<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 7

Module 18

Kleredrag

1. WATTER?

Jy is na ‘n partytjie toe genooi. Die partytjie vind oor ‘n week plaas en jy sien reeds uit daarna. Jy begin ook reeds dink oor watter klere jy gaan aantrek.

Kyk nou na hierdie prente.

Kies een van die twee uitrustings waarin jy die beste sal voel. Kleur die uitrusting met jou gunsteling-kleur(e) in.

Werk nou saam in pare. Gesels met jou maat oor die uitrusting wat jy gekies het en ook oor die kleur(e) wat jy verkies. Verduidelik waarom jy van die klere hou en hoe jou gunstelingkleur(e) jou laat voel.

Jy en jou maat kan nou die volgende vrae vir mekaar vra:

  • Hoekom is ____ jou gunsteling-kleur?
  • Watter kleur sou jy graag jou kamermure wou verf?
  • Van watter kleur(e) hou jy regtig niks nie?

Die woorde in die raampie hieronder beskryf almal emosies en karaktereienskappe. Besluit watter woorde by watter kleure pas en skryf die woorde binne-in die reghoeke. Jy mag die woorde meer as een maal gebruik. ‘n Swart pen moet gebruik word. (Skryf die woorde vir die swart reghoek maar langsaan, bo of onder).

Maak seker dat jy die betekenisse van hierdie woorde ken.

Verdeel in julle groepe en bespreek hoekom sekere woorde beter by sekere kleure pas. Verskil julle baie of is daar baie ooreenkomste?

Gebruik nou kleurpotlode en druk die volgende gevoelens of emosies uit in kleur. Hierdie emosies sal ook ‘n definitiewe vorm en tekstuur hê:

LU 5.1.1

2. MONDELING

Jy en jou ma gaan winkel toe om vir jou klere vir die partytjie te gaan koop. Jy en jou ma stem nie altyd saam oor watter klere mooi is nie. Julle begin alreeds op pad na die winkelsentrum stry oor wat julle gaan koop.

Hieronder is ‘n tipiese reaksie van ‘n dertienjarige kind wat sy/haar sê vir sy/haar ouers sê. Kies die regte woorde tussen hakies en onderstreep hulle.

Wanneer gaan Pa en Ma ophou om altyd so aan my te (pla, lol, karring)! Ek dink ek is nou oud genoeg om my (uie, eier, eie) besluite te neem. Ek (ken, weet) hoe ek wil aantrek en ek weet waarvan ek (hoe, hou). Ek is die (enige, enigste) wat altyd so outyds aantrek en ek voel altyd so (yt, uit, eit). Julle sal moet begin om my te (betrou, vertrou, hertrou) om self te (kies, koes, koos).

Selfasssessering onder leiding van die opvoeder.

LU 6.2.1

3. STILLEES

Lees die volgende strokie en beantwoord dan die vrae met ‘n W(waar), O(onwaar) of OB(onvoldoende besonderhede).

1. Die seun hou van moderne klere.
2. Sy ma is baie streng.
3. Sy ma dink net aan haarself en nie hoe hy voel nie
4. Die seun is baie ongehoorsaam.
5. Die ma kry haar sin.
6. Die seun voel baie gelukkig
7. Die meisie wil nie saam met die seun gesien word nie.
8. Die seun blameer sy ma vir sy voorkoms.
9. Die meisie dink hy lyk soos sy pa.
10. Die seun gaan partytjie toe, al lyk hy outyds.

4. WOORDESKAT EN SPELLING

WAT NOEM JY IEMAND WAT .....?

Luister hoe ‘n paar tieners reageer op die vraag hoe hulle sommige van hulle karaktereienskappe beskryf.

Hierdie karaktereienskappe kan met een woord beskryf word. Hierdie woorde kan almal in hierdie woordraaisel gekry word. Omkring die woorde en skryf hulle neer as die spreker.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask