<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Persoonlike ontwikkeling

Module 10

Strategie vir die implementering en uitbou van eie en ander se selfbeeld deur positiewe optrede

Aktiwiteit 1:

Om vrae te beantwoord nadat ‘n koerantberig met aandag gelees is [LU 3.1]

Individuele opdrag

 1. Lees die volgende koerantberig met aandag deur:

Sa Swemmer In Koningin Se Jubileumblad

LONDEN- Die Kaapse swemmer Natalie du Toit word in die amptelike gedenkpublikasie vir koningin Elizabeth se goue jubileum uitgesonder as ‘n jongmens wat die "gees van die toekoms" vergestalt .

Die 18-jarige Natalie, ‘n nasionale swemkampioen, het verlede jaar haar been in ‘n motorfietsongeluk in die Kaap verloor terwyl sy haar vir die Olimpiese Spele in 2004 voorberei het. Sy is steeds vasbeslote om ‘n Olimpiese medalje te wen.

Sy is een van net agt jongmense wat uit altesame 54 Statebondslande gekies is om in die glansryke publikasie te verskyn. Hulle het volgens die Buckingham-paleis "struikelblokke te bowe gekom en begeester mense".

Daar is ook spesiale melding gemaak van die Johannesburgse kinder-vigs-aktivis, Nkosi Johnson, wat verlede Junie op 12-jarige ouderdom weens vigs gesterf het.

Volgens die redakteur, Gaythorne Silvester, is Natalie uit derduisende jongmense in die Statebondslande gekies omdat sy "so uitsonderlik gereageer het op die uitdagings wat oor haar pad gekom het.”

"Natalie is iemand wat volgens die Buckingham-paleis die gees van die toekoms vergestalt. Ons was dadelik aangegryp toe ons van haar dapper verhaal deur die British Council in Suid-Afrika hoor," het hy verduidelik.

Luidens die publikasie kon die noodlot haar nie ‘n wreder hou toegedien het as toe ‘n motor teen haar linkerbeen vasgery het nie. Na 15 maande is haar ambisie egter onveranderd en staan sy haar plek vol tussen ander "gesonde" deelnemers.

Natalie, wat ‘n kunsbeen het, vertel in die publikasie hoe sy aanvanklik gesukkel het om te oefen, maar dat sy haar nie as gestrem beskou nie. “Ek kan steeds loop, hardloop en selfs fietsry. Die belangrikste is dat ek steeds kan swem. Dit is danksy my geloof," het sy gesê.

Gister het sy uit Kaapstad gesê dit is ‘n eer om op so ‘n manier uitgesonder te word.

"Ek sou nooit eers daaraan gedink het nie," het sy gesê.

Volgens Natalie dink sy nie aan haarself as ‘n "ander mens" as voor die ongeluk waarin sy haar been verloor het nie.

Onder die agt jong mense wie se lewensverhaal in die blad uitgelig word, is ‘n Australiese mediese student wat in afgesonderde gemeenskappe werk, ‘n Jamaikaanse meisie wat geld vir behoeftige kinders insamel, ‘n 15-jarige Nigeriese sokkerafrigter wat kinders leierskap deur sport leer en ‘n Kanadese kinderregte-aktivis.

Uit: Die Burger 1 Mei 2002

Beantwoord die volgende vrae op ‘n aparte stuk papier:

 • Noem ten minste drie positiewe karaktereienskappe wat Natalie openbaar.
 • Wat dink jy sou jy onder dieselfde omstandighede gedoen het?
 • Watter groot struikelblokke het al die lewe vir jou moeilik gemaak?
 • Hoe het jy daardie struikelblokke hanteer?
 • Noem een ander persoon in jou gesin, skool of gemeenskap wat jy ook as ‘n uitsonderlike voorbeeld vir ander sien.
 • Die koningin skryf dat Natalie die "gees van die toekoms" vergestalt. Wat bedoel sy hiermee?
 • Watter positiewe kenmerke sal jy vir jouself en ander Suid-Afrikaners wil toe-eien om ook deel te wees van die "gees van die toekoms”?
 • As jy ‘n groot terugslag beleef, wat sal jy doen om dit te bowe te kom?
 • Hoe kan jy ander mense met probleme of fisiese gebreke ondersteun sodat hulle hulle struikelblokke kan oorwin?
 • As jy ‘n gedenkpublikasie moet saamstel oor jong mense wat struikelblokke te bowe gekom het en sodoende ander mense begeester het, wie sal jy daarin plaas en hoekom?

Aktiwiteit 2:

Om ‘n dokument op te stel wat jongmense gedenk wat ‘n voorbeeld stel vir ander [LU 3.1]

Groepopdrag

Stel ‘n gedenkpublikasie op met agt jongmense wat, soos Natalie du Toit, persoonlike struikelblokke oorwin het en ‘n voorbeeld stel vir ander Suid-Afrikaners.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
Persoonlike ontwikkelingDie leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy/haar wêreld te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder
 • verslag doen oor die implementering van strategieë om eie en ander se selfbeeld deur positiewe optrede te bevorder;
3.2 media- en ander invloede op persoonlike lewenstylkeuses evalueer en gepaste reaksies voorstel;
3.3 sy/haar eie hantering van emosies en eie reaksie op verandering verduidelik en evalueer;
 • bewyse van respek vir ander en die vermoë om op ’n opbouende manier te verskil toon;
3.5 besluitnemingsvaardighede toon en daaroor besin;
3.6 sy/haar eie strategieë vir studievaardighede krities evalueer.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask