<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 9

Bestuurs-, verbruikers- en finansiële kennis en vaardighede

Module 24

Finansiële state: ontleding en gebruik vir besluitneming

AKTIWITEIT 1:

Om finansiële state te ontleed

[LU 3.5]

Die finansiële state word gebruik as maatstawwe om die finansiële toestand en die finansiële resultate van ’n onderneming te bepaal.

Finansiële syfers, soos vervat in die finansiële state, sê vir buitestaanders gewoonlik nie veel nie. Om dit nuttig te gebruik moet dit vergelyk word met die resultate van vorige jare of met die resultate van ander ondernemings wat dieselfde bedryf beoefen.

Verder is dit gerig op die bepaling van verhoudings en tendense.

Die volgende verhoudings kan gebruik word by besluitneming:

1. Likiditeit:

Dit is die vermoë van die onderneming om sy verpligtinge te kan nakom en word uitgedruk as die verhouding bedryfsbates teenoor bedryfslaste.

Bedryfsbates : Bedryfslaste

40 000 : 16 000

2,5 : 1

Dit dui ’n goeie likiditeit aan aangesien die norm 2:1 is.

2. Rentabiliteit:

Dit dui die winsgewendheid van die onderneming se fondse wat in hom belê is aan en word soos volg bereken.

NettoWins Kapitaal size 12{ { { size 11{"NettoWins"}} over { size 11{"Kapitaal"}} } } {} × 100 1 size 12{ { {"100"} over {1} } } {} 20 000 200 000 size 12{ { { size 11{"20"`"000"}} over { size 11{"200"`"000"}} } } {} × 100 1 size 12{ { {"100"} over {1} } } {} = 10%

Indien die persentasie beduidend hoër is as die huidige bankkoers van ±15% is die rentabiliteit goed.

3. Solvabiliteit:

Dit dui die mate aan waarin die onderneming se totale bates sy totale laste oorskry. Dit word as volg bereken.

Totale Bates : Totale Laste

50 000 : 20 000

2,5 : 1

Die solvabiliteit is goed aangesien die norm waaraan dit gemeet word gelyk is aan 2:1.

OPDRAG:

  • Maak gebruik van die inligting wat hieronder gegee word om die volgende te bepaal :

(a) Rentabiliteit

(b) Solvabiliteit

(c) Likiditeit

Lewer kommentaar op elkeen se antwoord en gee redes waarom dit goed of swak is.

  • Die Netto Wins van die onderneming is R35 000
  • Die kapitaal is R100 000
  • Vaste Bates is R90 000
  • Bedryfsbates is R30 000
  • Bedryfslaste is R10 000

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
Bestuurs-, Verbruiker- en Finansiële Kennis en VaardighedeDie leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Assesseringstandaarde(ASe)
Ons weet dit as die leerder:
3.1 ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n diensverskaffings- en kleinhandelbesigheid opstel;
3.2 verskillende sakeondernemings se strategieë en optrede ondersoek ten opsigte van openbare betrekkinge, sosiale verantwoordelikheid en omgewingsverantwoordelikheid;
3.3 kontant- en krediettransaksies in die boeke van diens- en kleinhandelondernemings doen;
3.4 toetsbordvaardighede en funksietoetse gebruik om sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en te redigeer;
3.5 finansiële state ontleed vir besluitneming op ‘n basiese vlak;
3.6 tussen verskeie vorms van kredietaankope en metodes van betaling kan onderskei.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

(a) Rentabiliteit :

NW Kapitaal size 12{ { { ital "NW"} over { ital "Kapitaal"} } } {} × 100 1 size 12{ { {"100"} over {1} } } {}

35000 100000 size 12{ { {"35000"} over {"100000"} } } {} × 100 1 size 12{ { {"100"} over {1} } } {}

= 35%

Baie goeie rentabiliteit gemeet aan ‘n bankkoers van 15%.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
watter drie vakbonde is betrokke by die onderhandelings
ferdi Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask