<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Graad 9

Getalpatrone

Grafiese voorstellings

Vergelykings

Statistiek

Waarskynlikheidsleer

Module 20

Konteks en terminologie van waarskynlikheidsleer

Hoe werk dobbelary eintlik?

AKTIWITEIT 1

Om die konteks en terminologie van waarkynlikheidsleer te begryp

[LU 1.2, 5.1, 5.6]

1 Al hierdie doodgewone stellings het met waarskynlikhede te doen – maar hulle is nie almal ewe waar nie. Jy en jou maat moet hulle bestudeer en besluit wat ongesê gelaat is, of watter inligting jy nog benodig voordat jy kan sê hoe waar hulle is. Skryf die uitkomste van julle bespreking netjies neer.

Byvoorbeeld : “Die son sal môre-oggend opkom” beteken eintlik: “As ek moet oordeel na die feit dat die son elke oggend van my lewe nog opgekom het, is ek doodseker dat dit môre weer sal gebeur.”

1.1 As ek ’n munt opskiet, is daar ’n 50:50 kans dat dit muntkant bo sal land.

1.2 Johan sal my definitief vanaand bel.

1.3 Dit is feitlik onmoontlik om die Lotto te wen.

1.4 As jy positief toets vir MIV, dan sal jy aan VIGS sterf.

1.5 Dis meer waarskynlik dat jy van ’n spinnekopbyt sal doodgaan as van ’n weerligslag.

1.6 As aan jou gesê word dat elke lootjie twee nommers het, dan is jou kans om te wen verdubbel.

1.7 As jy nie die Lotto speel nie, sal jy definitief nie wen nie.

1.8 As daar 24 mense saam is, is daar waarskynlik twee met dieselfde verjaardag.

1.9 Daar is 25% kans dat dit more sal reën.

1.10 Dis ewe waarskynlik dat jy ’n vier of ’n vyf met ’n dobbelsteentjie sal gooi.

2 Kyk na die onderstaande skaal.

  • Die waarskynlikheid dat iets sal gebeur, moet êrens op hierdie skaal van waarskyn­likhede lê. Niks kan minder waarskynlik wees as 0% nie, en niks kan meer waar­skynlik wees as 100% nie. As jy ’n gewone seskantige dobbelsteentjie gooi, is dit seker (bedoelende 100% op die bostaande skaal) dat die getal aan die bokant 1, 2, 3, 4, 5 of 6 sal wees. Dit is onmoontlik (0%) dat dit ’n 7 sal wees. Ons kan nie altyd presies sê waar die waarskynlikheid sal lê nie, maar daar is gevalle waar dit akkuraat uitgewerk kan word.Skryf neer waar jy dink elk van die volgende stellings op die skaal van waarskynlikhede lê. Bespreek dit daarna met jou maat.

2.1 Ek sal ’n ses met ’n gewone dobbelsteen gooi.

2.2 As jy toe-oë ’n Smartie kies, sal dit ’n rooie wees.

2.3 Ek sal volgende naweek by ’n maat gaan kuier.

2.4 Dis ewe waarskynlik om 1, 2, 3, 4, 5 of 6 te gooi met ’n dobbelsteen.

2.5 Ek sal die president van Suid-Afrika eendag ontmoet.

2.6 Ek sal die hele jaar dieselfde lengte bly.

2.7 Ek sal volgende winter ’n verkoue kry.

2.8 Eendag sal ek die president van Suid-Afrika wees.

Ons het nog iets by die skaal gevoeg:

  • Waarskynlikhede word dikwels as vereenvoudigde breuke geskryf. Let op dat die skaal vanaf 0 (onmoontlik) tot 1 (seker) loop. Daar is nie waarskynlikhede groter as 1 nie – niks is meer waarskynlik as doodseker nie! Anders gestel, hierdie waar­skynlikhede kan nie ’n breuk wees waar die teller groter as die noemer is nie.
  • Kyk weer na die dobbelsteen-geval. Die steentjie wys een van ses getalle, maar daar is slegs een kans uit die ses dat dit ’n vier gaan wees. Byvoorbeeld, as ses maats een steentjie gooi en elkeen kies ’n ander nommer tussen 1 en 6, dan is dit doodseker dat een van hulle reg gaan wees! Dus het elkeen slegs 1 kans uit 6 om reg te wees. Die breuk (die waarskynlikheid) is 1 6 size 12{ { {1} over {6} } } {} , en dit lê tussen 10% en 20% op ons skaal.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11055/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask