<< Chapter < Page Chapter >> Page >

..........................................................................................................................................

5. gladde: .................................................................................................................

..........................................................................................................................................

6. hulle: ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

7. appel: ...................................................................................................................

..........................................................................................................................................

8. tussen: .................................................................................................................

..........................................................................................................................................

9. kekkel: .................................................................................................................

..........................................................................................................................................

LU 6.3.1 LU 6.3.2 LU 6.3.3
 • Lees die woorde.
 • Luister na die klank van die letter met die deelteken.
 • Skryf die meervoude van:
Een Baie
oogseëlvoëlknieuitveërploegvlieg
LU 6.2.1 LU 6.2.2
 • Lees die woorde.
 • Luister na die klank van die letter met die kappie.

Waar pas hulle in?

1. Ek s........................... jou k......................... moet die p...............................

b....................................................................... voordat hy dit verloor.

2. Daar is n......................................... ‘n skaap wat nie l................................ en

bl.................................................................................................. nie.

3. Hy wil die papier met ‘n ............................................................. knip.

LU 6.2.1 LU 6.2.2
 • Hier is ‘n speletjie om met ‘n maat te speel.
 • Neem beurte. Die leidrade sal julle help.
 • Skryf die antwoorde op die bakstene en kleur in.
 • As jy of jou maat die antwoord verkeerd skryf, mag julle nie die baksteen inkleur nie.
 • Die een wie se huis eerste ingekleur is, is die wenner.
Leidrade
 1. Skape
 2. Vee uit met ‘n
 3. Pak dit.
 4. Hang aan boom.
 5. ‘n Hen
 6. die brief.
 7. Twee kan sien.
 8. Nie buite nie.
 9. Brood en
 10. eutsns (skommel reg)
 11. Die kos smaak .
 • Nie sleg nie.
 • Eekhorings eet ………………………..
 • Twee “ploeg”.
 • Twee “voël”.
 • Twee “vlieg”.
 • Nie bang nie.
 • “alneel” (skommel reg)
 • Knip met ‘n ……………………………………
 • Nie sit nie.
 • Sit weg.
 • Die vlag …………………………………….
LU 3.5.6 LU 6.2.1
 • Ons moet nou tot siens sê aan Muggie, sy gesin en al sy maatjies.

“Tot siens, Muggie.”

“Goodbye, Muggie.”

“Sala Kakuhle Muggie.”

“Au revoir, Muggie.”

 • Bespreek hierdie vorms van groet in die verskillende tale.
 • Lees hulle.
 • Teken ‘n “vaarwel-prent” of skryf ‘n laaste boodskap vir Muggie.
LU 1.4.8 LU 5.1.1
 • Lees Muggie se brief wat hy vir jou geskryf het.
 • Aan al my maatjies in Graad 3.

Lees die brief wat ek vir oulaas vir julle geskryf het. Julle kan vir my skryf: Muggie

Posbus 41

Durbanville 7551

 • Wat het ek geskryf?
 • Skryf my brief oor.

Assessering

Leeruitkomste 1: LUISTER : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na stories, gedigte, liedjies en ander mondelinge tekste luister en begrip toon:

1.4.8 prente teken om begrip van ‘n mondelinge teks te illustreer en dit in eie woorde skryf.

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees:

3.5.6 woordspeletjies speel wat kennis van woordeskat en spelling uitbrei;

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan:

4.6.2 met woorde uit stories, leesstukke, die media, grappe en klasmaats en ander se mondelinge taal eksperimenteer en dit gebruik;

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om konsepte te ontwikkel:

5.1.1 konseptuele taal uit verskillende leerareas nodig op hierdie vlak en ter voorbereiding van die volgende vlak verstaan en gebruik;

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK : Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder werk met woorde:

6.2.1 sommige spelreëls gebruik om korrek te spel;

6.2.2 skryftekens korrek gebruik;

Assesseringstandaard 6.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met sinne werk:

6.3.1 ‘n verskeidenheid sinsoorte gebruik;

6.3.2 woordorde korrek in korter en langer sinne gebruik;

6.3.3 gepaste tye gebruik.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11109/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask