<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 6

Persoonlike ontwikkeling

Module 10

Vermoëns, aanleg, belangstelling, sterk punte en selfbeeld

‘n Onderhoud

Aktiwiteit 1:

Om ‘n onderhoud te voer

[lu 3.1]

Werk in pare

Verbeel jou jy is ‘n joernalis wat by die SARIE of INSIG werk. Jy moet ‘n onderhoud voer om vir jou lesers ‘n kykie in die lewe en persoonlikheid van ‘n "bekende" persoon te gee. Ruil dan die rolle om. Dis belangrik om jou eie identiteit te behou vir die onderhoud. Jy is immers self ‘n belangrike en unieke persoon. Dis nie nodig om Mark Shuttleworth te wees om "iemand" te wees nie.

Hier volg die lys vrae wat jy in die onderhoud gaan gebruik. Jy kan gerus nog verdere vrae byvoeg as jy weet die persoon met wie jy ‘n onderhoud voer, het sekere kenmerke wat nie hierin gedek word nie.

 1. Waar is jy gebore?
 2. Wat is jou huistaal?
 3. Kan jy ook ander tale praat?
 4. Wat is jou geliefkoosde kleur?
 5. Wat eet jy graagste?
 6. Watter fliek het jy meeste geniet? Hoekom?
 7. Watter webruimte besoek jy meeste? (Indien van toepassing)
 8. Wie is vir jou ‘n rolmodel? Waarom?
 9. Wat is jou beste eienskap?
 10. Wat is jou slegste eienskap?
 11. Watter jaar in jou lewe was jou beste jaar tot dusver? Gee redes.
 12. Wat maak jou woedend?
 13. Wat is die beste geskenk wat jy nog ontvang het?
 14. As jy op ‘n eiland gestrand is en jy kan een mens by jou hê, wie sal dit wees? Hoekom?
 15. Sien jy jouself ten eerste as sportmens, akademiese mens of kultuurmens? Hoekom dink jy so?
 16. Watter van jou prestasies op die bogenoemde gebiede staan vir jou uit?
 17. Watter beroep sal jy volg wanneer jy klaar is met skool?
 18. Wie of wat inspireer jou om jou beste te lewer?
 19. Wat is jou beste fisiese eienskap?
 20. Wat is jou slegste of swakste fisiese eienskap?
 21. As jy een ding aan jou liggaam kan verbeter, wat sal dit wees?
 22. Wat is jou grootste droom vir Suid-Afrika se toekoms?
 23. Wat wil jy nog bereik in die lewe?
 24. As jy een wens kry by die "wensfeetjie", wat sal dit wees? (Onthou, die antwoord mag nie wees "dat al my wense sal waar word” nie.)
 25. As jy in die jaar 3003 die aarde sou kon besoek, wat verwag jy om hier aan te tref?

Groepbespreking

Na afloop van die onderhoude kan die klas terug rapporteer en met die opvoeder se leiding sommige van die antwoorde (positief of negatief) bespreek.Indien daar genoeg tyd is, kan een of meer van die interessantste onderhoude voor die hele klas herhaal word.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
Persoonlike ontwikkelingDie leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy/haar wêreld te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • oor sy/haar eie vermoëns, aanleg, belangstellings en sterk punte, asook selfbeeld, besin;
 • verduidelik hoe om in verskillende situasies op groepdruk te reageer;
 • deernis toon deur vir mense en diere om te gee;
 • die vaardigheid toon om in verskillende konfliksituasies die vrede te behou en as bemiddelaar op te tree;
 • verduidelik wat geleer is deur oor eie ervaring met betrekking tot selfbestuursvaardighede na te dink;
 • ‘n verskeidenheid probleemoplossings-vaardighede vir verskillende kontekste beskryf en kies.

Questions & Answers

what is the meaning of function in economics
Effah Reply
Pls, I need more explanation on price Elasticity of Supply
Isaac Reply
Is the degree to the degree of responsiveness of a change in quantity supplied of goods to a change in price
Afran
Discuss the short-term and long-term balance positions of the firm in the monopoly market?
Rabindranath Reply
hey
Soumya
hi
Mitiku
how are you?
Mitiku
can you tell how can i economics honurs(BSC) in reputed college?
Soumya
through hard study and performing well than expected from you
Mitiku
what should i prepare for it?
Soumya
prepare first, in psychologically as well as potentially to sacrifice what's expected from you, when I say this I mean that you have to be ready, for every thing and to accept failure as a good and you need to change them to potential for achievement of ur goals
Mitiku
parna kya hai behencho?
Soumya
Hallo
Rabindranath
Hello, dear what's up?
Mitiku
cool
Momoh
good morning
Isaac
pls, is anyone here from Ghana?
Isaac
Hw s every one please
Afran
Ys please I'm in Ghana
Afran
what is firms
Anteyi Reply
A firm is a business entity which engages in the production of goods and aimed at making profit.
Avuwada
What is autarky in Economics.
Avuwada
what is choice
Tia Reply
So how is the perfect competition different from others
Rev Reply
what is choice
Tia
please what type of commodity is 1.Beaf 2.Suagr 3.Bread
Alfred Reply
1
Naziru
what is the difference between short run and long run?
Ukpen Reply
It just depends on how far you would like to run!!!🤣🤣🤣
Anna
meaning? You guys need not to be playing here; if you don't know a question, leave it for he that knows.
Ukpen
pls is question from which subject or which course
Ada
Is this not economics?
Ukpen
This place is meant to be for serious educational matters n not playing ground so pls let's make it a serious place.
Docky
Is there an economics expert here?
Docky
Okay and I was being serous
Anna
The short run is a period of time in which the quantity of at least one inputs is fixed...
Anna
that is the answer that I found online and in my text book
Anna
Elacisity
salihu
Meaning of economics
Suraj Reply
It will creates rooms for an effective demands.
Chinedum Reply
different between production and supply
babsnof
Hii
Suraj
hlo
eshita
What is the economic?
Suraj
Economics is a science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which has an alternative use.
Mr
what is supply
babsnof
what is different between demand and supply
Debless Reply
Demand refers to the quantity of products that consumers are willing to purchase at various prices per time while Supply has to do with the quantity of products suppliers are willing to supply at various prices per time. find the difference in between
Saye
Please what are the effects of rationing Effect of black market Effects of hoarding
Atty Reply
monoply is amarket structure charecrized by asingle seller and produce a unique product in the market
Cali Reply
yes
Niraj
I want to know wen does the demand curve shift to the right
Nana
demand curve shifts to the right when there's an increase in price of a substitute or increase in income
kin
ask me anything in economics, I promise to try and do justice to the question, you can send me an email or message, I will answer
kin
what are the factor that change the curve right
Nana
explain the law of supply in simple .....
freshwater
the Law of supply: states that all factor being equal, when the price of a particular goods increase the supply will also increase, as it decreases the supply will also decrease
kin
@Nana the factor that changes or shift the d demand curve to the right is 1) the increase in price of a substitute good or commodity 2) increase in income
kin
you can send your questions I am Comr. Kin chukwuebuka
kin
different between bill of exchange n treasure bill
Nana
yes
Ada
so would you tell me what means an apportunity cost plz?
Cali
what is true cost
Akiti
your question isn't correct naadi
Anthonia
define an apportunity cost?
Cali
orukpe ,is my question whats wrong or u dont know anything?
Cali
In a simple term, it is an Alternative foregone.
Sule
opportunity cost is the next best value of a scale of preference
Akiti
Both of you are not correct.
Nelly
opportunity cost: is a forgone alternative
kin
Monopoly is where is one producer produces a given product with no close substitute
James
what is income effect?
Qwecou Reply
if you borrow $5000 to buy a car at 12 percent compounded monthly to be repaid over the next 4 year what is monthly payment
Nitish Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11001/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask