<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lyke van mense en diere het oral rondgelê en ‘n gesondheidsrisiko het ontstaan. Water is ook hierdeur besoedel en nog ‘n gesondheidsgevaar het sy kop uitgesteek – cholera.

‘n Soortgelyke situasie het voorgekom tydens die vloed by Laingsburg op 25 Januarie 1981.

Aktiwiteit 2:

Om ‘n lys op te stel van hoe oorstromings mense raak

[lu 2.1]

 • Gaan lees koerantberigte oor hierdie en ander oorstromings wat in die afgelope tyd voorgekom het. Maak jou eie volledige lys van die GEVOLGE wat oorstromings op mense se lewens en hul sosio-ekonomiese aktiwiteite het

1.3 Hoekom sommige mense ‘n hoër risiko as ander is

Baie dele in die ontwikkelende lande van die wêreld se natuurlike omgewings is oorbenut en misbruik. Omdat arm mense net vir eie gebruik produseer en geen bemesting toepas nie, verarm die grond. Verkeerde besproeiingsmetodes vererger die situasie en die ryker bogrond word maklik deur vinnig vloeiende water weggevoer. Oeste verskraal en hongersnood staar die mense in die gesig. Geen wisselweiding word ook toegepas nie en die vee vertrap die natuurlike plantegroei .Vir hierdie mense lê hul rykdom in die hoeveelheid vee wat hul besit en nie in die kwaliteit van die vee nie. Daar is dus te veel vee op ‘n gegewe stukkie grond en die landskap word vernietig. Indien daar nou ‘n oorstroming sou plaasvind, is daar geen natuurlike plantegroei om die water te stuit nie en alles word weggespoel.

Wanneer voortbestaan op die platteland moeilik word, begin die mense na die stede migreer om werk te soek. Aangesien hulle arm is, gaan woon hulle in plakkerskampe. Hierdie plakkerskampe of informele nedersettings word gewoonlik aangetref op minder geskikte en selfs gevaarlike terrein. Sodra swaar reën val, is hierdie mense se huise, besittings en lewens in groot gevaar. Dink hier maar net aan die nat Kaapse Vlakte met sy derduisende woonhuise.

Aktiwiteit 3:

Om die invloed van oorstromings op woongebiede te bestudeer

[lu 2.1]

 • Hoe dink jy sal oorstromings veral plakkerskampe beïnvloed?

1.4 Voorkomende maatreëls: die bestuur van potensiële gevaar en gevaarvermindering

Wat kan omtrent oorstromings gedoen word?

Meestal is die antwoord op hierdie vraag: baie min. Mense kan egter voorsorg tref om te probeer om die risiko van oorstromings in die toekoms te verminder. Hier volg n paar moontlikhede:

 • Installeer vloedwaarskuwingstelsels by belangrike riviere waar groot bevolkingsgetalle betrokke is.
 • Bou dyke, vloedwalle en keerdamme om te help om die vloei van water te beheer.
 • Verander die vloeikanale van riviere – lei byvoorbeeld die riviere van bewoonde areas af weg.
 • Pas streng regulasies toe in verband met bougebiede, boukodes en bouvereistes.
 • Voed mense op om die natuurlike omgewing versigtig en verstandig te gebruik. Gee veral aandag aan opleiding met betrekking tot boerderytegnieke wat natuurvriendelik is.
 • Stabiliseer rivierwalle.
 • Beheer en verbeter slote wat ernstige tekens van erosie toon.
 • Doen aanplantings op kaal gebiede.
 • Monitor weervoorspellings deeglik en tref die nodige voorsorgmaatreëls waar moontlik.

Baie van die bogenoemde voorsorgmaatreëls kos baie geld om toe te pas en is nie altyd uitvoerbaar nie. Ontwikkelende lande het nie die geld hiervoor nie en oplossings is dikwels onwaarskynlik. Dus bly die invloed van oorstromings daar ‘n wesentlike probleem.

Aktiwiteit 4:

Om oplossings te soek wat oorstromings voorkom

[lu 2.3]

 • Kan jy aan enige ander moontlike oplossings dink hoe oorstromings voorkom kan word?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIPDie leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 beskryf en verduidelik hoe natuurgevare soos vulkane, aardbewings en oorstromings plaasvind, en die uitwerking daarvan op menselewens en op sosio-ekonomiese bedrywighede [mense en plekke];2.2 ondersoek en verduidelik waarom sommige mense meer as ander aan natuurgevare blootgestel is [mense en hulpbronne];2.3 identifiseer hoe risiko’s en natuurgevare hanteer kan word [mense en omgewing].

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11020/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask