulle ‘n ander persoon se ouer, broer of suster is.

 • Hou hierdie Ubuntu -konsep in gedagte as julle die volgende werkopdrag uitvoer.

Aktiwiteit 1:

Om ‘n toekenningseremonie te reël [LU 2.3]

Werkopdrag (in groepverband)

Die klas hou ‘n tipe oscar-toekenningsgeleentheid. in plaas van beste films of filmsterre, gaan dit nou oor die vrywilliger-organisasie wat die grootste bydrae die afgelope jaar gemaak het. kies ‘n naam vir die toekenningseremonie, bv. die “mandela-eerbewys” of die “ubuntu-toekenning”.

Gaan so te werk:

 • Die klas verdeel in groepe van ongeveer vyf lede per groep.
 • Die groep doen navorsing (as huiswerk) deur in koerante, tydskrifte of in ander media-berigte meer uit te vind oor vrywilliger-organisasies in julle eie gemeenskap, op nasionale vlak of selfs op internasionale gebied.
 • Nadat julle groep die inligting versamel het, kies julle een organisasie wat julle voel die belangrikste bydrae gelewer het. Indien nodig kan nog inligting oor hierdie betrokke instansie gevind word. Onthou om die name wat julle nie kies nie, as benoemdes te hou.
 • Kies een lid uit julle groep wat die organisasie aan die ‘gehoor’ gaan voorstel en een persoon wat namens die organisasie die prys gaan ontvang en dankie sê.
 • Verbeel julle dit is die groot aand van die toekennings en verskeie belangrike persone woon die aand by.
 • Nou word die nominasies uitgelees, die pryswenners opgeroep en voorgestel. Dit is belangrik dat die “aanbieder” in ‘n neutedop sê op watter gebied hierdie organisasie ‘n bydrae gelewer het en waarom hulle die toekenning verdien. Die prys word oorhandig en daar word ‘n bedankingswoord gedoen. In die bedankingswoord moet die persoon byvoorbeeld noem wat hulle daartoe gelei het om die organisasie te stig, wat hulle oogmerke is en wat hulle boodskap aan die gemeenskap is.

Wenke:

 • Die opvoeder of een leerder uit die klas kan as seremoniemeester optree om die proses goed te laat verloop en sogenaamd die belangrike persone en gaste welkom te heet.
 • Elke groep kan ‘n prys, ‘n beeldjie of trofee van een of ander aard maak om te oorhandig.
 • As julle regtig ‘n spesiale geleentheid daarvan wil maak, kan julle dit in die saal hou en die hoof of ander onderwysers en ouers uitnooi om die geleentheid te kom bywoon.
 • Julle kan ook spesiale musiekitems tussen-in hê om dit werklik ‘n spoggeleentheid te maak.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 die toepassing van menseregte soos beskryf in die Suid-Afrikaanse grondwet bespreek;
2.2 verduidelik hoe om geslagstereotipering en seksisme teen te werk;
2.3 die belangrikheid van vrywilliger-organisasies bespreek;
2.4 verduidelik hoe die erkenning van diverse kulture die Suid-Afrikaanse samelewing kan verryk;
2.5 die rol van die mondelinge tradisie en van geskrifte in ’n verskeidenheid wêreldgelowe verduidelik.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask