<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Một cách tổng quát, một hệ điều khiển tốt sẽ phải rất nhạy đối với sự biến đổi của các thông số này để có thể giữ vững đáp ứng ra.

Xem lại hệ thống ở (H.1_9). Ta xem G như là một thông số có thể thay đổi. Độ nhạy toàn hệ thống được định nghĩa như sau:

S G M = δM / M δ G / G size 12{ { size 24{S} } rSub { size 8{G} } rSup { size 8{M} } = { {δM/M} over {δ`G/G} } } {} (1.3)

M: độ lợi toàn hệ thống.

Trong đó: M chỉ sự thay đổi thêm của M

G.M/M và G/G chỉ phần trăm thay đổi của M và G. Ta có:

S G M = δM δ G G M = 1 1 + GH size 12{ { size 24{S} } rSub { size 8{G} } rSup { size 8{M} } = { {δM} over {δ`G} } { {G} over {M} } = { {1} over {1+ ital "GH"} } } {} (1.4)

Hệ thức này chứng tỏ hàm độ nhạy có thể làm nhỏ tuỳ ý bằng cách tăng GH, miễn sao hệ thống vẫn giữ được sự ổn định.

Trong một hệ vòng hở, độ lợi của nó sẽ đáp ứng kiểu một - đối - một đối với sự biến thiên của G.

Một cách tổng quát, độ nhạy toàn hệ thống của một hệ hồi tiếp đối với những biến thiên của thông số thì tuỳ thuộc vào nơi của thông số đó. Người đọc có thể khai triển độ nhạy của hệ thống (H.1_9) theo sự biến thiên của H.

d) Hiệu quả hồi tiếp đối với nhiễu phá rối từ bên ngoài.

Trong suốt thời gian hoạt động, các hệ thống điều khiển vật lý chịu sự phá rối của vài loại nhiễu từ bên ngoài. Thí dụ, nhiễu nhiệt (thermal noise) trong các mạch khuếch đại điện tử, nhiễu do tia lửa điện sinh từ chổi và cổ góp trong các động cơ điện …

Hiệu quả của hồi tiếp đối với nhiễu thì tuỳ thuộc nhiều vào nơi mà nhiễu tác động vào hệ thống. Không có kết luận tổng quát nào. Tuy nhiên, trong nhiều vị trí, hồi tiếp có thể giảm thiểu hậu quả của nhiễu.

Xem hệ thống ở (H.1_11)

Ouput của hệ có thể được xác định bằng nguyên lý chồng chất (super position)

C = G 1 . G 2 . e + G 2 . n size 12{C=G rSub { size 8{1} } "." G rSub { size 8{2} } "." e+G rSub { size 8{2} } "." n} {} (1 - 5)- Nếu không có hồi tiếp, H = 0 thì output

Ở đó e = r

Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (signal to noise ratio) được định nghĩa:

S N = output do tín hi eu output do nhieu = G 1 G 2 e G 2 n = G 1 . e n size 12{ { {S} over {N} } = { { ital "output"` ital "do"` ital "tín"` ital "hi"eu} over { ital "output"` ital "do"` ital "nhieu"} } = { {G rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } e} over {G rSub { size 8{2} } n} } =G rSub { size 8{1} } "." { {e} over {n} } } {} (1.6)

Để tăng tỷ số S/N hiển nhiên là phải tăng G1 hoặc e/n. Sự thay đổi G2 không ảnh hưởng đến tỷ số.

- Nếu có hồi tiếp, output của hệ thống khi r và n tác động đồng thời sẽ là :

G 2 1 + G 1 G 2 H C = G 1 G 2 1 + G 1 G 2 H r + n size 12{C= { {G rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } } over {1+G rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } H} } r+ { {G rSub { size 8{2} } } alignl { stack { { {1+G rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } H {} #} over { {} # } } } n} {} (1.7)

So sánh (1.5) và (1.7), ta thấy thành phần do nhiễu của (1.7) bị giảm bởi hệ số 1+ G­1G2 H. Nhưng thành phần do tín hiệu vào cũng bị giảm cùng một lượng.

Tỷ số S/N bây giờ là:

S / N = G 1 G 2 r / ( 1 + G 1 G 2 H ) G 2 n / ( 1 + G 1 G 2 H ) = G 1 r n size 12{S/N= { {G rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } " r /" \( 1+G rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } " H" \) } over {G rSub { size 8{2} } "n / " \( 1+G rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } " H" \) } } =G rSub { size 8{1} } { {r} over {n} } } {} (1.8)

Và cũng bằng như khi không có hồi tiếp. Trong trường hợp này, hồi tiếp không có hiệu quả trực tiếp đối với tỷ số S/N của hệ thống. Tuy nhiên , sự áp dụng hồi tiếp làm nảy ra khả năng làm tăng tỷ số S/N dưới vài điều kiện. Giả sử rằng suất G­1 tăng đến G1’và r đến r’, các thông số khác không thay đổi , output do tín hiệu vào tác độïng riêng (một mình) thì cũng bằng như khi không có hồi tiếp. Nói cách khác ta có :

C n = 0 = G ' 1 G 2 r ' 1 + G ' 1 G 2 H = G 1 G 2 r size 12{C \rline rSub { size 8{n=0} } = { {G' rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } r'} over {1+G' rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } H} } =G rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } r} {} (1.9)

Với sự tăng G1, G1’ output do nhiễu tác đôïng riêng một mình sẽ là:

C r = 0 = G 2 n 1 + G ' 1 G 2 H size 12{C \rline rSub { size 8{r=0} } = { {G rSub { size 8{2} } n} over {1+G' rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } H} } } {} (1.10)

Nhỏ hơn so với khi G1 không tăng. Bây giờ tỷ số S/N sẽ la:ø

G 1 G 2 r G 2 n / ( 1 + G' 1 G 2 H ) = G 1 r n ( 1 + G' 1 G 2 H ) size 12{ { {G rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } " r "} over {G rSub { size 8{2} } "n / " \( 1+"G'" rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } " H" \) } } =G rSub { size 8{1} } { {r} over {n} } \( 1+"G'" rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } " H" \) } {} (1.11).

Nhận thấy nó lớn hơn hệ thống không hồi tiếp bởi hệ số (1+ G1’G2H)

Một cách tổng quát, hồi tiếp cũng gây hiệu quả trên các tính chất của hệ thống, như độ rộng dãy tần, tổng trơ,û đáp ứng quá độ ( Transient Response) và đáp ứng tần số.

Các loại hệ thống điều khiển tự động.

Có nhiều cách phân loại hệ thống điều khiển.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Điều khiển tự động. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10865/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Điều khiển tự động' conversation and receive update notifications?

Ask