<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Die vetgedrukte sinsdele in paragraaf B is idiomatiese uitdrukkings. Gesels in julle groepe daaroor en kyk of julle verklarings vir die oorsprong van elk kan gee. Julle opvoeder sal elke groep ‘n kans gee om te verduidelik en, indien nodig, julle dan help.

c) Leer die volgende idiome en hulle betekenisse:

Idioom Betekenis
Hy hou sy lyf aasvoël. Hy vertrek sodra hy klaar geëet het.
Hy stap soos een wat ‘n hoender in die bank het. Hy maak asof hy baie ryk is.
‘n Benoude kat maak benoude spronge. Iemand wat in die nood is, maak snaakse planne.
As hy horings gehad het, was hy ‘n buffel. Hy is baie onbeskof.
Elke swart kraai dink sy eier is die witste. ‘n Mens dink gewoonlik jou besittings is die beste.
Hy het nie al sy varkies in die hok nie. Hy is nie by sy volle verstand nie.
Dit sal gebeur as die perde horings kry. Dit sal nooit gebeur nie.
Vee eers voor jou eie deur. Maak eers jou eie foute reg, voordat jy ander op hulle foute wys.
As die pap te dik is, brand dit aan Dit gebeur soms dat jy teë word vir iemand met wie jy te heg bevriend is.
Hy staan onder die pantoffelregering. Sy vrou speel baas oor hom.
Hy is ‘n vreemdeling in Jerusalem. Almal weet daarvan, net hy nie.
Praat jy wat baard het. Jy wat baie van die saak weet, moet praat.
Sy steek nooit haar hande in koue water nie. Sy doen geen werk nie.
Hy is ‘n jabroer. Hy sê net altyd ja, maar doen nooit iets daaraan nie.
Hy het murg is sy pype. Hy is dapper / het durf / is sterk.
My pa is ‘n man uit een stuk. My pa is ‘n regte staatmaker / Jy kan altyd op my pa reken.
Probeer is die beste geweer. Om te probeer is ‘n goeie begin.
Woorde wek, maar voorbeelde trek. Om ‘n goeie voorbeeld te stel, is meer werd as baie praat.
Jakkals trou met wolf se vrou. Word gesê as dit reën terwyl die son skyn.
Geld wat stom is, maak reg wat krom is. Met baie geld kan mens baie dinge regkry.

d) Probeer die volgende sinne voltooi:

(i) Gou by die bak, maar lui by die _

Betekenis: Hy eet graag, maar _

(ii) Dis die laaste sien van die _

Betekenis:

(iii) Haastige hond verbrand sy _

Betekenis:

Donkerwerk is _

Betekenis:

(v) Trou is nie _ nie.

Betekenis:

AKTIWITEIT 5

OM GEPASTE SINONIEME, ANTONIEME, HOMONIEME EN HOMOFONE TE GEBRUIK

[LU 6.2.17]

a) Sinonieme is woorde met dieselfde betekenis, byvoorbeeld:

fluks – vlytig: Sy is ‘n flukse / vlytige werker.

Skryf sinonieme vir die volgende woorde neer:

(i) herder –

(ii) ween –

(iii) spreek –

(iv) masjien –

(v) present –

(vi) jok –

(vii) noukeurig –

(viii) onderwyser –

(ix) chaos –

(x) kiekies –

b) Hieronder is ‘n afskrif van bladsy 495 in die HAT. Gebruik die inligting om die vrae wat volg te beantwoord.

Skryf EEN WOORD neer met dieselfde betekenis as :

jagspinnekop:

‘n sierboom met blou / pers blomme:

jakkalsreëntjie:

jakker:

jagtyd:

Die stad Pretoria (Tswane) word ook die _ genoem, omdat _

Wat beteken elk van die volgende uitdrukkings?

(vii) 'n Kaal jakkals

(viii) Jakkals prys sy eie stert.

Jakkals trou met wolf se vrou.

(x) Dis die klein jakkalsies wat die wingerde verniel.

(xi) Vir jakkals (of vir wolf) skaapwagter maak.

c) Antonieme is woorde van teenoorgestelde betekenis, bv.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10989/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask
Eric Crawford
Start Quiz