<< Chapter < Page Chapter >> Page >
DIE TELLINGS DIE BEWEGINGS
1 En tree vorentoe met die regtervoet, bring linkervoet agter op en tree terug op die bal van die voet soos jy weer ...
2 ... vorentoe tree op die regtervoet, terwyl die knie in ‘n leunhouding gebuig word. (Dit is makliker om hierdie beweging uit te voer as om dit te lees. Dit word stap-bal-wysig (“step-ball-change”) genoem. Daar is ‘n klein sprongetjie op die moment wanneer jy die gewig van regs na links verplaas en dan weer terug na regs; amper soos ‘n galop.)
3 Draai om na links in ‘n halfsirkel, terwyl die voete bly waar hulle is, sodat die linkervoet voor is, met die gewig nog op die regtervoet, EN stap-bal .
4 Verander met linkervoet wat lei, en sluit af met ‘n leun met arms na die kant.
5,6,7,8 Herhaal.
1 Laat sak arms en draai torso (lyf) na regs, sodat die regtervoet voor is. Verplaas gewig na regtervoet ...
2 ... lê terug, skop been vorentoe uit, terwyl arms in ‘n lae V oopgemaak word.
3 Terwyl hande opgehou word, plaas voet weer op die vloer, en ...
4 ... verplaas dan die gewig. Met die regtergroottoon op die linkerknie, draai deur 360° na regs, terwyl jy die arms laat sak.
5 Tree na regs met regtervoet.
6 Swaai heup na regs, arms teenoorstaande.
7 Trek ribbekas in (asof jy ‘n hou in die maag gekry het) terwyl die arms boontoe gebring word, kop na onder en met regtervoet gepunt.
8 Trek hande oor linkervoet tot onder, met die kop agtertoe.
  • Lees die aanwysings versigtig voor jy probeer om die bewegings uit te voer en probeer dan die bewegings doen, terwyl jy die aanwysings hardop lees (of laat iemand dit hardop lees, terwyl jy die aanwysings met jou liggaam volg).
  • Dit is makliker om die choreografie te doen as om dit te lees. Wees dus geduldig. Dit neem wel tyd om aan die bewegings gewoond te raak, maar sodra ‘n mens die volgorde bemeester het, word dit groot pret.
  • Onthou: daar is geen reg of verkeerd nie. Jy kan die bewegings volgens jou eie styl interpreteer.

Met die volgende vier mate sal jy ‘n vlakverandering verken. Ja, ons beweeg nou vloer toe! Maak seker dat jy nog steeds goed opgewarm is voor jy dit probeer.

DIE TELLINGS DIE BEWEGINGS
1,2 Laat sak linkerarm en lig regterarm, terwyl jy vorentoe vanuit die heupe beweeg, en laat die regtervoet vorentoe gly terwyl jy die agterste been buig.
3 Terwyl jy laer sak, berei jou voor om die gewig op jou linkerhand te neem en laat die linkerknie op die vloer rus.
4 Terwyl jy na links rol om te gaan sit, ontspan jou regterknie indien nodig. (Let wel: As jy jou hand gebruik om jou gewig te ondersteun, sal jy verhoed dat jou spiere seerkry of jou heupe beseer word. Moet nooit meer doen as wat jy met gemak kan baasraak nie.)
5 Terwyl regterheup gelig word, druk op met linkerhand terwyl jy opkyk.
6 Gaan terug na vloer, en dan ...
7 ... neem jy jou regterbeen vorentoe om by die linkerbeen in die middel te wees. Lig voete en punt hulle, terwyl gewig verplaas word sodat dit eweredig versprei is op sitvlak ...
8 ... en swaai liggaam en bene na links in ‘n halfsirkel.
EN 1 Buig jou regterknie en laat dit op die vloer rus, terwyl jy op jou voorkant draai en jou linkerbeen lig.

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask