<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wat is die doel van hierdie komposisie?

Volgens die komponis probeer hy om komposisiemiddele so te rangskik dat hy nie ‘n idee het van wat gaan gebeur nie! Sy doel is om die doel uit te skakel. En die doel van hierdie doellose musiek word bereik as mense leer om te luister – ook na alledaagse geluide! Hierdie tipe musiek bevorder die kommunikasie tussen die komponis en die luisteraar.

Aktiwiteit 3 (Groep en individueel)

 • Verdeel in groepe. Bestudeer die illustrasie, luister na die opname en bespreek en beantwoord die vrae:
 • Wat word hierdie tipe dans genoem?
 • Wat noem ons die skrif teen die agtergrond?
 • In watter omgewing, dink jy, sou jy hierdie prent vind?
 • Watter tipe sang gaan hiermee gepaard?
 • Beskryf die sang.
 • Wie doen die begeleiding?
 • Hoe doen hy die begeleiding?
 • Watter tipe tegnieke gebruik hy?
 • Watter tegnieke word in klassieke musiek gebruik (noem twee)
 • Hoekom sou jy hierdie tipe begeleiding as “tegnologie” beskou?
 • Watter boodskap dra die lirieke oor?
 • Sou jy dit as positief beskou?
 • Is daar enige patroon ten opsigte van rym?
 • Watter musikale element sou jy as die belangrikste beskou (harmonie, melodie, ritme, ens)?
 • Wat is die vormstruktuur in hierdie lied?
 • Noem twee vormstrukture wat kenmerkend van klassieke musiek is.
 • Wat word die Suid-Afrikaanse eweknie genoem?
 • Doen navorsing oor Hip-Hop, Rap en Kwaito m.b.v. die internet, tydskrifte, video's, resensies in koerante, ens. en voltooi dan die vrae waaroor jy onseker was.
 • Lees die volgende gedeeltes uit verskillende “Rap”-liedere. Sê dit ritmies:
 1. Kies ‘n onderwerp waarvan jy genoeg weet (of lees na oor die onderwerp). Jou benadering moet positief wees en jy kan positiewe kommentaar op maatskaplike probleme lewer – altyd ‘n positiewe boodskap. Moontlike onderwerpe: VIGS-Rap (VIGS-positief, m.a.w. ‘n positiewe benadering tot VIGS), Drank-en-“Drug”-vrye Rap, Respek vir ander, ens.
 2. Vertel jou storie in rym . Die eerste lyn moet ‘n sterk ritme hê en die tweede moet daarmee rym – dit moet dieselfde ritme hê.

Herhaal ritmepatrone. Party lyne kan lank wees, ander weer kort.

Rym dus in koeplette (twee-twee)

Refrein: Dit is ‘n groep reëls wat dieselfde bly.

Sterk klanke om te gebruik: BR, DR, KR, PR, SL, ST, STR, TR

 1. Nou is dit tyd vir HIP-HOP! (OF KWAITO)

Gebruik die kletsrym (rap) wat geskryf is en voeg die res by wat benodig word vir Hip-Hop!

Julle kan in groepe werk: een leerder kan briekdans, een (of meer) kan die DJ wees, een moet rymklets en die res van die groep kan ‘n plakkaat met die titel in graffiti ontwerp.

Julle kan ‘n “live “ optrede voor die klas hou of dit op video opneem.

Maak gebruik van verbeelding asook alle moontlike tegnologie tot julle beskikking! (Liggaamsperkussie en klanke kan ook gebruik word.) Onthou daar is nie reëls nie!

VOORBEELDE: Slimskud – Azanian

Brasse van die Kaap

Will Smith

ONTHOU: Jy kan net Rap oor ‘n onderwerp waarvan jy genoeg weet!

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 4
uitdrukking en kommunikasieDie leerder is in staat om te analiseer en ‘n verskeidenheid vorme van kommunikasie en uitdrukking in Kuns en Kultuur te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
MUSIEK
4.3 kan verduidelik hoe tegnologie deur die jare musiek beïnvloed het;

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11066/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask
Subramanian Divya
Start Quiz