<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 2

My rol in die gesin

Module 1

My familie

My onderhoud met

Teken of soek ‘n foto van jou ouma of oupa.

Teken enige oudhede in Ouma se tyd.

 • Teken die voorwerp soos dit vandag lyk.
 • Kyk of jy al die verskille kan sien.
 • Herkenning van my gevoelens

Soms kry ons verantwoordelikhede. Hoe voel jy oor sommige van die dinge wat jy moet doen? As jy weet hoe jy daaroor voel, kan dit jou help om te weet hoe jy moet optree.

 • Lees nou hieronder en besluit hou jy voel oor elk van die situasies wat voorgestel word.
 • Maak ‘n kruisie in die vakkie wat jou gevoelens die beste beskryf.

Herkenning van my gevoelens

 • Klasbespreking

Bespreek hoe ‘n mens op negatiewe gevoelens kan reageer, bv. sleg voel as jy nie die bed kan opmaak nie.

Die klas moet ‘n oplossing vind, bv. ma moet hom leer om ‘n bed op te maak.

Gesinsrol

Groep werk: Jou onderwyser sal julle verdeel in groepe bestaande uit ‘n pa, ma, broer en suster.

1. Wat is julle gesin se probleem?

 1. Watter rol gaan jy speel?

3. Verbeel jou hoe jy oor die probleem sal voel. Kies ‘n woord wat die beste sal beskryf hoe jy voel.

 • Onthou die volgende terwyl jy dink wat jy gaan sê:
 • As jy tevrede is met jou werk, gee jouself ‘n 5.
 • As jy dink jy kon beter gedoen het, gee jouself ‘n 3.
 • As jy dink jy behoort baie beter te doen, gee jouself ‘n 1.
 • Dink nou hoe jy met jou groep saamgewerk het en ken aan jouself punte toe.

Ons gesin bied vir ons ‘n veilige omgewing vanwaar ons die wêreld om ons en ook ons verhouding met ander mense kan ontdek.

 • Jy onthou mos dinge wat in julle gesin gebeur het. Wat sal jy in die volgende gevalle doen?
 • Skryf dit neer.
 1. Juffrou sê jy moet jou kryte met ander kinders deel.

2. Mamma is laat wanneer sy jou moet kom haal.

3. Jou maatjie is snaaks met jou.

4. Jy kan nie swem nie, maar wil nie hê ander moet dit weet nie.

5. Jy sien hoe iemand jou maatjie afknou.

6. Jy word nie gekies om saam met jou maats in die span te wees nie.

Maak vir iemand in jou ‘n gesin ‘n spesiale kaartjie. Versier die kaartjie en skryf vir hom of haar ‘n mooi boodskap daarin.

Doen dit so:

 • vou ‘n A-4 bladsy in die helfte;
 • versier die voorkant met vere, krale of sade. (Kyk wat jy uit jou omgewing kan versamel);
 • skryf nou ‘n boodskap in die binnekant van jou kaartjie.
 • Teken en skryf eers in die raampies voordat jy jou kaartjie maak.
 • So gaan my kaartjie lyk:
 • Het jy dalk iemand in jou gesin se hart vandag baie bly gemaak? _______

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LEWENSORIËNTERING
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELING :Die leerder kan verworwe lewensvaardighede gebruik om persoonlike potensiaal te bereik ten einde effektief te reageer op uitdagings in die lewe.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.3 gevoelens in verskillende situasies kan toon en bespreek;3.4 gepaste gedrag in konfliksituasies toon;3.5gepaste gedrag in die klas, sowel as groepwerk-vaardighede toon.
GESKIEDENISLU 3
HISTORIESE INTERPRETASIEDie leerder kan aspekte van geskiedenis interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 ‘n storie oor mense en gebeure van die verlede kan oorvertel;3.2 voorwerpe uit die verlede kan kies, beskryf en bespreek.
KUNS EN KULTUURLU 3
DEELNAME EN SAMEWERKINGDie leerder kan persoonlike en interpersoonlike vaardighede deur individuele en groepdeelname in Kuns en Kultuuraktiwiteite demonstreer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.2 works with a partner in role play and switches roles in a teacher irected dramatic play;3.3 uses events from own life as a basis for dramatic play.
TEGNOLOGIELU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder kan tegnologiese prosesse en vaardighede eties en met verantwoordelikheid toepas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 ( ontwerp ) - gepaste materiaal of stowwe kies om produkte te maak en maniere voorstel hoe dit gebruik kan word om ‘n probleem, behoefte of geleentheid te bevredig.

Memorandum

Laat die leerders hulle antwoorde vergelyk. Vergelyk individuele en kulturele verskille. Help hulle om verskille raak te sien in huishoudings met dieselfde kultuur, asook in huishoudings met verskillende kulture.

Verdeel die klas in “gesinsgroepe” en gee elke groep ‘n probleem. Twee groepe kan selfs dieselfde probleem kry. Laat hulle deur middel van rolspel die probleem soos ‘n gesin aanpak. Elke leerder moet ongeveer drie sinne sê. Hulle moet in gedagte hou hoe mense gevoel het oor die werk wat hulle moes doen. Hulle moet sê wat die probleem is, oplossings aan die hand doen en die beste een kies. Hulle moet sê waarom dit die beste oplossing is en moet onthou om ander se gevoelens in ag te neem.

Goeie wenk : Die groepe kan dalk raserig raak terwyl hulle hulle rolspel voorberei. Hulle kan beheer word deur elke groeplid ‘n gesinsrol te gee. Ma kan byvoorbeeld die groep stil hou, terwyl Pa seker maak dat elkeen ‘n beurt kry om te praat. Dogter maak aantekeninge en Seun het beheer oor die “knoop”. (Gee elke groep ‘n groot knoop of iets dergeliks. Seun gee die knoop aan ‘n lid om te praat. ‘n Groeplid mag net praat as hy / sy die knoop het).

Die groepe rolspeel die oplossing van hulle probleem. Bespreek en vergelyk die oplossings. Is dit werklik oplossings? Het iemand anders nou ekstra werk om te doen? Miskien was Henrico bang vir die hond. Sy vrees sal nie verdwyn as hy sy werk op sy suster afdwing nie en buitendien is sy dalk ook nie lus om dit te doen nie. Herhaal die aktiwiteit, maar gee die groepe nou nuwe probleme.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11104/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask