<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Geskiedenis

Graad 4

Die ontstaan van godsdienste van die wêreld

Module 14

Vergelyking van die wêreld se grootste godsdienste

In die volgende tabelle vergelyk ons die verskillende godsdienste van die wêreld.

Aktiwiteit 1

Om bronne te bekom en gebruik en verslag oor die godsdienste van die wêreld te doen [lu 1.3]

a) Skryf elke godsdiens langs die sleutel, en kleur die verskillende godsdienste in.

SLEUTEL
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B)bestudeer elke godsdiens se tabel in groepverband en hou daarna ‘n klasgesprek oor die verskillende godsdienste.

Judaïsme

Wat is die ooreenkomste en verskille tussen die Christene en Jode?

Hoe sal jy ‘n sinagoge herken?

Wat is kosjer produkte?

Islam

Wat gebeur tydens Ramadan?

Hoekom het die Islam so vinnig en so ver versprei?

Glo die Moslems in Abraham, Moses en Jesus as profete?

Hindoeïsme

Hoekom is baie Hindoes vegetariërs?

Wat is inkarnasie en meditasie?

Watter rol speel gode in die godsdiens?

Boeddhisme

Vind meer uit oor die kloosters en monnike.

Christendom

Waarom was die Christelike geloof in die begin veral vir armes so aanvaarbaar?

Waarom het die Christendom so vinnig versprei?

Assessering

Leeruitkoms 1: geskiedkundige ondersoek

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

 • inligting uit bronne kommunikeer (verslaggewing):
 • verhale mondeling kan oorvertel;
 • ‘n prent kan gebruik om ‘n verhaal te vertel.

Memorandum

(a) Boeddhisme; Christendom; Islam; Hindoeïsme; Judaïsme

(b) Judaïsme

Die Jode het veral twee heilige boeke: Tenakh (Ou Testament) en die Talmoed (kommentaar op die Ou Testament). Jode en Christene deel dus twee derdes van die Bybel.

 • Die Jode glo onwrikbaar in God, die Skepper en Onderhouer van alle dinge. God is almagtig, groot en heilig. (Deut. 6:4)

Jode glo Jesus van Nasaret is nie die Messias nie. Hulle glo Hy moet nog kom.

 • Dit is ‘n Joodse gebou. Dit is verkantig of langwerpig. Aan die een kant van die gebou kry ons die Ark (rolle met die wet) wat na Jerusalem wys.
 • Kosjer beteken rein .

Islam

 • Tydens die maand van Ramadan , die maand waarin die Koran geopenbaar is, word dit van almal (behalwe siekes, bejaardes, klein kindertjies) verwag om van sonopkoms tot sonsondergang te vas. Gedurende die aand en in die nag mag kos en drank wel gebruik word. Dit leer Moslems selfdissipline, afhanklikheid en sensitiwiteit vir minderbevoorregtes oral op aarde.
 • Sterk leierskap (Mohammed); aantreklike godsdiens, want gelowiges se pligte word duidelik omskryf.
 • Die Moslems glo dat hul dieselfde geloof volg as Abraham, Isak, Jakob en Ismael. Die Islam erken ook die profete van die Bybel, en het ook hoë agting vir Jesus as besondere profeet en boodskapper. Nadat God (Allah) Hom deur die profete (ook deur Jesus) aan die mens bekendgemaak het, het Hy Hom die beste en duidelikste bekend gemaak deur Mohammed.

Hindoeïsme

 • Verskeie dieregode word aanbid, bv.: Hanumam (aap van geleerdheid), Ganesja (met die olifantkop en slurp – die heer van die leërskare), koei (word vereer as lewende wese – die mees verhewe in die skepping).
 • Reïnkarnasie : Alle lewende wesens keer elke keer in ‘n nuwe vorm terug (bv. eier, wurm, larwe, skoenlapper)
 • Meditasie Daar bestaan letterlik miljoene gode-figure. Feitlik elke plant, dier, riviertjie of natuurverskynsel word as god vereer. Daar is egter sekere opperfigure soos Brahman (alomteenwoordige as almagtige heerser), Trimurti (bestaan uit Brahma, Wisjnoe en Sjiwa).

Boeddhisme

 • Boeddhisme – monnike leef eenvoudig en gee die meeste van hul besittings prys. Hul bid, onderrig, mediteer en bedel om hul kos.

Christendom

 • Jesus se vader was ‘n skrynwerker en sy volgelinge gewone mense: vakmanne, handelaars, vissermanne en belastinggaarders. Jesus se prediking van liefde, hoop en redding het veral armes en onderdruktes aangetrek. Hy het stories van boerdery en die alledaagse lewe as vergelykings gebruik om vir mense geestelike waarhede te leer.
 • Daar was ‘n tydperk van vrede in die Romeinse Ryk (Pax Romana). Keiser Konstantyn het godsdiensvryheid in die Romeinse Ryk gewettig.
 • Die gebruik van Grieks as algemene omgangstaal – almal kon dit verstaan.
 • Die vertaling van die Ou Testament uit Hebreeus in Grieks.
 • ‘n Uitstekende netwerk verkeersweë tussen die belangrike stede – dit het reise aangemoedig.
 • Daar was ‘n boodskap van hoop en bevryding vir almal.
 • Toegewyde dissipels en apostels (bv. Paulus) was as martelare bereid om hul lewens vir hul godsdiens af te lê.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11090/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask