<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 9

Energie, kragte en masjiene

Module 19

Kragte en wrywing

Aktiwiteit 1:

Om die terme krag en wrywing te kan beskryf en toepas

[lu 1.2; lu 1.3; lu 2.3; lu 2.4]

Die volgende skets toon ’n baksteen wat op die tafel voor jou lê. Gesels met ’n maat en besluit op maniere hoe die baksteen in beweging gebring kan word. In wetenskap dui ons kragte en die rigting waarin hulle werk met ’n pyl aan.

Dui die moontlike bewegingsrigtings met pyle aan.

 • Wat sou jy dus sê is ’n krag?
 • Jy kon óf ’n trekkrag óf ’n stootkrag toegepas het. As jy ophou om die baksteen te stoot, kom dit tot stilstand. Hoekom? Daar moes dus nog ’n krag in werking gewees het wat die beweging wat jy wou laat plaasvind, teëgewerk het. Ons noem hierdie krag WRYWING .

Skryf voorbeelde van wrywing uit jou alledaagse lewe neer.

Assessering

Kon jy die term krag beskryf, die kragrigtings in die skets aandui en voorbeelde van wrywing gee?

[LU 2.4]

Ondersoek: kragte en wrywing

Gebruik ’n stophorlosie, ’n trekskaal, ’n baksteen, ’n stukkie gladde karton of perspeks so groot soos die baksteen, ’n stukkie tou, babapoeier en ’n skaatsplank.

 • Bind die trekskaal met die toutjie aan die baksteen vas.
 • Trek die baksteen met die trekskaal sodat dit stadig beweeg. Kyk op die trekskaal waar die naald staan wanneer die baksteen begin beweeg.
 • Trek die baksteen met die toutjie oor ’n afstand van 5 m – laat iemand die tyd neem en tabuleer die lesings.
 • Herhaal, maar maak die baksteen op die karton/perspeks vas, neem die tyd en tabuleer. Probeer om soveel krag aan te wend dat die naald dieselfde lesing gee as die vorige keer.
 • Herhaal weer, maar plaas die baksteen op die skaatsplank.
 • Herhaal alles drie keer.
Metode
Tyd
1 2 3 Gem.
Baksteen Baksteen + karton/perspeks Baksteen + skaatsplank

1. Waarom moes jy alles drie keer herhaal?

2. Waarom was daar ’n verskil in bewegingstyd met die baksteen alleen, die karton/perspeks en die skaatsplank?

3. Op watter ander maniere kan wrywing verminder word?

4. Dink net aan ’n motorvoertuig en noem vyf voorbeelde van dele waar dit noodsaaklik is om smeermiddels of ander maniere van wrywingvermindering te gebruik. Verduidelik elkeen.

[LU 1.2; LU 1.3; LU 2.3]

Onthou die volgende:

 • Kragte kan:
 • ’n voorwerp se vorm verander;
 • ’n voorwerp se snelheid vertraag of versnel;
 • die rigting van beweging verander; en
 • ’n voorwerp om ’n vaste punt laat roteer.
 • Daar is aantrekkingskragte en afstotingskragte en albei werk direk of oor afstande.
 • Die meeste kragte tree egter eers in werking wanneer voorwerpe aan mekaar raak.

Vrae:

1. Skryf ’n voorbeeld van elkeen van die uitwerkings neer:

 • vormverandering
 • snelheidverandering
 • kragte wat werk sonder aanraking
 • afstotingskragte

2. Identifiseer die volgende uitwerkings van kragte:

Aktiwiteit 2:

Om navorsing te doen oor ’n wetenskaplike wat ’n groot bydrae tot die wetenskap gemaak het: Isaac Newton

[lu 1.1; lu 1.3; lu 3.1]

Skryf 'n verslag van drie foliobladsye oor die persoon, Isaac Newton, en die bydrae wat hy tot die weten­skap gemaak het. Verwys ook na die gesegde “die appel val nie ver van die boom nie”. Voeg die ver­slag as bykomende bladsy wat op hierdie bladsy volg, in.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
My ma het umfeseem en ha voete swel baie en sy kani uriene afslaan ni wat kan dit veroorsaak
Miggie Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11068/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask