<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Beantwoord die vrae deur met Nee, ……. te begin.

1. Kan ‘n mens MIV kry deur dieselfde vurk te gebruik?

2. Kan ‘n mens MIV kry wanneer ‘n muskiet jou byt?

3. Kan ‘n mens MIV kry deur dieselfde bad te gebruik?

4. Kan ‘n mens MIV kry deur hande vas te hou?

5. Kan ‘n mens MIV kry deur dieselfde koppie te gebruik?

ONTHOU OOK
nie + iemandnie + êrensnie + ietsnie + ooitnie + nognie + alnie + nooit WORD niem and ….. nienêrens ….. nieniks ….. nienooit ….. nienie meer ….. nienog ….. nienog nooit ….. nie

Beantwoord die volgende vrae in die ontkenning.

1. Kan iemand MIV opdoen deur ‘n lyer te soen?

Nee,

2. Sal jy ooit MIV kry as jy ‘n lyer druk?

Nee,

3. Het jy al ooit waterpokkies gehad?

Nee,

4. Is daar iets wat MIV kan genees?

Nee,

5. Is daar êrens ‘n dokter wat lyers gesond kan maak?

Nee,

6. Het jy al ‘n MIV-lyer ontmoet?

Nee,

7. Gaan jy nog MIV-lyers vermy?

Nee,

LU 6.2.5

4. KLASPROJEK

Verdeel in groepe van vier. Elke groep moet ‘n plakkaat ontwerp. Die plakkaat moet illustreer dat MIV/VIGS nie aansteeklik is deur koppies, glase of kos, ensovoorts te deel nie. Dit moet ook die boodskap duidelik oordra dat niemand die siekte kan kry deur aan iemand te raak of selfs in dieselfde klas by die skool te wees as ‘n lyer nie. Niemand kry die siekte wanneer ‘n lyer naby jou hoes of nies nie en dit word ook nie deur insekbyte oorgedra nie.

Die plakkaat moet kleurvol wees en alle prentjies moet duidelike en beskrywende byskrifte en slagspreuke hê. Raadpleeg die biblioteek vir inligting. Die internet bevat ook baie inligting. Besoek gerus die volgende webwerf:

http://education.pwv.gov.za/HIVAIDS-Folder/Afr-Emergency.htm

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
LUISTER Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
1.1 stories verstaan (aan leerders vertel of gelees):
1.1.2 teken relevante inligting op (soos om ‘n tabel in te vul).
LU 6
WOORDESKAT EN GRAMMATIKA Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
6.2 verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture gebruik om mondelings en skriftelik te kommunikeer:
6.2.3 die verskillende tydsvorme (teenwoordige, verlede en toekomende tyd);
6.2.5 eenvoudige voorbeelde van die ontkennende vorm (soos: Ons het nie gewen nie);
6.2.7 verbuiging van adjektiewe, alledaagse trappe van vergelyking en intensiewe vorme (soos: jong, sagte, vroeër, vroegste, dolverlief);
6.2.12 die korrekte woordorde na voegwoorde (soos: Sy speel, maar hy lees ‘n boek; ons werk hard omdat ons goed wil doen);
6.3 sy/haar woordeskat ontwikkel:
6.3.2 verstaan en gebruik woorde met teenoorgestelde betekenis (soos: lelik/mooi).

Memorandum

Luisterlees by no. 2

  • Lees die volgende leesstuk twee of drie maal vir die leerders voor, waarna hulle dan die vrae beantwoord.

Die Pessiekte

Die pessiekte het vir langer as 300 jaar in Europa gewoed. Die siekte het in 1348 uitgebreek en het mense siek gemaak tot aan die einde van die sewentiende eeu. Omtrent 25 miljoen mense is dood aan die siekte. Die siekte is versprei deur vlooie wat deur rotte gedra is. Daar was geen manier om die siekte te keer nie. Almal wat dit gekry het, het gesterf, selfs die dokters. Die pessiekte bestaan vandag nog, maar antibiotika kan mense wat dit kry, heeltemal gesond maak.

2. 2 000 MENSE

3.

(1) Nee, ‘n mens kan nie MIV kry deur dieselfde vurk te gebruik nie.

(2) Nee, ‘n mens kan nie MIV kry wanneer ‘n muskiet jou byt nie.

(3) Nee, ‘n mens kan nie MIV kry deur dieselfde bad te gebruik nie.

(4) Nee, ‘n mens kan nie MIV kry deur hande vas te hou nie.

(5) Nee, ‘n mens kan nie MIV kry deur dieselfde koppie te gebruik nie.

(1) Nee, iemand kan nie MIV opdoen deur ‘n lyer te soen nie.

(2) Nee, jy sal nooit MIV kry as jy ‘n lyer druk nie.

(3) Nee, ek het nog nooit waterpokkies gehad nie.

(4) Nee, daar is niks wat MIV kan genees nie.

(5) Nee, daar is nêrens ‘n dokter wat lyers gesond kan maak nie.

(6) Nee, ek het nog nooit ‘n MIV-lyer ontmoet nie.

  • Nee, ek gaan nie weer MIV-lyers vermy nie.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10996/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask