<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 9

Sa vanaf 1948 tot 2000: nasionalisme

Module 5

Apartheid en die apartheidswette

Die volgende bronne verwys na Apartheid en Apartheidswette

[LU 1, 2, 3]

BRON A: Wet nr. 55 van 1949 – Verbod op Gemengde Huwelike

Die wet het bepaal dat blank en nie-blank nie meer met mekaar kon trou nie.

BRON B: Wet nr. 30 van 1950 – Bevolkingsregistrasiewet

  • Die regering het elke persoon as ‘blank’ of ‘kleurling’, of ‘naturel’ geklassifiseer.
  • Mense wat as ‘kleurling’ of ‘naturel’ geklassifiseer is, is verder in etniese groepe, bv. ‘Maleier,’ ’Griekwa,’ ‘Xhosa’ ‘Zulu’ ens. verdeel.
  • Almal het amptelike identiteitskaarte, wat hulle rasseklassifikasie aangedui het, ontvang.

BRON C: Wet nr. 49 van 1953 – Wet op Aparte Geriewe

  • Aparte toegang tot geboue, aparte sitplekke, toonbanke, teaters, strande, busse ens. vir die onderskeie rassegroepe.
  • Mense wat van die verkeerde geriewe gebruik gemaak het, kon tot ’n boete van £50 of ’n tronkstraf van drie maande gevonnis word.

BRON D:

Op 28 Augustus 1963 het Martin Luther King Jr. sy “I have a Dream” - toespraak by die Lincoln-Monument in Washington gemaak. Hy het hierna verwys as “die grootste demonstrasie van vryheid in ’n volk se geskiedenis.”

Ek het ’n Droom “Ek het ’n droom dat my vier kinders eendag in ’n nasie sal lewe waar hulle nie beoordeel sal word op grond van hul velkleur nie, maar eerder op grond van hulle karakater.

Ek het vandag ’n droom Ek het ’n droom dat die staat van Alabama eendag…verander sal word in ’n toestand waar klein swart seuntjies en dogtertjies in staat sal wees om die hande te vat van klein blanke seuntjies en dogtertjies en soos susters en broers saam sal kan loop.

Ek het vandag ’n droom Ek het ’n droom dat elke vallei eendag verhoog sal word, elke heuwel en berg verlaag sal word, die ruwe plekke vlaktes gemaak sal word, en die krom plekke reguit gemaak sal word, en God se heerlikheid openbaar gemaak sal word en dat die mensdom dit gesamentlik sal sien.”

Lu 3:die leerder is in staat om ’n begrip van historiese interpretasie te toon

1 . Jy is ’n vyftienjarige seun of dogter in die jaar 1965, en jy het ’n brief van ’n penmaat in San Francisco, Kalifornië, ontvang. Hierdie vriend(in) het in ’n koerant gelees van Apartheid in Suid-Afrika. Sy het die woord nog nooit tevore teëgekom nie. Maak gebruik van Bronne A, B en C, asook jou eie kennis om aan haar/hom in ’n brief jou eie interpretasie van die betekenis van die woord “Apartheid” te verduidelik, en ook hoedat jy deur hierdie wette geraak word .

Lu 1:die leerder is in staat om vaardighede te bemeester ten einde die verlede en hede te ondersoek

2 . Bestudeer Bron D.

2.1 Verkry bewyse uit die toespraak dat apartheid nie slegs onder die Nasionale Party-regering in Suid-Afrika bestaan het nie.

3 . Vergelyk Bronne A, B, en C met Bron D.

3.1 Na watter een van die Suid-Afrikaanse Apartheidswette word daar verwys in Martin Luther King se toespraak? Motiveer jou antwoord deur bewyse uit die bronne te verkry.

3.2 Martin Luther King het hierdie toespraak in 1963 gemaak. Na hoeveel jare het hierdie droom van hom in Suid-Afrika waar geword?

4 . Besoek die biblioteek of die Internet om uit te vind deur wie Martin Luther King in ’n sluipmoordaanval gedood is, asook die rede daarvoor.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Geskiedkundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n onderwerp ondersoek deur kernvrae te stel en ‘n verskeidenheid relevante bronne te identifiseer om die onderwerp te ondersoek [vind bronne];
1.2 belangrike en sinvolle vrae stel om bronne te evalueer (bv. om partydigheid en stereotipes, weglatings en gapings te identifiseer) [werk met bronne];
1.3 die inligting in die bronne ontleed [werk met bronne];
1.4 ‘n onafhanklike redenasie as antwoord op ‘n gestelde vraag aanbied en motiveer gevolgtrekkings (met bewyse) [beantwoord die vraag];
1.5 kennis en begrip oordra deur eie interpretasie en argumente gegrond op geskiedkundige bronne aan te bied [kommunikeer die antwoord].
LU 2
Geskiedkundige Kennis en BegripDie leerder is in staat om historiese kennis en begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 gebeurtenisse, mense en veranderinge in bestudeerde geskiedkundige tydperke binne ‘n chronologiese raamwerk plaas [kronologie];
2.2 kategorieë oorsake en gevolge identifiseer (bv. onmiddellike en langtermyn-, regstreekse en onregstreekse oorsake en gevolge) [oorsaak en gevolg];
2.3 die redes vir en gevolge van gebeurtenisse in die geskiedenis verduidelik en ontleed [oorsaak en gevolg];
2.4 verstaan dat verandering en ontwikkeling nie altyd vooruitgang beteken nie [verandering en kontinuïteit].
LU 3
Geskiedkundige InterpretasieDie leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 die omstrede aard van inhoud, en dat historici geskiedenis opstel wanneer hulle oor gebeurtenisse in die verlede skryf verstaan ]bronne interpretasie];
3.2 ‘n interpretasie gegrond op bronne opstel en gee redes vir eie interpretasie [bronne interpretasie];
3.3 vraagstukke wat die manier waarop geskiedenis geskryf is, beïnvloed ontleed [invloede op interpretasie];
3.4 die maniere waarop simbole gebruik word verduidelik om gebeurtenisse en mense uit die verlede te onthou, en hoe mondelinge geskiedenis tot ons begrip van die simbole kan bydra [voorstelling van die verlede].

Questions & Answers

what are cluster A disease?
Saee Reply
because psychology is a natural science as well as a science. it's a interdisciplinary subject
Kamakshi Reply
yes absolutely we cabt out Psychology completely into science dur to its various measuring aspects
utkarsh
cannot* put*
utkarsh
Assess the relationship between heredity and environment in human development
Newman Reply
जिवन कक्षा विकासाच्या एकूण किती अवस्था आहेत
Digambar Reply
what happened Digambar?
sakshi
?
Reina
Is here anybody exactly awared about the medicine used for the schizophrenia?
Fazil
plz can i know if io psychology in demand ou it's better to continu in human resourses management?
Reina
there are many drugs used to alleviate the symptoms, but none are used for curing the disorder itself.
Rupert
Researchers believe that one important function of sleep is to facilitate learning and memory. How does knowing this help you in your college studies? What changes could you make to your study and sleep habits to maximize your mastery of the material covered in class?
whitecat Reply
Well, for starters, both are entirely different aspect for consideration. As a college student, having an adequate amount of sleep is relatively rare especially on instances where we are totally forced to stay all night (whether for studying or doing academic works).
Rupert
benefits of physcology
Irfan Reply
who define first physcology
Irfan
who define first physcology
Irfan
I think it was either Henry James Or William James are the father of psychology.
James
I haven't read the flash cards and memorized them sense 2015.
James
so iv forgotten some info and some has never left me . I'm very passionate about psychology.
James
I study medical psychology
John
the history of psychology usually traces back to ancient chinese practices. but modern times acknowledge Wilhelm Wundt as the first person to establish a school.of thought in psychology.
Rupert
huh
ANGELICA
is it wrong?
Rupert
please can i know what is the difference about io psychology and human resources managment and which is more in demand ?
Reina Reply
What is psychology
Tayyeba Reply
someone who can observe or understand a person's reactions.
Leanne
It is the scientific study of behavior and mental processes
Enos
Sarah is a 30 year old white female. Her occupation is part time chef. She is recently been divorced and has custody of her three children. She has extreme changes in her mood that began to appear in her 20’s but she never went to see a doctor about them. When family tries to talk to her about her u
Ere Reply
listen very carefully for red flags on both sides
Leanne
what does historical racism mean
Unasumming Reply
Means that racism was present in a group of peoples race in there past and maybe even now. Example is the Native Americans and African Americans also Asian people. Anyone of not caucasian resent. So people who are mixed races also experience rascism.
James
racism meaning I would believe is a negative impact on other separate cultures, causing some serious concerns to the human race.
Leanne
How do counsel someone that is kinda depressed, lonely and stuffs but the person is pushing you away with by saying stuffs you don't like? Your age mate
Ajayi Reply
let them figure themselves out met them come to you and listen more than speak
Jascelyn
don't take anything too personal someone who is depressed has more feelings other than being sad. I have been through it we dont alwaya mean the things we say. just give time and space but be there when they are ready.
Deanna
the person should be first dealt with very patience and understanding.......... person's trust should be won first to treat that kind of state if counsel is the priority..... don't rush small steps will lead to get successful results....... after the patient start trusting you conversate with them.
Amisha
OK..... Thank you very much It makes me look desperate for the person's attention Thanks tho
Ajayi
just let them know even if they aren't ready to tall right now, you will be here for them whenever they are.
Deanna
we need to wait till the stage comes when he/ she is ready at mental level to participate as he is the subject and the core of the part of that particular conscelling session
aaqib
A.Are they saying it in general manner or B.they are saying it cz they know something about you personally If it is A. then remember it's a part of counseling...even if you don't agree with their views..it is theirs.. so don't take it personally
PREETI
if it is B. tell them .. we are here to talk about them not you Also remember people takes time with things.. so it does get difficult at times.. but in counseling it's about them not you. And if it affecting you much .. see why is there .. and try to objective about it OR refer them to someone
PREETI
allow them time to always become comfortable by listening to all sorts of thoughts they all sound scattered but if you ,just let it go until their ready to ask for advice ,my thoughts of counciling would go for a few more sessions of them venting until they've had enough to feel they want geedback
Leanne
what is the trait in the given example?
Maya Reply
what's the given example?
SamieMike
my fat cock
Andrea
o.o u seem like u need to read this txt
SamieMike
learning to understand psychological effects of one's mind thoughts
Leanne
mental state and behavior
Mufakir Reply
Feared ,lethargic, self isolated...
Leanne
because psychology basic is observation asa well as science, so people might skeptical about these two but if we look into it people might notice that it's different because psychology is study about mind and science is study about many thing around us and it's not study about mind clearly.
Karona Reply
empirical method is the method of observation on object rather than do experiment .
Karona
ology is the study of theory .
Karona
psyche means soul as well as butterfly.
Karona
psychology is the the study of mind and behavior
Karona
this is where I'm a little sceptical. we learning psychology based on books. but we ourselves r also human. when we to encounter a real life situation how well can we act accordingly
Aileen
im curious more of myself then others
Aileen
psychology is the scientific study of mind and behavior. scientific mean it's based on observation and experiments. yeah we can observe behavior easily but can't read mind directly that's why we do observe behavior and apply test and therapies to study mind basically we behave according to our mind
Faiza
educates a humans thoughts to expand and explore more of how far a mind will go if allowed
Leanne
wilhelm wundt studied psychology for the purpose of
Rufai Reply
i dont know, all inknow is that he pioneered the practice of introspective and his school of thought aims to study behavior as structured elements
Rupert
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11062/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask