<< Chapter < Page Chapter >> Page >

1.3 Die hoofkarakter is óf ’n mens óf ’n dier.

 • Die aksentteken op die letter “o” wys dat ’n mens die letter ’n bietjie harder of duideliker uitspreek om klem daarop te lê.

1.4 Die prinses het eers 100 jaar wakker geword.

 • Die aksentteken op die letter “a” wys dat ’n mens die letter ’n bietjie harder of duideliker uitspreek om klem daarop te lê. Kyk hoe verskil die volgende twee sinne en hoe die aksentteken gebruik word:

a) Ons het eers ná agtuur by die huis gekom. (“ ” het altyd met tyd te doen.)

b) Ek moet eers na my ma toe gaan voor ek na die winkel toe kan stap.

1.5 Alle ma’s vertel vir hulle kinders sprokies.

 • Die afkappingsteken wys dat dit ’n “lang” a-klank is.

1.6 Ons sal om sewe-uur skool toe gaan.

 • Die koppelteken wys dat dit eintlik een woord is, maar dit help jou om die woord makliker te lees en te verstaan.

2 . Voeg die nodige skryftekens in die volgende sinne in. Skryf met ’n helder ink en onderstreep die woorde waarin die leestekens voorkom:

2.1 Ons het almal tot na tweeuur die oggend gesit en gesels, maar toe kom roep ons pas ons om na ons huis te gaan.

2.2 Mag ek maar hierdie lee blikkie kry

2.3 Die skoolhoof dink of Piet of Jan het die ruit gebreek, maar ek se vir jou, dit was nog Piet, nog Jan.

2.4 My ouma dink ek en my susters is nog babas en sy maak baie reels waaraan ons gehoorsaam moet wees.

2.5 Daar is geen water in die lee dam nie. Dis ’n baie droe jaar vanjaar.

LU 6.1

AKTIWITEIT 4

Om

 • alledaagse voor- en agtervoegsels te gebruik om woordeskat uit te brei
 • telwoorde te herken
LU 6.1 LU 6.2

1 . Kyk na die vetgedrukte woorde:

 • Dit was ’n dramatiese affêre toe die dertiende fee begin praat.
 • Die ongeluk het die arme prinses getref.
 • Die bak ker het doodstil gaan staan.
 • Sy was die mooi ste meisie in die hele land.
 • In sommige van hierdie woorde is daar AGTERVOEGSELS, bv. drama tiese , dertien de , prin ses , mooi ste .
 • Daar is ook ’n VOORVOEGSEL in die woord on geluk.
 • Kan jy sien dat ’n voorvoegsel vooraan ’n woord staan en ’n agtervoegsel agteraan ’n woord?
 • Kan jy ook sien dat dit die woord se betekenis verander?
 • Dit beteken dat ’n mens meer woorde kan vorm deur van voor- en agtervoegsels gebruik te maak.
 • So brei jy jou woordeskat uit.
 • JOU ONDERWYSER SAL JOU ‘N BIETJIE MEER HIEROOR VERTEL

2 . Maak nou van elk van die volgende woorde nog een woord deur ’n voor- of agtervoegsel by te voeg. Skryf dan ’n sin waarin jy die nuwe woord gebruik, en onderstreep die nuwe woord:

2.1 vriendelik

2.2 koning

2.3 tuin

2.4 boos

2.5 speel

3 Weet jy wat ’n telwoord is? Dis maklik: ’n telwoord is ’n woord wat jy gebruik as jy tel. Dit is dus die naam van ’n getal.

 • Onderstreep die telwoorde in die volgende sinne :

3.1 Daar is vyftien spelers in ’n sokkerspan, maar net elf in ’n netbalspan.

3.2 Die dertiende fee was ’n bose fee.

3.3 Ons klas het ses-en-twintig leerders en een onderwyser.

3.4 My pa kry op die dertigste dag van die maand sy geld.

LU 6.1 LU 6.2

AKTIWITEIT 5

Om

 • alledaagse afkortings korrek te gebruik

LO 6.1

 • Ons sluit hierdie module met ’n kort leesstukkie af wat oor die omgewing handel. Een van ons verantwoordelikhede is om die omgewing met respek te behandel.

Questions & Answers

what is the answer to dividing negative index
Morosi Reply
In a triangle ABC prove that. (b+c)cosA+(c+a)cosB+(a+b)cisC=a+b+c.
Shivam Reply
give me the waec 2019 questions
Aaron Reply
the polar co-ordinate of the point (-1, -1)
Sumit Reply
prove the identites sin x ( 1+ tan x )+ cos x ( 1+ cot x )= sec x + cosec x
Rockstar Reply
tanh`(x-iy) =A+iB, find A and B
Pankaj Reply
B=Ai-itan(hx-hiy)
Rukmini
what is the addition of 101011 with 101010
Branded Reply
If those numbers are binary, it's 1010101. If they are base 10, it's 202021.
Jack
extra power 4 minus 5 x cube + 7 x square minus 5 x + 1 equal to zero
archana Reply
the gradient function of a curve is 2x+4 and the curve passes through point (1,4) find the equation of the curve
Kc Reply
1+cos²A/cos²A=2cosec²A-1
Ramesh Reply
test for convergence the series 1+x/2+2!/9x3
success Reply
a man walks up 200 meters along a straight road whose inclination is 30 degree.How high above the starting level is he?
Lhorren Reply
100 meters
Kuldeep
Find that number sum and product of all the divisors of 360
jancy Reply
answer
Ajith
exponential series
Naveen
yeah
Morosi
prime number?
Morosi
what is subgroup
Purshotam Reply
Prove that: (2cos&+1)(2cos&-1)(2cos2&-1)=2cos4&+1
Macmillan Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11038/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask