<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Energie-oordrag en kragte

Opvoeders afdeling

Memorandum

  • Voorbeelde van selfassessering by die module ingesluit om leerder se bydrae tot die debat te assesseer asook ‘n kontrolelys vir die navorsingstaak.

Leerder afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om die verstandige aanwending van die aarde se hulpbronne te beklemtoon [lu 3.2]

NAVORSINGSTAAK

a. Doen navorsing oor die kernongeluk wat in 1986 by Chernobyl in Rusland plaasgevind het. Skryf ten minste een folioblad oor die skrikwekkende gevolge van die ramp ten opsigte van die inwoners, asook die omgewing.

of

b. Vind uit wat met die seelewe gebeur wanneer skepe olie lek.

c. Hou ‘n klasdebat. Verdeel in twee groepe.

Die een groep moet teen kernkrag betoog, terwyl die ander groep ten gunste van die gebruik daarvan moet argumenteer.

Gebruik jou kennis van kernbrandstowwe en fossielbrandstowwe, asook van hernubare energiebronne (die son, wind en water) om jou argumente voor te berei.

Gebruik die volgende vraelys om jou insette te assesseer.

SelfassesseringNavorsing
Naam : ___________________________________________________________
Onderwerp : ______________________________________________________
Graad : ___________________________________________________________
LEERDER OPVOEDER
JA NEE JA NEE
Het jy meer as een bron gebruik?
Is jy seker dat jy deurgaans jou eie woorde gebruik het?
Het jy ‘n sinvolle inleiding?
Het jy die opdrag geniet?
Het jy jou kennis verbreed deur die uitvoer van die opdrag?

Selfassessering

Debatvoering

Naam:

Datum:

Altyd Soms Nooit
Het ek my argumente duidelik gestel?
Het die ander na my argumente geluister?
Het ek my groeplede se argumente ondersteun?
Kon ek uitbrei op my groeplede se argumente?
Het ek die gepaste woorde gebruik?
Kon ek die ander groep se argumente weerlê?

Besparing van energie

Alternatiewe energiebronne soos windenergie is wel omgewingsvriendelik, maar baie duur. Ons sal dus moet voortgaan om fossielbrandstowwe (steenkool,olie, gas, hout, ens.) te gebruik. Hoewel nuwe steenkool- en oliereserwes steeds ontdek word, sal dit uiteindelik uitgeput raak. Dit is dus uiters belangrik dat ons ons energiebronne so doeltreffend as moontlik gebruik.

Elektrisiteit is gerieflik en prakties, maar dit moet opgewek word en daar is kostes aan verbonde. Elektriese toestelle word volgens hulle verbruik van elektrisiteit geklassifiseer. Dit word in watt of kilowatt (1 000 watt) gemeet. Elektrisiteitsrekeninge word bereken volgens die getal eenhede wat deur die elektrisiteitsmeter aangedui word. Die eenheid is kilowatt-uur – dit is die elektrisiteit wat per uur deur ‘n 1 kilowatt-toestel verbruik word. ‘n Outomatiese wasmasjien word gewoonlik as ‘n 3 kilowattt-toestel beskou. Dit beteken dat ‘n mens vir elke uur wat die wasmasjien deurlopend werk, ‘n rekening vir drie eenhede moet verwag.

Assessering

Leeruitkomste 3: Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon .

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder die volhoubare gebruik van die aarde se hulpbronne verstaan: ontleed inligting oor volhoubare en nie-volhoubare gebruik van hulpbronne.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 16, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11078/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask