<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: afstand [lu 1.8, lu 3.2, lu 3.6, lu 5.5]

Bonnie en Tommie is baie opgewonde, want hulle gaan elke Desembervakansie see toe.

 • Teken jou eie strandtoneel. Ek wil sien hoe dit daar lyk en wat jy alles daar doen.

Verlede jaar was Bonnie en Tommie saam met Pappa en Mamma Durban toe. Hierdie jaar gaan hulle Kaapstad toe. Hulle woon in Kimberley.

 • Kyk of jy hierdie stede op die kaart kan kry en merk dit.
 • Merk ook die omgewing waar jy woon en skryf die dorp of stad se naam in op die kaart.
 • Is dit naby of ver van Kimberley af?

Dit is __________________________.

 • Trek die roete wat Bonnie-hulle van Kimberley tot by Kaapstad gaan ry duidelik met jou potlood op die kaart in.
 • Skryf neer al die name van die dorpe langs die roete wat jy gekies het.

Kimberley ____________________________________________________

____________________________________________________ Kaapstad

 • Hoe ver skat jy is Kimberley van Kaapstad af?

Ek skat dit is _____ km.

 • Gebruik die afstandstabel op bladsy 4 en lees af wat die afstand is.

Dit is _____ km.

 • Het jy te veel, te min of net reg geskat. Ek het__________________.
 • Kyk weer na die kaart en skat:

Is Durban nader of verder as Kaapstad van Kimberley af?

Ek skat _______________.

 • Lees die afstand van die tabel af. Dit is _______________ km.
 • Bepaal nou die verskil tussen die twee afstande.

Die republiek van suid-afrika

 • Hierdie is 'n kilometerafstandstabel of -rooster wat die benaderde afstande tussen 2 dorpe of stede aandui.

 • Die afstand tussen Kimberley en Durban is op die rooster ingekleur as voorbeeld. Die 2 stede is 825 km van mekaar.
 • Kies 'n maat en oefen 'n paar aflesings.

Die afstand tussen Kaapstad en Johannesburg is 1 421 km.

Gebruik weer die kaart om eers die afstande te skat en dan op die rooster op bladsy 4 af te lees. Doen dit saam met 'n maat.

Dorpe of stede
Horisontale lyn Vertikale lyn Skatting Lesing Net reg / Te veel / Te min
Johannesburg Pretoria
Bloemfontein Beaufort-Wes
Oos-Londen Queenstown
Port Elizabeth George
Pretoria Nelspruit
Kimberley Beaufort-Wes
Durban Oos-Londen
 • Bepaal die som van die afstand tussen Bloemfontein en Beaufort-Wes en die afstand tussen Port Elizabeth en George.
 • Ons woon in Pretoria en Pappa werk in Johannesburg. Hoeveel km ry Pappa op 'n dag?
 • Hoeveel km ry hy in 5 dae?
 • Dit het 5 uur geneem om die afstand tussen Kimberley en Beaufort-Wes af te lê. Hoeveel km het ons in 1 uur afgelê?

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste simbole in berekeninge gebruik om probleme op te los;

Leeruitkomste 3: Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in prente en in die omgewing beskryf, sorteer en vergelyk;

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder informele kaarte van die skoolomgewing of van ’n groep driedimensionele voorwerpe lees, interpreteer en teken en dui die voorwerpe op die kaart aan;

Leeruitkomste 5: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal.

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder data lees en interpreteer wat in eenvoudige tabelle en lyste voorgestel word.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 3. OpenStax CNX. Oct 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11129/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask