<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Na vele onderhandelinge tussen Kruger en Milner van Brittanje, is daar uiteindelik oorlog teen Brittanje verklaar op 11 Oktober 1898.

In 1900 vertrek hy na Europa om hulp te kry teen die Britse magte.

Op 14 Julie 1904 sterf hy in Clarens, Switserland. Sy lyk word na Suid-Afrika gebring en op 16 Desember 1904 plegtig in Pretoria ter aarde bestel.

Opdrag 4:

Om deur skryfwerk iets van jouself bekend te maak

[lu 4.1.1]

Binne die bestek van ongeveer 250 woorde het almal nou ‘n baie goeie beeld oor hoe Paul Kruger se lewe van 75 jaar verloop het. Julle het kennis geneem van die hoogtepunte en die laagtepunte in sy lewe.

Al is julle nog nie so oud soos wat Paul Kruger geword het nie, het julle al baie opwinding beleef en dinge ervaar wat julle altyd sal onthou.

Skryf nou elkeen jul eie lewensbesonderhede neer wat julle as belangrik geskou, byvoorbeeld al die belangrike datums in jul lewens, sport- en akademiese prestasies, ens. of gewoon net dinge wat julle baie goed onthou omdat dit lekker was.

Opdrag 5:

Veelkeusige vrae: om die antwoorde op vrae te kies

[lu 3.2]

Lees die leesstuk Mnr Kok en die Krugermiljoene weer aandagtig deur en voer die volgende opdrag uit deur ‘n kruisie oor die korrekte syfer te trek.

Wat beteken bloedig soos dit in paragraaf 1 gebruik word?

 • Die hitte is draaglik.
 • Dit is so warm dat die kraaie gaap.
 • Die son het ‘n rooierige kleur.

Waarna verwys die dooie siele in paragraaf 3?

 • Leerders in die klaskamer wat dood is.
 • Mense wat reeds begrawe is.
 • Die leerders in die klas wat nie reageer nie.

“Hulle staar hom ongelowig aan” (paragraaf 4) beteken:

 • die leerders wil nie met mnr. Kok oogkontak maak nie;
 • die leerders sukkel om hul oë oop te hou;
 • die leerders is skepties – hulle glo nie wat mnr. Kok sê nie.

Om verheug te wees (paragraaf 5) beteken:

 • om verlig te wees;
 • om bly te wees;
 • om teleurgesteld te wees.

Wat is geskiedenismense (paragraaf 6)?

 • Persone oor wie daar in die geskiedenis geskryf is.
 • Outydse mense.
 • Mense wat oor die geskiedenis skryf (geskiedskrywers).

Waarna verwys die woord “mooi” in paragraaf 10?

 • Die voorkoms van iemand in die klas.
 • Die president het nie lelike name gehad nie.
 • Dit is nie verkeerd nie.

As jy iemand aanpor (paragraaf 12), dan doen jy die volgende:

 • jy kla;
 • jy help iemand om vordering te maak;
 • jy is verlig.

Hoekom noem mnr. Kok vir Peet de Wet op sy volle name (paragraaf 12)?

 • Hy probeer snaaks wees.
 • Omdat Peet de Wet se doopname ook almal tradisioneel name uit die Bybel is, net soos die president s’n.
 • Hy spot vir Peet omdat hy so baie name het.

Persone die naaste aan jou (paragraaf 18) staan bekend as:

 • jou skoonfamilie;
 • jou vertrouelinge;
 • jou bure.

Wat is ‘n legende (paragraaf 25)?

 • Iemand wat beroemd is.
 • Iemand wat berug is.
 • Iemand met ‘n kriminele rekord.

Assessering

LU 3
LEES EN KYK Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder :
3.2 vir verskillende doeleindes hardop en stil lees deur gepaste leesstrategieë te gebruik (soos vluglees, soeklees, stiplees, voorspellings, kontekstuele leidrade, afleiding);
3.9 die sosiale, kulturele, omgewings- en etiese kwessies in tekste (soos duidelik in aspekte soos inhoud, taal, kunswerk, karakterisering blyk), identifiseer en bespreek.
LU 4
SKRYF Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Memorandum

SKATTE VAN ALLE SOORTE

Opdrag 1

(i) Paul Kruger

 1. Lord Roberts
 2. Wilhelminia
 3. Gelderland, Bundersrath
 4. Lucas Meyer
 5. Mosambiek
 6. Lourenço Marques was die naaste hawestad aan die Transvaal en die Britse troepe was in Natal en Kaapland teenwoordig.
 7. Sodat dit ná die oorlog weer aangewend kon word om die land op te bou.
 8. Clarens in Switserland
 9. 14 Julie 1904

Opdrag 2

(i) onskatbaar

 1. skatryk
 2. skatkamer
 3. skat
 4. skatlam, skattie, skattebol
 5. skatkis
 6. skattig, skatlik
 7. skatbaar
 8. onderskat
 9. skatter

Opdrag 3

Om verbeeldingryk en kreatief te skryf

Opdrag 5

 • (ii)
 • (iii)
 • (iii)
 • (ii)
 • (iii)
 • (iii)
 • (ii)
 • (ii)
 • (ii)
 • (i) of (ii)

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask