<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 8

Skepping, interpretasie en aanbieding

Module 13

Om ‘n opwarmingsroetine te skep

DRAMA

Aktiwiteit 1:

Om ‘n roetine te skep en aan die klas te bied: die opwarming

[lu 1.5]

Dit is nou jou beurt om die res van die klas deur ‘n opwarmingsroetine te lei.

Jou opwarmingsroetine moet die volgende insluit:

Ontspanning:

 • die eerste prioriteit van die akteur is ontspanning
 • die akteur se liggaam en stem is sy instrumente
 • spanning van enige soort beperk uitvoering
 • spanning wys eerste in die stem a.g.v. vlak asemhaling
 • begin met die skouers
 • beweeg dan na die arms en hande
 • die bolyf is die middelpunt van alle beweging, omdat dit ons asem huisves
 • asemhalingsoefeninge is belangrik
 • eindig hierdie afdeling met die bene, enkels en die voete

Postuur / Houding:

 • die postuur moet gemaklike en ekspressiewe stemgebruik en beweging toelaat
 • fokus daarop om die skouers vierkantig en die maag in te hou en algehele stembeheer te behou

Asemhaling en Stem:

 • goeie asemhaling is ‘n fundamentele vereiste vir stemproduksie
 • alle asemhalingsoefeninge moet ná ontspanningsoefeninge uitgevoer word
 • die vereistes vir goeie stemproduksie is ontspanning, goeie postuur, genoegsame asemvoorraad, beheerde gebruik van die diafragma en tussenribspiere, ontspanne en onbeperkte mondelinge- en keelresonators, en die vorming van klanke voor in die mond om ‘n keelstem te voorkom en projeksie te bevorder
 • asemhaling moet met die borskas uitgevoer word deur die ribbekas te vergroot, en met die diafragma

Aktiwiteit 2:

Om ‘n geskrewe teks en afgeronde uitvoering te skep en aan te bied, gebaseer op populêre kultuur: “popstar idols”

[lu 1.6]

Is jy gereed vir die volgende opwindende projek? Maak seker dat jy presies verstaan wat jou opvoeder wil hê jy moet doen en maak seker dat jy die konsepte aangaande hierdie aktiwiteit verstaan. Moenie bang wees om te vra as jy iets nie verstaan nie!

Maar eers moet jy die konsep Populêre Kultuur leer ken.

Populêre kultuur is enige dans, literatuur, musiek, teater, of enige kunsvorm wat deur die ‘man of vrou op straat’ in ‘n literêre, tegnologies gevorderde gemeenskap aangeneem en waardeer word.

Televisie

 • Televisie op sigself is ‘n aspek van populêre kultuur.
 • Dit het die uitvinding van videobandopnemers en -spelers, DVD-spelers en kameras tot gevolg.
 • Baie televisieprogramme val in hierdie kategorie.
 • ‘Sepies’ – daaglikse dramareekse – is maar net een van hierdie vorms; slim ontwerpte advertensies is nog een.
 • In die 21ste eeu is ons bekend gestel met die ‘realiteitstelevisie’-konsep, waar akteurs vervang is deur ‘regte’ mense in ‘regte’ situasies om sodoende geld of ander reuse- pryse te wen, bv. ‘Big Brother’, ‘Survivor’, ‘The Bachelor’, ‘Coca Cola Popstars’ en ‘Idols’.

Om jou eie realiteitstelevisieprogram te vervaardig, moet jy van die volgende kennis neem:

Produksie

 • die volgende is noodsaaklik vir die vervaardiging van hierdie program:
 • skrywers : vir ‘n teks of draaiboek
 • produksiespan : vervaardigers, regisseur, verhoogbestuurders
 • kunsdepartement : stelontwerpers, stelbouers, kostuumontwerpers, grimeerkunstenaars, haarstiliste, rekwisietemeesters
 • musiekdepartement : musiekregisseur, stemafrigter, musikante
 • tegniese departement : videokamera-operateurs, klankingenieurs, beligtingsontwerpers en -operateurs
 • bemarkingsdepartement
 • deelnemers : aanbieders, sangers, beoordelaars

Jou opvoeder sal al hierdie portefeuljes aan jou verduidelik. By watter departement sal jy graag betrokke wil wees? Of sal jy graag een van die deelnemers wil wees? Jy kan kies!

Om hierdie program in werking te stel het ons ‘n teks nodig.

Die teks

 • Bespreek, stel notas saam, stel raamwerk op en skryf ‘n teks vir die produksie as ‘n gesamentlike poging waar al die leerders in die klas betrokke is.
 • Die teks moet die volgende insluit:
 • die programverloop van die produksie, bv. wat gebeur eerste, tweede, ens., tot die laaste toneel van die program;
 • dialoog vir die aanbieders;
 • orde van die optredes;
 • openingstoneel;
 • slottoneel;
 • beoordelingsafdelings na elke optrede;
 • aankondiging van die wenner.

Noudat ons ‘n teks het, kan ons begin. Hier volg ‘n samestelling van die produksie om jou te help met jou beplanning. Maak ‘n merk langs elke item soos dit voltooi word. Hierdie is slegs ‘n voorbeeld. Jy kan jou eie produksielys saamstel volgens jou eie vereistes.

Produksielys

ITEMS NOTAS VOLTOOI
Teks Vervaardiger moet nog goedkeur
Vul van portefeuljes
Peil van sukses
Selektering van finaliste
Selektering van musiek
Repetisiedatums
Opvoerdatum
Publisiteit
Plakkate, kaartjies, ens.
Stelontwerp
Stelbou
Kostuumontwerp
Grimering
Kenwysie
Addisionele musiek
Klanktoerusting
Beligtingstoerusting
Videokameras
Rekwisiete
Beoordelaarstafel
Produksieteks
Videoredigering
Aanbieding van video

Hierdie projek is ‘n spanpoging en dit vereis dat jy baie nou met die ander leerders in jou klas moet saamwerk sodat “Popstar Idols” ‘n sukses kan wees!

Geniet dit!

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
skepping, interpretasie en aanbiedingDie leerder is in staat om werk in elk van die kunsvorme te skep, te interpreteer en aan te bied.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
DANS
1.1 danse uit populêre kulture leer en opvoer;
1.2 die volgende doen om die liggaam voor te berei:
 • doen ‘n vasgestelde opwarming wat die liggaam rek en versterk;
 • toon toenemende kinestetiese bewustheid, konsentrasie en bewustheid van die korrekte en veilige gebruik van die ruggraat en ledemate;
 • beweeg met koördinasie en musikaliteit in passiekombinasie oor ruimte heen.
1.3 improviseer, komponeer en kombineer bewegingsmotiewe deur die gebruik van:1.3.1 bewegings of gebare;1.3.2 herhaling en stiltes;1.3.3 kontrasterende dinamika.
1.4 danspassies en kombinasies daarvan uit minstens twee style of tradisies van Suider-Afrika opvoer.
DRAMA
1.5 ‘n eenvoudige opwarmingsroetine, gebaseer op die onderwyser se oefeninge, saamstel om met die klas te deel;
1.6 met die onderwyser se bystand deelneem aan die skep en aanbieding van ‘n geskrewe skets of afgeronde improvisasie wat op populêre kultuur gebaseer is. Hierdie item behoort:
1.6.1 kennis van die teikengehoor te toon;
1.6.2 hulpmiddels wat tot die stuk bydra, te gebruik;
1.6.3 gepaste dramatiese elemente te gebruik;
1.6.4 ander kunsvorme in te sluit.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask