<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 7

Ekonomiese beleidsrigtings (1910 - 1994)

Module 14

Kernvraagstukke van die unie van suid-afrika en die nuwe suid-afrika

1931

In 1931, 21 jaar na die totstandkoming, of mondigwording, van die Unie van Suid-Afrika in 1910, het dinge maar sleg gelyk.

Op ekonomiese gebied het dit nie goed gegaan nie:

 • Die wêreld was in ‘n greep van Depressie, wat in 1929 begin het.
 • Binne vier jaar het die produksie van die vervaardigingsektor met ‘n vyfde gedaal.
 • Die bydrae van landbou het met die helfte afgeneem.
 • Kapitaal het uit die land gestroom.

Jan Smuts het geskryf:

“Daar was nog nooit so ‘n toets vir die land se ekonomie nie.”

Daar is veral drie krisisse geïdentifiseer:

1. Daar was nie eensgesindheid tussen die blanke Afrikaners en Engelse nie, die goudmyne het ‘n beperkte lewensduur gehad en die vervaardigingsektor het gesukkel. Daar was kommer dat die ekonomie nie die toets van die tyd sal deurstaan nie.

(Probleme op ekonomiese gebied)

2. Die landbou het die boere harde bene laat kou. Die land was gewikkel in ‘n wedloop teen tyd om genoeg voedsel vir ‘n snelgroeiende bevolking te produseer.

(Probleme op landbougebied)

3. Daar was die faktor van ‘n snelgroeiende swart bevolking. By blankes het dit ‘n vrees laat ontstaan dat getalle uiteindelik deurslaggewend sal wees. Sal die swartes nie wraak neem nie? Sal die swart man nie die eendag die wit man wat hom tot onderwerping gedwing het, kwaad aandoen nie?

(Probleme op rassegebied)

2006

Hoe sien sake daaruit 12 jaar na die totstandkoming van die “Nuwe Suid-Afrika” ten opsigte van dieselfde drie aspekte wat in 1931 onder oë geneem is op die vorige bladsy?

1. Vandag is blanke eenheid nie meer ter sake nie, wel nasionale samehorigheid. ‘n Onlangse meningspeiling het getoon dat ‘n kloof besig is om te ontstaan tussen swart mense en Indiërs aan die een kant, en wit en bruin mense aan die anderkant. Eersgenoemde groep (60%) glo dat verhoudings tussen die twee bevolkingsgroepe besig is om te verbeter, terwyl die ander groep (40%) ontnugter is, veral as gevolg van:

 • Die skewe beleid van swart bemagtiging en swart voorkeur in poste
 • Naamsveranderings van plekke en geboue
 • Inmenging met die keuse van sportspanne.

2. Oor die laaste 70 jaar het daar op ekonomiese gebied die volgende gebeur:

 • Die land het sy afhanklikheid van goud en landbou afgeskud en ‘n sterk vervaardigingsektor het ontstaan
 • Die land het selfonderhoudend in voedselvoorsiening geword
 • Markgerigte kapitalisme wat op private besit gegrond is, het vandag nie ‘n mededinger nie. Maar die probleem bly steeds dat Suid-Afrika nie werk het vir al sy mense nie. Sterk vakbonde en lae produktiwiteit het die land steeds meer agter laat raak by sy mededingers. En nou staan die nagmerrie van Chinese mededingendheid op ons voorstoep. Ongeveer 40% van die land se werkers sit sonder werk.

3. Een vrees is bewaarheid, nl. dat ‘n snelgroeiende swart bevolking uiteindelik die wit gesag omver sou werp. Dit het die wit mense in die 1990’s ingehaal.

(Hierdie inligting is verkry uit ‘n artikel deur Hermann Giliomee en het in Die Burger van 10 Augustus 2006 verskyn.)

Markgerigte Kapitalisme

‘n Ekonomiese stelsel waarin die meeste besittings (geld en grond) in privaatbesit is.

In ‘n kommunistiese land sou dit aan die staat behoort.

Chinese Mededingendheid

Omdat China so ‘n geweldige groot bevolking het, is mensearbeid baie goedkoop. Artikels soos veral klerasie word dus baie goedkoop vervaardig. Hierdie goedkoop artikels word oor die hele wêreld verkoop teen baie lae pryse. Plaaslike vervaardigers kan nie teen hierdie pryse kompeteer nie – hulle verloor dus besigheid en moet uiteindelik hul fabrieke sluit. Mense verloor hulle werk en in die proses styg die werkloosheidsyfer.

Aktiwiteit 1:

Om die betekenis van die woord depressie te verstaan

[lu 2.1]

Maak ‘n kruisie langs die korrekte betekenis van die woord Depressie :

 • Wanneer daar nie ekonomiese groei is nie . . . .
 • Wanneer ‘n wêreldwye ekonomiese krisis heers . . .
 • Wanneer ‘n handelslapte heers . . . .

‘n Wenk

• Wanneer die waarde van geld minder word, praat ons van die depresiasie van

‘n geldeenheid.

• Wanneer ons sê iemand ly aan depressie, beteken dit dat hy of sy oor ‘n lang periodeneerslagtig is, met ander woorde so ‘n persoon is nie opgewek nie. Dit gaan nie goed met so ‘n persoon se gemoedstoestand nie. So ‘n persoon is depressief.

Ons kan dus sê die ekonomie is “depressief” of “neerslagtig” wanneer ‘n ‘n depressie heers.

Aktiwiteit 2:

Om te bepaal watter produkte in- of uitgevoer word

[lu 2.1]

Suid-Afrika produseer in sekere gevalle genoeg kos sodat die land ook daarvan kan uitvoer.

Merk met ‘n kruisie watter van die volgende voedselsoorte in- of uitgevoer word:

Produk Uitvoer Invoer
Sagtevrugte
Druiwe
Wyn
Koring
Mielies
Suiker
Vleis
Suiwelprodukte

BIBLIOGRAFIE

Giliomee, H. Die Afrikaners, ‘n Biografie . Kaapstad: Tafelberg, 2004.

Muller, C. F. J. Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis. Pretoria: Academica, 1980.

Omer-Cooper, J. D. History of Southern Africa . Cape Town:Philip, Curry, Heinemann. 1994.

Van der Walt, Wiid, Geyer. Geskiedenis van Suid-Afrika. Kaapstad: Nasou Beperk, 1968.

Welsch, F . A History of South Africa . London: Harper Collins, 1998.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante proses na te dink.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
2.1 inligting versamel oor die invloed van ekonomiese beleidsrigtings tydens apartheid op eienaarskap , armoede , welvaart en gehalte ;
2.2 identifiseer stappe om sosio-ekonomiese wanbalanse en armoede reg te stel:
 • herverspreiding van rykdom;
 • regstellende aksie;
 • skepping van werksgeleenthede.

Memorandum

Hierdie leereenheid bied aan die leerders riglyne wat hulle in staat sal stel om projekte en take aan te pak wat o.a. kan handel oor:

 • regstellende aksie
 • handelsooreenkomste met ander lande in Afrika en elders
 • die vervaardigingsbedryf is Suid-Afrika
 • invoer van landbouprodukte uit ander lande (vleis en suiwelprodukte uit Australië en Suid-Amerika, koring en mielies uit Noord-Amerika, ens)

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11024/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask