<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Word slim met syfers

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Die Graad 1-opvoeder moet vasstel of die leerders ‘n preprimêre klas bygewoon het. Vir dié wat nie in ‘n preprimêre klas was nie, is dit nodig om Modules 1 en 2 aan te pas om meer aktiwiteite in te sluit ten einde die woordeskat en konsepte in hierdie modules te versterk. Vir dié wat wel in ‘n preprimêre klas was, sal Modules 1 en 2 as hersiening dien en sal aan die opvoeder ‘n duidelike beeld gee van hoeveel hulle weet.

TYDTOEWYSING

Daar is twee modules vir elke kwartaal. Dit kan egter gebeur dat vinnige werkers die modules in ‘n korter tyd sal voltooi as dié wat stadiger werk. Dit staan die opvoeder vry om die getalgebied uit te brei volgens die leerders se vermoë. Modules 1 - 7 is die minimum vereiste vir die stadige leerders.

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

Aktiwiteite oor lente in die natuur:

 • tel tot 50 en tot 100;
 • tel terug vanaf 38;
 • tel in 1’e, 2’e, 3’e, 4’e, 5’e en 10’e;
 • getalbegrip 1 tot 17;
 • samestellings tot 9, toevallig tot 12;
 • + 5 en – 5;
 • vorms – eienskappe van kubusse, blokke en sfere;
 • posisie verander vorms;
 • lengte van skaduwees;
 • tyd: dae van die week, vandag, gister en môre; en
 • woordsomme met geld.

Die Horlosie vir die week

Daar moet goed na die gedig op bladsy 1 geluister word. Maak seker dat leerders die dae van die week in die korrekte volgorde kan sê. Vra vrae oor die aktiwiteite wat in die gedig by elke dag beskryf word.

Die name van die dae van die week, ranggetalle en prentjies word uitgeknip en op die regte plekke, soos aangedui op die horlosie, geplak.

Die voltooide horlosie kan op karton gemonteer word. Ryg ‘n toutjie deur die gate en vertoon die horlosie in die klaskamer.

Leerders afdeling

Inhoud

 • Luister na die gedig.
 • Luister weer en sê saam.
 • Versier die bladsy.

Sondag is die eerste dag.

van elke week

van elke jaar.

Die tweede dag is Maandag.

dis vroeg opstaan

en skool toe gaan.

Die derde dag is Dinsdag.

eet gou jou pap

en drink jou sap.

Die vierde dag is Woensdag

Questions & Answers

how to find shut down
Sowmya Reply
what are the alternatives various of economic system
olaleye Reply
what is microeconomics
Ayedun
Micro-economics refers to the branch of economics which deals with smaller unit or element of the economy.
Amadu
or Is the study of individual economic unit in a economy..
Neriel
micro economis is the studay of how Households and firms make decision and they interecr it.
mahad
what is financial intermediaries?
Imran Reply
financial intermediaries are those who are link between borrowers and lenders for.eg bank... Bank is a financial intermediary
Ajit
tnx a lot of u
Imran
most welcome
Ajit
why do you here ? why do you want to learn economics
Ajit
والله العظيم انا ماعاوز اتعلمها
انا باخدها غصب عني في الكليه حضرتك
لس كدااا
I am student of ecnomics ,
Imran
Imran
Abdi
yes Abdi temam
Imran
am good too see you
Abdi
tnx why not
Imran
b/c im student
Abdi
great, now I am sleeping see u nex time ok
Imran
ok
Abdi
OK
Ajit
what is the law of dimis
Toyin Reply
what is the feature of public ownership of production factors
Toyin
what is the demand for commodity that posses identical utilities called
Toyin
law of diminishing utility...as the quantity consumed of a commodity increases,the utility derived from each successive unit goes on decreasing... condition___ consumption of other commodities remaining the same.
Malik
sorry it's...Law of diminishing marginal utility
Malik
demand for commodities that posses identical utilities? The commodities having identical utilities are perfect substitutes...and the demand for such type of commodities is called "Competitive Demand".
Malik
thanks
Toyin
Why many people can't differentiate Economists and financial analysts
Hatimu
what is the function of the central bank in an economic?
Toyin
the central bank may lend some money to banks if necessary
konglan
what economics
Toyin Reply
Is this a question?
Tala
is the study of how societies allocate and manage their scare resources
Neriel
What is populatiin
Azer Reply
Population is a number of people living in a particular area within a particular time
Rabby
Population is the number of people living in a particular geographical area within a particular time
Rabby
how does this chat work
Dalaya
ya the ideas are good thanks friends
South
so what's the next question?
South
what is demand schedule
Toyin Reply
is a tabular representation of the quantity demanded of a particular product at a particular price over a given period of time
Loveth
thanks
Toyin
you are welcome
Loveth
ok
Hassan
What is Monetary Mass
Acha Reply
who is product of traditional economy
jamal Reply
what is elasticity
Suqlain Reply
change in quantity due to change in its price
sj
degree of responsiveness of quantity demanded or supplied due to price.change
Loveth
The law of demand and supply
RICHARD Reply
Law of demand...keep other things constant when price of commodity increases demand is decreases n price decreases demand increases.
sj
law of supply.. keep other things constant when commodity prices increase supply is also increased n price decreases supply is also decreased.
sj
Wow
RICHARD
Thank you
RICHARD
when prices increases causing demand curve to shift to left holding other variables constant.
Amos
what is the difference between quantity demanded nd price
Survival Reply
what is the difference between quantity demand and price
Md
There is an inverse relation between price and the quantity demanded...with the increase in price of a commodity, the demand for the commodity decreases and vice versa..
Malik
professor lionel Robbins define economics as a
ISAAC Reply
as the science that studies human behavior as the relationship between earn and scarce means which has alternative uses
Akon
study of wealth
Suqlain
explain the help of a production possibility diagram how the opprtunity cost of producing different combinations of goods
Leethwinna Reply
what is the measurements of elasticity
Nessa Reply
?
Ateh
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 1. OpenStax CNX. Oct 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11125/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 1' conversation and receive update notifications?

Ask