<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Vervoer

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

In Graad 2 sal die leerders voortbou op die woordeskat wat in Graad 1 bekend gestel is. Baie geleenthede moet geskep word om hul luister- en praatvaardighede te ontwikkel sodat lees en skrif daarop kan volg.

‘n Uitgebreide woordeskat is noodsaaklik. Terwyl reeds bekende woorde vasgelê word, word nuwe woordeskat in stories, rympies, gediggies en speletjies ingevoer.

Leerders word aangemoedig om vrae te beantwoord en deel te neem aan besprekings en gesprekke in die addisionele taal.

Leerders se aandag word gevestig op die verskil in die indiwiduele klanke van die nuwe taal. Leerders ontdek dat sommige klanke dieselfde bly en sommige verander. Die opvoeder sal toevallig aandag gee aan die korrekte uitspraak.

TYDSKEDULE VIR MODULES 1 - 5

Daar word voorgestel dat al die leerders al vyf modules voltooi.

Die woordeskat in verband met vervoer word deur middel van stories, gediggies en rympies aan die leerders bekendgestel. Hulle kry die geleentheid om die betrokke stukke te lees en te bespreek waarna hulle teken-, pas- en skryfaktiwiteite daaroor afhandel.

INTEGRASIE VAN TEMAS

  • ‘N GESONDE OMGEWING

Bespreek: Besoedeling deur verkeer.

Hoe kan dit bekamp word?

  • MENSEREGTE EN SOSIALE GEREGTIGHEID

Het almal vervoer?

Waarom is vervoer belangrik?

Leerders afdeling

Inhoud

Pieter en sy hond word gered!

Op ‘n dag het Pieter en sy hond hawe toe gegaan. Daar het hulle op ‘n groot passasiersboot geklim. Hulle was so opgewonde! Dit was ‘n pragtige groot boot met baie vensters. Daar was baie passasiers op die boot. Toe die boot uit die hawe vertrek, skree almal Totsiens! Totsiens! Die kaptein van die boot is baie netjies. Hy het mooi wit klere aan en ‘n pet op sy kop. Hy groet al die passasiers vriendelik.

Die volgende oggend is die see rof. Pieter en sy hond staan op die dek. Plaps! Daar val die hond in die water! Help! Help! skree Pieter. Hy skrik so groot hy spring ook in die see! Help! Help! skree al die passasiers. Die kaptein bel dadelik die nooddienste. Die helikopter kom vinnig aangevlieg. Die vlieënier van die helikopter kyk oor die see. Ja, sowaar, daar sien hy Pieter en sy hond in die water. Hy vlieg met die helikopter tot by hulle. Hulle laat sak ‘n reddingstuig uit die helikopter. Pieter gryp na die reddingstuig.

Daar het hy die reddingstuig! Hoera! Hoera! skree die mense op die boot.

Pieter maak die reddingstuig om sy lyf vas. Hy hou sy hond styf vas. Op ....... op ......... op ........... trek die helikopter vir Pieter en sy hond. Daar laat sak die helikopter vir Pieter en sy hond op die dek van die skip. Die kaptein en al die passasiers is baie bly.

Die vlieënier gee vir Pieter en sy hond komberse, want hulle is nat en kry koud!

LU 6.2

  • Hoe voel jy oor die storie?
hartseer? gelukkig?
tevrede? kwaad?
LU 1.1.6
  • Kom ons gesels oor die woorde en prente.
  • Skryf die regte woord by die prente.
LU 4.2

Assessering

Leeruitkomste 1: LUISTER : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder begrip toon van eenvoudige stories:

1.1.6 sê hoe die storie haar/hom laat voel;

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n onderskrif vir ‘n prent skryf.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11111/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask