<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 6

Ontdekkingsreise in afrika

Module 9

Waarom stel mense hul lewens in gevaar om na die vreemde te reis?

Aktiwiteit 1:

Om tussen ontdekkers van verskillende tydperke te onderskei

[lu 2.3]

Ons lees in baie boeke van beroemde ontdekkers wat plekke en lande ontdek het, maar in werklikheid was hulle nie die eerste persone wat die land of plek gesien het nie. Die plaaslike inwoners was eerste daar en het reeds baie van die lande of plekke baie goed geken. Hierdie beroemde persone is dus nie die ware ontdekkers nie, maar slegs die mense wat die gebiede aan die wêreld bekendgestel het. Daar is wel mense wat gebiede of lande ontdek wat nog nooit voorheen deur enige persoon gesien of van gehoor is nie. Ontdekking is dus ‘n manier waarop mense inligting van plekke of iets versamel en dit dan aan die wêreld bekendstel.

Afrika is ‘n goeie voorbeeld van ‘n kontinent waar daar reeds mense was, maar hulle het nie oor die nodige tegnologie beskik om sekere inligting aan die wêreld bekend te maak nie. Hiervoor kan ons baie dankbaar wees teenoor ontdekkers wat wel die kontinent besoek het.

a) Beskryf nou in jou eie woorde wat jy dink ‘n ontdekker was en vandag is .

b) Kan die oermense as die eerste ontdekkers beskou word? Hoekom?

c) Jul is deel van ‘n span oer-ontdekkers wat ‘n nuwe gebied moet gaan verken. Wat sal jul met jul terugkoms saambring om die mense te oortuig dat jul (soos ware ontdekkers) iets nuut ontdek het.

Dit is eers heelwat later dat ontdekkers kaarte begin teken, dagboeke gehou of boeke oor hul ervarings geskryf het.

d) Bestudeer onderstaande uittreksel uit ‘n dagboek en kyk of jy weet watter siekte hy beskryf het?

  • Is dit ‘n goeie beskrywing?
  • Hoe word dié siekte in ons tyd behandel?

e) Waarom het die volgende dinge mense van verskillende tye aangespoor om vreemde gebiede te verken? Geld dit vandag nog?

roepwerk!

f) Kom ons kyk of julle groep kan sê hoekom die volgende mense na Afrika gekom het. Die kolom regs verskaf al die moontlikhede. (Sekere inligting is in leereenheid twee versteek!)

Persoon Rede vir koms Redes
V.O.C. (2)
Mungo Park
René Caillié
Burton en Speke
Livingstone (2)
Stanley

g) Hoekom het vroeë reisigers verkies om die landroete in plaas van seeroete te gebruik? (Wenk: Skommel die letters in die korrekte volgorde.)

sneseertom romsts weesenid ?
S...................... e S...........................s S.......................e .............................

Die onbekende en onopgeloste raaisels van Afrika het al hoe meer avonturiers gelok!

So het ‘n Griekse seeman, Diogenus, geskryf van twee wit berge in die binneland van Afrika. Hy het geglo dat dit die oorsprong van die Nyl was. (Was dit?)

Assessering

LU 2
HISTORIESE KENNIS EN BEGRIP Die leerder is in staat om bewys te lewer van historiese kennis en begrip.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 kronologie en tyd:
  • gebeurtenisse, mense en veranderings op ‘n tydlyn plaas wat terminologie soos v.C., n.C insluit;
2.2 oorsaak en gevolg:
  • redes verskaf vir, en die gevolge van sleutelgebeurtenisse en veranderings in meer as een konteks verduidelik;
2.3 ooreenkomste en verskille:
  • sommige aspekte van die samelewing wat verander het,en sommige wat met verloop van tyd in meer as een konteks dieselfde gebly het, identifiseer.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

(a) Ontdekkers: Mense wat onbekende / nuwe produkte of plekke aan die wêreld bekendstel.

(b) Ja. Stel o.a. vuur bekend.

(d) Malaria word deur die anofeles-muskiet aan mense oorgedra. Simptome is o.a.: koors, lusteloosheid, lomerigheid, vomering, los stoelgang, hoofpyn, stuiptrekkings. Die enigste manier om vas te stel of iemand wel malaria het, is om ‘n bloedmonster te ontleed. Tablette, afweermiddels in smeer- en spuitvorm en muskietnette help om malaria te voorkom. Behandeling moet deeglik geskied.

(f)

VOC Verversingspos, roete na die Ooste
ParkBurton / Speke Oorsprong van (Niger)-rivierOorsprong van (Nyl)-rivier CailliéStanley GeldStop slawehandel
Livingstone Sendingwerk, stop slawehandel

(g) seestrome, storms, seewinde, bygelowe

Questions & Answers

important of enocomic
Adu Reply
what is division of labour
Dennis Reply
division of labour can be defined as the separation of task to individuals in any economic system to specialize on it.
Ahmad
what is demand curve
Victoria Reply
demand curve is a downward sloping economic graph that shows the relationship between the price of product and the quantity of the product demanded.
Ahmad
What is demand
Frank Reply
It refers to the quantity of a commodity purchased in the market at a price and at a point of time.
Basanta
refers to amount of commodities a consumer is willing and able to buy at particular price within a period of time
Clifford
It is the ability and willingness a customer buys a product or service at a particular price, place and time while other things remaining constant or the same
kum
In which case is opportunity cost is zero
Francis Reply
where no alternative is available
Bhartendu
who is the father of economic
Omar Reply
Adam Smith
Suraj
ok
Tony
Adam Smith
Francis
Adam smith
Opana
Adam Smith
Basanta
What is monopoly
Mauthoor Reply
it an economic situation where one individual controls the essential commodities or value product for maximum profit
James
monopoly is a market situation in which there is only one producer of a good or service which has no close substitutes
eliano
is where only one person is solely the price taker
Francis
what is Monopoly
Dauda Reply
The word Monopoly is a Latin word. it is the combination of two words-Mono means single and Poly means seller. thus Monopoly means single seller. but this is not the full meaning of Monopoly. Monopoly must produce a product which does not have close substitute in the market.
Basanta
Monopoly is define as a firm in an industry with very high barriers to entry.
Favour
If close substitute is available, Monopoly will be a king without a crown.
Basanta
what does it array
Cbdishakur Reply
what are the differences between monopoly and.oligopoly
Onome Reply
what are the difference between monopoly and oligopoly
Cbdishakur
The deference between Monopoly and Oligopoly: Monopoly means:A single-firm-Industry producing and selling a product having no close business and Oligopoly means:A market structure where a few sellers compete with each other and each controls a significant portion of market .
Basanta
so that the price-output policy one affects the other.
Basanta
what are difference between physical policy and monotory policy
hon
what is economic
Emakpor Reply
what is economic
Cbdishakur
the word economic was derived from the Greek word oikos (a house)and mein(to manage) which in effect meant managing a household with the limited funds available 🙂.
Basanta
good excample about scarsity
hon
An Enquiry into the nature and causes of wealth Nations, this book clearly defined what economic is🙂🙂🙏🙏 thank you...
Basanta
good example about scarcity: money,time, energy, human or natural resources. Scarcity of resources implies that there supply is very much limited in relation to demand.
Basanta
equilibrium is a situation in which economic forces such as demand and supply are balanced and in the absence of external influences,the value of economic variables will not change
Onome Reply
hmnn
Emakpor
marginal cost and marginal revenue is equilibrium .
Kho
yessss
Basanta
what is equilibrium
Rodrice Reply
policy prescriptions for unemployment
Jeslyne Reply
Am working on it
Blacks
Study
Janelle
study
simeon
what are the factors effecting demand sedule
Kalimu Reply
we should talk about more important topics, you can search it on Google n u will find your answer we should try to focus on how we can improve our society using economics
shubham
so good night
hon
Why do people buy more grapes in December than in July?
lungi
because at time know money
Adu
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11008/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask