<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 6

Ontdekkingsreise in afrika

Module 12

Stanley en die plaaslike inwoners

Aktiwiteit 1:

Om tussen feite en menings te onderskei

[lu 3.2]

Bestudeer meegaande drie bronne deeglik, want jy sal tydens jul klasgesprek later heeltyd tussen feite en menings moet onderskei.

BRON 1

Stanley en die plaaslike inwoners

In 1869 word Henry Morton Stanley deur die eienaar van die koerant, New York Herald , na Afrika gestuur om na Livingstone te gaan soek. In 1871 tref hy vir Livingstone by Ujiji aan. Livingstone was baie siek en het geen medisyne gehad nie omdat sy medisyne deur drosters gesteel was. Na sy herstel, het hy en Stanley saam na plekke gaan kyk. Tevrede dat dit weer goed gaan met Livingstone, keer Stanley weer terug na Engeland.

Op 25 Augustus 1872 vertrek Livingstone op sy laaste reis. Hy wou die suidelike strand van die Tanganjikameer gaan verken. Hier het die koors hom weer beetgepak en is hy na agt maande oorlede. Sy hart en ander organe is deur lede van sy geselskap verwyder en langs ‘n boom begrawe. Op die boom is Livingstone se naam en die datum uitgekerf. Sy helpers was so lief vir hom dat hulle sy liggaam na Zanzibar, agt maande se reis van 1 609 km, geneem het. Livingstone is op 18 April 1874 in Westminster Abdy, Engeland, begrawe.

In 1874 keer Stanley terug om ‘n kaart van die Victoriameer en die Tanganjikameer te teken. Hier bevestig hy Speke se vermoede dat die Victoriameer wel die oorsprong van die Nyl is. In Oktober 1876 vaar hy af in die Lualabarivier tot waar dit in die Kongorivier inloop. So is die laaste van die groot riviere van Afrika oorwin.

In 1887 moes Stanley weer na Afrika terugkeer om na die Duitse ontdekker, Emin Pasja, te gaan soek en hy reis tot in Sudan. Dit was die laaste groot ontdekking in Afrika.

BRON 2

“Ten einde die vermoeiende aanvalle van kanibaalstamme te ontvlug, moes ons tussen die eilande deurvaar, totdat ons na drie dae se gebrek aan voedsel, deur die knaende honger gedwing is om die noodlot te beproef en na die land te vaar. Gelukkig het ons ‘n stam teëgekom wat bekend met die handel was. Hulle het die groot rivier Ikuta Ya Congo genoem. Ons het ‘n broederband van bloed gesmee, genoeg voorrade aangekoop en ons voorgeneem om ‘n koers langs die linkeroewer voort te sit. Drie dae later het ons ‘n magtige stam, gewapen met voorlaaiers, teëgekom, wat ons die oomblik toe hulle ons bespeur het, aangeval het. Slegs nadat drie van my manne gesneuwel het, het ek my daarvan weerhou om uit te roep dat ons vriende is en dat ons materiaal wou aanbied.

Vir ‘n afstand van 12 myl lank is die grootste en wanhopigste geveg op hierdie vreeslike rivier voortgesit. Dit was op een na die laaste van 32 gevegte . . .“

H.M. Stanley: Illustrated London News , 1878

BRON 3

Stanley se reise in Afrika

 • 1877 – Ghana
 • 1886 – Egipte (3 jaar)

 1904 – Londen - spandeer 18 jr in Afrika

a) Waarom was dit moeilik om voedsel te bekom?

 • Wat het Stanley met ‘n “broederband van bloed” bedoel?
 • Was dit Stanley se bedoeling om die inboorlinge in die kano’s aan te val? Hoe weet jy dit?
 • Om watter moontlike redes het die stamlede Stanley se geselskap aangeval?

b) As ons iemand se doelwitte weet, verstaan ons sy optrede beter.

Een van Stanley se vriende het gesê dat hy presies gedoen het dit wat hy beplan het.

 • Op watter tyd was vasberadenheid baie belangrik in sy lewe?
 • Waar was hy vasbeslote?

c) Ons moet ander se menings in ag neem. Hoekom het Stanley dit belangrik geag om Afrika vir die Europeërs “oop” te stel.

 • As ‘n sendeling
 • As ‘n ontdekker

d) Alle gebeure het oorsake en gevolge. Neem malaria as voorbeeld.

 • Waardeur word dit veroorsaak?
 • Watter uitwerking het dit op die liggaam?
 • Hoe word dit behandel?
 • Waarom het so baie ontdekkingsreisigers daaraan gesterf?
 • Word dit deesdae steeds as gevaarlik beskou? Waarom?

e) Bestudeer meegaande tabel en hou ‘n klasdebat oor die volgende stelling :

ONTDEKKINGS IN AFRIKA KON NIE PLAASGEVIND HET SONDER DIE HULP EN KENNIS VAN DIE PLAASLIKE INWONERS NIE! DAN SAL JY WEET OF DIT ‘N FEIT OF ‘N MENING IS.

 • Is dit ‘n feit of ‘n mening?

f) Aan die begin het die tegnologie maar stadig ontwikkel en dit het natuurlik ‘n groot rol gespeel in hoe ver ontdekkingreisigers kon reis. Kyk of jy die volgende ses vervoermiddels kan skets.

 • kameelkaravaan
 • mense met vrag op kop
 • perde/wa
 • persoon wat gedra word
 • roeiboot/boomkano
 • modern?

Verrykingswerk

a) Voltooi nou onderstaande tabel oor Stanley en Livingstone se reise.

Livingstone Stanley
Waarna gesoek?
Mere ontdek
Riviere ontdek
Watervalle ontdek
Groot prestasie behaal
Eienskappe wat ek bewonder
Probleme en gevare ondervind

HET JY GEWEET . . .

Stanley: “Dr. Livingstone I presume.”

Livingstone: “Yes.”

Stanley: “I thank God, Doctor, I have been permitted to see you.”

Livingstone: “I feel thankful that I am here to welcome you.”

Stanley was die laaste witmens wat Livingstone lewend gesien het.

Bestudeer meegaande skets van Stanley se boot, die Lady Alice . Hoekom het hy dit in vyf dele laat opdeel?

Assessering

LU 3
HISTORIESE VERTOLKING Die leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 bronne interpreteer:
 • twee weergawes van ‘n historiese gebeurtenis vergelyk deur gebruik te maak van visuele of geskrewe bronne;
3.2 die verlede rekonstrueer:
 • onderskeid tref tussen opinies, feite en inligting;
3.3 voorstelling van die verlede maak:
 • items identifiseer en selekteer van ‘n aspek van die verlede wat onder bespreking is, wat sal bydra tot ‘n klasuitstalling, skoolmuseum of gemeenskap.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

(a) Vlug vir kanibaalstamme

Vriendskaplike ooreenkoms

Nee – selfverdediging

Wou sy voorraad buit; vreemd; vertoon soos indringers / slawehandelaars

(b) Talle voorbeelde:

Soektog na Livingstone, riviere

Gaan voort met reise ten spyte van malaria, aanhoudende reën, aanvalle, afstande, gevare, dood / siektes van ekspedisielede

Leidende ontdekker in Afrika

(c) Sendeling: Christendom, behandel siektes, slawehandel stop

Ontdekker: Handelsvoorrade, ontdek riviere (oorsprong)

(d) Sien Leereenheid 1(d)

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11008/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask