<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 5

Bevolking: verspreiding en digtheid in die rsa

Module 27

Natuurbewaringsgebiede

Die Verenigde Nasies se ideaal is dat lande 10% van hul grondgebied as natuurbewaringsgebiede moet bestuur. In Suid-Afrikaanse terme is dit nasionale parke (soos die Kruger Wildtuin), reservate wat deur die onderskeie provinsies se departemente van Natuurbewaring bestuur word, reservate van munisipaliteite, en dan ook grond in privaatbesit, byvoorbeeld deur myne, maatskappye of sommer net boere wat ‘n gedeelte van hul plase as reservate, wildtuine of wildplase bestuur.

Suid-Afrika vaar nie so goed nie, want teen 2000, was slegs 7% van die land natuurbewaringsgebied. Daar kan wel gesê word dat die situasie aan die verbeter is, want nuwe grond vir natuurbewaringsdoeleindes word gedurig by die bestaande grond gevoeg.

Natuurbewaringsgebiede in die Wes-Kaap

Aktiwiteit 1

Om prominente natuurgebiede in suid-afrika te identifiseer

[lu 2.1]

Voltooi die tabel:

Hoe makliker julle as klas dit kan doen, hoe beter, want dan is daar baie natuurgebiede wat julle goed leer ken.

Die naam van die nasionale park die naaste aan julle dorp of stad. Skryf die naam van ‘n privaatnatuur- bewaringsbied naby julle.
Vind uit of julle munisipaliteit ‘n geproklameerde natuurbewaringsgebied bestuur, en beskryf dit hier. ‘n Beskrywing van die naaste provinsiale natuurbewaringsgebied.

Natuurbewaringsgebiede het nie net betrekking op die bewaring van plante of diere nie. Bergopvanggebiede word dikwels bestuur om plantegroei te beskerm sodat die reënwater eerder in die grond wegsak om die ondergrondse watervoorraad aan te vul, in plaas van dat dit wegloop see toe.

Om verstaanbare redes is die natuurbewaringsgebiede van enige land die dele met die ylste bevolking.

E. Wat van die mens en die omgewing?

Mynbou en nywerhede hou belangrike voordele vir ‘n land in, maar daar moet deeglik rekening gehou word met die invloed van daardie bedrywe op die mens en sy omgewing.

By ‘n uitgestrekte mynbou- en nywerheidsgebied waar daar so baie mynstof en -gasse in die lug vrygelaat word, is daar altyd ‘n prys te betaal, en die prys word deur mense én die omgewing betaal!

Aktiwiteit 2

Om te bepaal hoe die mense en die omgewing mekaar beïnvloed

[lu 2.3]

Lys die moontlike gevare vir mense en die probleme vir die omgewing in ‘n gebied soos Suidwes-Mpumalanga met al sy steenkool- en platinummyne:

Gevare vir mense:

Probleme vir die omgewing:

Assessering

Assessering

LU 2

AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIP

Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

2.1 belangrike fisiese kenmerke van Suid-Afrika identifiseer en beskryf, insluitend dié van eie provinsie [mense en plekke];

2.2 die skakels tussen natuurlike hulpbronne en ekonomiese bedrywighede in Suid-Afrika identifiseer [mense en hulpbronne];

2.3 maniere waarop die fisiese omgewing menslike bedrywighede beïnvloed en hoe menslike bedrywighede die fisiese omgewing beïnvloed, beskryf [mense en die omgewing].

Memorandum

AKTIWITEIT 2

Gevare:

- Swak gesondheid

- Laer lewenstandaard en -verwagting

Probleme:

- Gasse (besoedeling van lug)

- Besoedelde water

- Grond absorbeer gifstowwe

- Landbouprodukte se kwaliteit beïnvloed

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10985/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask