<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 9

Module 12

Om vrae oor nasionale vraagstukke te kan vra

Aktiwiteit 1:

Om vrae oor nasionale vraagstukke te kan vra en om gevorderde interaksievaardighede te toon deur aan groepbesprekings deel te neem

[lu 2.4]

1. Groepbespreking:

Gesels oor die nasionale vraagstuk, VIGS, die verspreiding daarvan, hoe groot die probleem eintlik is en watter bydrae elkeen van ons kan lewer. Bring vooraf inligting saam. Wie ken iemand wat HIV-positief is?

Aktiwiteit 2:

Om taalverskynsels te bemeester

[lu 6.1, 6.2, 6,3]

Lees die volgende artikel en beantwoord dan die vrae wat volg:

Sterre verenig teen vigs-euwel
Ek wil nou nie te swaarmoedig raak hier op ‘n Maandag nie, maar my aanvanklike gedagtes sluit aan by ‘n groot musiekpaartie later vandeesmaand, een wat julle maar gerus kan gaan ondersteun omdat dit nie alleen met internasionale musieksterre spog nie, maar ook ‘n goeie saak ondersteun.Die (swaarmoedige) onderwerp is MIV/vigs. Nou ja, dié van julle wat sug en dink boring , dit gebeur net met ander mense, laat ek julle verseker dat hierdie epidemie elkeen van ons raak – enkellopendes, dié wat gekys is, getroudes, gay mense en straight mense. Dit raak mense wat so kuis soos ‘n afgetrede monnik is, dié wat in ‘n ernstige verhouding met een persoon is en daardie rakkers wat lukraak lêplek vind.Die groot probleem is dat mense onkundig daaroor is, dat mense nie weet wat die moets en moenies is nie. Dis hierdie onkunde wat veroorsaak dat mense óf glad nie belang stel om oor MIV/vigs te praat nie, óf eenvoudig blindelings voortgaan met ‘n hoërisiko-lewenstyl.Daar is bv. nog mense wat glo dat die MI-virus deur toiletsitplekke, saunas, storte of in swembaddens oorgedra kan word. Óf dat ‘n mens die virus kan opdoen deur kontak te hê of te raak aan mense wat MIV-positief is.Die boodskap om mee af te sluit, is dat mense die oogklappe moet bêre. Dis ‘n universele probleem wat ons almal se aandag verg. Vind uit omtrent die onderwerp; dis belangrik dat jy weet.Aangepas uit: Jip , Die Burger , 11 November 2002

1. Verskaf ‘n sinoniem vir die volgende woorde:

1.1 swaarmoedig

1.2 lukraak

1.3 universele

1.4 kuis

1.5 rakkers

2. Maak ‘n kort verduidelikende sin met die volgende homofone:

2.1 styl

steil

2.2 sluit

slyt

3. Maak ‘n kort verduidelikende sin met die homoniem van die vetgedrukte woord:

3.1 Ek raak swaarmoedig.

4. Verskaf die meervoudsvorm van:

4.1 monnik

4.2 sauna

  • virus
  • risiko

5. Verskaf die lydende vorm van:

5.1 Die epidemie raak elkeen van ons.

5.2 Mense moet die oogklappe bêre.

5.3 Ons gaan die partytjie ondersteun.

6. Verskaf die bedrywende vorm van die volgende sin:

6.1 Vigs word nie deur toiletsitplekke oorgedra nie.

7. Verskaf die indirekte rede van die volgende sin:

7.1 Die skrywer sê: “Dis ‘n universele probleem wat ons almal se aandag verg.”

8. Verbind die volgende sinne met die voegwoord tussen hakies:

8.1 Hy wil nie swaarmoedig raak nie. Hy moet die probleem onder ons aandag bring. (nietemin)

8.2 Dis ‘n universele probleem. Dit verg ons almal se aandag. (dus)

8.3 Dit is ‘n groot probleem. Ons doen niks daaraan nie. (nogtans)

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11058/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask