<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Robinson crusoe

Module 2

Vriendskap

Baie lank gelede was daar ‘n man met die naam van Robinson Crusoe. Hy het op ‘n lang seereis gegaan. In daardie dae was die skepe nog van hout en hulle het baie seile gehad. Die skip het in ‘n kwaai storm beland en is heen-en-weer op die golwe rondgeslinger. Die kaptein het sy beheer oor die skip verloor en baie lede van die bemanning is deur die branders oorboord geslaan. Uiteindelik het die wind die skip teen die rotse aangewaai, waar die rowwe see die skip in stukke laat breek het. Net een man het aan die kus uitgespoel. Sy naam was Robinson Crusoe.

Toe hy sy bewussyn herwin, het Robinson agtergekom dat hy op ‘n sanderige strand lê. Hy het gesien dat die wrak van die skip nog op die rotse vassit. Toe hy later sterker voel, het hy tot by die stukkende skip geswem en vir hom ‘n bietjie kos en allerhande nuttige artikels bymekaar gemaak. Hy het ook op die kaptein se hondjie afgekom en hom saamgeneem. Oor die volgende paar dae het hy uit die skip se hout ‘n skuiling gebou met die paar stukke gereedskap wat hy in die hande kon kry. Hy moes homself beskerm teen die weer en teen wilde diere.

Hy het ook ‘n geweer van die skip af saamgebring en

was dus gewapen toe hy vars water gaan soek het.

Op pad het hy bessies en ander vrugte gekry wat wild

gegroei het. Hy het ook ‘n paar klein diertjies geskiet

wat hy kon eet. Robinson het toe ‘n paar saadjies geplant wat hy van die skip gered het, en begin tuinmaak. Kort voor lank het hy vir hom ‘n gerieflike woonplek gebou. Alles sou perfek gewees het. Maar hoekom was dit nie?

Robinson Crusoe het op die strand uitgespoel.

  • Kleur die prentjie in.

Wie sou jy kies as jou vriend as jy iewers gestrand het?

Kyk na elke situasie en besluit watter soort mens hy/sy moet wees. Onderstreep jou keuse.

‘n Verlate strand.

Jy het aan die kus uitgespoel en jy sien ‘n liggaam langs jou lê. Dis jou beste vriend/in. Julle twee besluit om saam die wêreld te gaan verken. Daar is digte bosse anderkant die strand. Albei van julle is bang, maar julle moet gaan water soek.

Dan ontdek julle water. Jy onthou dat mens ook vars vrugte en groente nodig het. Skielik sien julle ‘n vrugteboom. Die voëls het al amper al die vrugte opgevreet, maar daar sit nog ‘n stukkie van ‘n lekker ryp vrug.

(a) ‘n Selfsugtige maat gryp dit eerste en sê: “Optelgoed is hougoed!”

(b) ‘n Mededeelsame maat sê: “Dis seker veilig om te eet, want kyk hoe het die voëls gevreet. Kom ons twee deel dit.”

Dan gaan jy terug na die strand waar jy veiliger voel. Dit word donker en jy moet iewers ‘n plekkie kry om te slaap.

Daardie nag voel jy baie bang en bekommerd. Jy wonder of iemand julle ooit sal vind. Jy dink aan allerhande soorte diere wat julle kan vang. Jy skuif nader aan jou maat, maar dit help niks. Skielik kan jy jou nie meer dapper hou nie, en begin huil.

(a) ‘n Liefdevolle maat sal jou troos, al is hy of sy self ook bang.

(b) ‘n Maat wat net aan hom-/haarself dink sal sê: “Ag, moenie so ‘n tjankbalie wees nie, slaap nou.5.

Die volgende oggend vlieg ‘n helikopter oor wat na julle soek. Albei van julle spring op, waai julle arms, roep en skree. Die helikopter land en julle is veilig.

(a) ‘n Afwyserige maat sê vir die reddingspan dat jy so bang was dat jy gehuil het, maar hy/sy nie.

(b) ‘n Getroue vriend sê dat julle albei so bly is dat iemand julle gevind het.

Lees jou antwoorde deur en bespreek dit met jou groep. Skryf nou die eienskappe neer wat jy in ‘n maat sou waardeer.

  • Teken ‘n prentjie van jou en jou beste vriend.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LEWENSORIËNTERING
LU 2
SOSIALE ONTWIKKELINGDie leerder kan begrip toon van en ‘n verbintenis tot konstitusionele regte en verantwoordelikhede en toon sensitiwiteit vir verskillende kulture en godsdienste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.3 eienskappe van ‘n goeie maat kan noem en redes gee;
KUNS EN KULTUURLU 1
SKEPPING,INTERPRETASIE EN AANBIEDINGDie leerder kan werk skep, dit interpreteer en aanbied in elk van die verskillende kunsvorms – Dans,Drama, Musiek en Visuele Kunste.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ( samestelling ) – reageer op stories, speletjies, prente, poësie en kultuurervarings uit die onmiddellike omgewing as stimuli vir aanbieding in enige kunsvorm.

Memorandum

  • Laat die leerders die situasie bespreek. Wat het Robinson nog nodig gehad?
  • Lei die bespreking in die rigting van die feit dat daar niemand saam met hom was nie. Watter soort vriend sou vir hom die beste wees? Hy het darem die hondjie by hom gehad!
  • Saam met wie sou jy êrens gestrand wou wees? Waarom? Leerders kan ‘n vriend/in of familielid kies, maar die eienskappe in die maat van hul keuse sou ook dié van ‘n goeie vriend wees. Die volgende vrae kan help om die leerders te lei na eienskappe wat hulle graag in ‘n vriend/in sou wou sien.
  • Vestig die leerders se aandag op die beskrywing van mense se karaktertrekke wat in vetdruk verskyn. Hierdie eienskappe kan ook bespreek word. Die kinders mag dalk ander byvoeglike naamwoorde noem om die karaktertrekke te beskryf wat in die onderstaande situasies uitgebeeld word.
  • Wanneer hulle hierdie eienskappe geïdentifiseer het, kan hulle dit neerskryf onder die opskrif: “’n Goeie vriend is ……….”. Dit kan ook in die vorm van ‘n plakkaat gedoen word.

Questions & Answers

what's economic development and growth
Popoola Reply
what do you understand by Ceteris Paribus?
Gabriel Reply
explain the uses of microeconomics
Nikita Reply
uses of microeconomics
Nikita
Adam Smith's definition of economics
Sylvia Reply
what is economic deficit
Amjad
this is a situation whereby a nation's outcome or available resources are not enough to the people thereby causing scarcity
Ariel
prices of Quality demanded is equal to Quality supplied
NABUBOLO Reply
it's quantity demand and quantity supplied that's called equilibrium
Romy
no
NABUBOLO
they deal With prices
NABUBOLO
define the elasticity
NABUBOLO
explain different types of elasticity
NABUBOLO
oops 😬 you are right you talk about quality I tell about quantity
Romy
elasticity is the measurement of the percentage change of one economic variable in response to a change in another
Romy
Cross Elasticity of Demand (XED) Income Elasticity of Demand (YED) Price Elasticity of Supply (PES)
Romy
anything else?
Romy
I need to know everything about theory of consumer behavior
Grace
How does one analyze a market where both demand and supply shift?
Gabriel Reply
That's equilibrium market
Ramon
but an equlibrum can appear twice on the same market... both in Movement along the Demand/supply curve of shift in the Curve
Gabriel
I Mean on the same curve..
Gabriel
how can consumer surplus be calculated
Franklyn
How can we analyze the effect on demand or supply if multiple factors are changing at the same time—say price rises and income falls? 
Gabriel Reply
because of fall of income, less will be demanded and much will be supply as a result of price rises. Rise in price always motivate new supplier to enter into the system. But it only possible in the short run
Kweku
yeah.. I think Ceteris Paribus is applied in this case
Gabriel
that is the law of Demand is Inversely related to the law of Supply... so that mean a positive change in demand may produce a negative return to supply I think.
Gabriel
what are the difference between Wants and Needs
Gabriel Reply
When the price is above the equilibrium, explain how market forces move the market price to equilibrium. Do the same when the price is below the equilibrium.
Gabriel
economic problems
Manishankar
yeah please Explain
Gabriel
I don't know this is my question
Manishankar
no it was a mistake...😂😂 can you explain how Wants and needs differs 😌
Gabriel
wants is what human desire but might not need them, human want are mostly articles of ostentatious while need is what human must get to live e.g inferior goods
Ramon
what's equilibrium price
james
equilibrium prices is a situation whereby the price of goods supplied equates to the demand
Ariel
this whereby the prices of quality demanded is equivalent to quality demanded
NABUBOLO
wants are numerous desire man that man can do without if not purchased e.g. cosmetic while need are desires that you cannot do without e.g. food
Franklyn
equilibrium price is that level of output were quantity demanded is equal to quantity supplied
Arthur
what are the importance of studying economics
Bherla Reply
To know if the country is growing or not through the country's GDP
Ariel
to manage our resources
TOBI
compare base years GDP and the current years GDP
james
To tell whether a country is growing there are many factors to be considered not necessarily only the GDP due to weaknesses of GDP approach
james
What is the law of demand
Yaw Reply
price increase demand decrease...price decrease demand increase
Mujahid
ıf the price increase the demand decrease and if the demand increase the price decrease
MUBARAK
all other things being equal, an increase in demand causes a decrease in supply and vice versa
SETHUAH
yah
Johnson
how is the economy of usa now
Johnson
What is demand
jude Reply
Demand is the quantity of goods and services a consumer is willing and able to purchase at various prices over a given period of time.
Yaw
yea
SETHUAH
Okay congratulations I'll join you guys later .
Aj
yes
MUBARAK
demand is the quantity and quality of goods and services a consumer is willingly and able to purchase at a particular price over a given period of time.
TOBI
calculate elasticity of income exercises
HABANABAKIZE Reply
If potatoes cost Jane $1 per kilogram and she has $5 that could possibly spend on potatoes or other items. If she feels that the first kilogram of potatoes is worth $1.50, the second kilogram is worth$1.14, the third is worth $1.05 and subsequent kilograms are worth $0.30, how many kilograms of potatoes will she purchase? What if she only had $2 to spend?
Susan Reply
cause of poverty in urban
DAVY Reply
QI: (A) Asume the following cost data are for a purely competitive producer: At a product price Of $56. will this firm produce in the short run? Why Why not? If it is preferable to produce, what will be the profit-maximizing Or loss-minimizing Output? Explain. What economic profit or loss will the
Falak Reply
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11104/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask