<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 9

Hedendaagse sake

Module 15

Kinders en vigs in afrika

Kinders in Afrika

AKTIWITEIT 1:

Die leerder is in staat wees om ondersoekvaardighede te gebruik, asook om historiese kennis en begrip te demonstreer deur gebruik te maak van ooreenkomste en verskille: KINDERS IN AFRIKA

[LU 1.1, 1.3, 1.4, 2.3]

  • Bestudeer die onderstaande bronne en beantwoord die vrae daaroor.

BRON A Kommentaar oor Vigs

Indien daar nie nou tot aksie oorgegaan word nie, sal meer mense teen 2010 aan vigs gesterf het as in al die oorloë van die twintigste eeu saam . . .

Rapport , 16 Julie 2000

BRON BNuusoorsig, Mei 2001, Vigs in Afrika

Sowat 12 miljoen kinders in Afrika is wees gelaat as gevolg van Vigs, het die organisasie Christian Aid in 'n verslag in Londen bekend gemaak.

Die Burger , Nuusoorsig, 19 Mei 2001

BRON CVigs-wesies in Suidelike Afrika

Intussen dui konserwatiewe ramings daarop dat Zimbabwe binne ses jaar reeds 600 000 sogenaamde Vigs‑wesies gaan hê. Tehuise vir die weeskinders is reeds vol.

Die Burger , 19 November 1993

BRON DUittreksel uit die Grondwet van Suid-Afrika

HANDVES VAN MENSEREGTE

MENSWAARDIGHEID

Elkeen het inherente (ingebore) waardigheid en die reg dat hulle waardigheid gerespekteer en beskerm word.

KINDERS

Mag nie aangehou word nie, tensy in ‘n uiterste geval, in welke geval ‘n kind bykomend tot die regte wat hy/sy onder afdelings 12 en 35 geniet, vir ‘n gepaste tydperk aangehou mag word.

Moet apart gehou word van aangehoudenes ouer as 18 jaar, en

Moet behandel word op so ‘n wyse, en gehou word in toestande wat die kind se ouderdom in ag neem.

Moet ‘n regspraktisyn hê wat deur die staat aan die kind op staatsonkoste toegewys sal word . . .

Moenie regstreeks in gewapende konflik gebruik word nie, en het die reg om beskerm te word in tye van gewapende konflik.

Het die reg om familie- en of ouerlike versorging te hê of geskikte alternatiewe versorging indien die kind uit die familie-omgewing weggeneem sou word – en het die reg om kommunikasie met ouers, gekose godsdienstige raadgewer en gekose mediese praktisyn te hê.

BRON EKinders wat in Sierra Leone as soldate gebruik word

Gedurende die laaste dekade het die oorlogvoerende partye in Sierra Leone almal van kinders as soldate gebruik gemaak - so jonk as 12 jaar en ouer. Duisende is ook deur die Rewolusionêre Eenheidsfront ontvoer en teen hulle sin in die bosse aangehou om as soldate of slawe-arbeiders gebruik te word. Sommige kinders het tot ses jaar in die bosse gewoon en het ook deel gehad aan afgryslike oorlogsmisdade soos die afsit van gevangenes se ledemate, ens.

A Raffaele Ciriello: Post Cards from Hell (www.ciriello.com)

BRON FSIERRA LEONE-KINDERS: Jonk, Gewapen en Gevaarlik

Freetown-- Sedert die Militêre Junta in Mei die bewind oorgeneem het, het honderde kindersoldate gevlug van die kampe waar hulle gehou is. Dié kinders was daarna terug op straat, en gewapen met AK 47-gewere en granaat-lanseerders. Dit kom algemeen voor dat kinders weer die strate van stede soos Freetown patrolleer. Dit bring hernude vrese dat kinders weer in konflik betrokke kan raak.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11062/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask