<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Die mense sit nou sonder kos, droë klere en huise.

‘n Beroep word op die lesers gedoen om hierdie mense te help.

Skakel die koerant se kantoor vir meer inligting.

Telefoonnommer: 11 00 55 30

 • Verdeel in groepe.
 • Besluit hoe julle hierdie mense kan help.
LU 2.4.2 LU 2.4.3 LU 2.4.4 LU 2.5 LU 3.2.1

Ontwerp ‘n plakkaat

 • Luister eers.
 • Lees.
 • Kry ‘n maat om jou te help om ‘n plakkaat te ontwerp om in die skool te vertoon.
 • Vra vir bydraes vir die mense in die oorstroomde plakkerskamp.
 • Gebruik slagspreuke (slim woorde om almal se
 • belangstelling te kry).
 • Knip prente uit ou koerante of tydskrifte om jou plakkaat interessant, kleurvol en doeltreffend te maak.
 • Hier is ‘n voorbeeld van ‘n slagspreuk.
 • Gebruik die kode om dit te skryf.
LU 5.1.1 LU 5.3.3

Klanke met kr- en tr-

☻ Lees die snaakse sin.

☻ Trek ‘n sirkel om al die kr- en tr- woorde.

☻ Voltooi die lyste van kr- en tr- woorde.

Sin: Die kraai en die kreef kruip na die trollie op die trein se trok.

kr- tr-
 • Lees en leer die woorde.
 • Onthou ook vir:

kryt, kraak, kroon, krap, kruis, traan, trap, tronk, trots, trou.

LU 3.4.2
 • Skryf aan die koerant en vertel hoe jou skool die mense in nood gehelp het.
 • Die woorde in die kantlyn sal jou help.
 • Onthou hoofletters en punte.
 • Gee jou artikel ‘n titel.

.....................................................

titel

Wie hetbesluit?
Wat hetjulle besluit?
Hoe het julle dit gedoen?
Was jullesuksesvol?
LU 4.2.1 LU 4.2.2 LU 4.3.1

Koekies vir bennie

 • Mammie gebruik hierdie resep vir Bennie se koekies.
 • Miskien wil jy ook koekies bak.
 • Jy moenie dit alleen probeer bak nie.
 • Jy benodig (vir 24 koekies)

2 eiers

125 g margarien

125 g suiker

225 g meel

2 gelykvol teelepels bakpoeier

1 teelepel vanielje-geursel

6 eetlepels versiersuiker

papierbakkies

lemoensap

 • Wat om te doen:

1. Stel die oond op 180oC

2. Meng die margarien en suiker in ‘n bak.

3. Breek die eiers een vir een daarin. Meng goed.

4. Roer die meel in.

5. Gooi die vanielje in. Meng.

6. Nou kom die bakpoeier. Meng.

7. Skep twee teelepelsvol deeg in elke papierbakkie.

8. Bak in die oond vir 10 minute. Laat afkoel.

9. Meng die versiersuiker met ‘n klein stukkie margarien en lemoensap en smeer ‘n bietjie op elke koekie.

LU 3.2.3 LU 5.1.1
 • Bou woorde met:
............il ...........eek ...............ok ..........ommel
.........ood ............oer ................is ..................ans
...........ug .............oek ...............aai ...................ons
........and ..............ing
 • Lees en leer die woorde.
 • Waar pas hulle in?

1. Hy ......................................................................................................... die bord.

2. Sy dra ‘n swart .....................................................................................................

3. Die motor ry oor die ............................................................................................

4. Hy ...................................................................................................... die papier.

5. Sy lyk ..................................................................................................................

6. Jan is my ..............................................................................................................

LU 3.4.3

Assessering

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem:

2.4.2 beurte neem en gepaste vrae stel;

2.4.3 idees voorstel en daarop uitbrei;

2.4.4 sensitiwiteit vir ander se regte en gevoelens toon;

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder maniere voorstel om probleme op te los.

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep:

3.2.1 ‘n storie alleen of saam met die onderwyser lees:

3.2.3 tekste van ‘n effens ingewikkelder vlak lees;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken;

3.4.3 die eerste klank en laaste deel van die lettergreep in meer komplekse patrone herken;

Leeruitkomste 4 SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategieë gebruik om ‘n skryfstuk te begin:

4.2.1 deelneem aan dinkskrumaktiwiteite om idees vir skryf te kry;

4.2.2 idees met klasmaats en onderwyse deel;

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n konsepweergawe van ‘n skryfstuk vir verskillende doeleindes skryf:

4.3.1 verskillende soorte tekste skryf:

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om konsepte te ontwikkel:

5.1.1 konseptuele taal uit verskillende leerareas nodig op hierdie vlak en ter voorbereiding van die volgende vlak verstaan en gebruik;

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek:

5.3.3 eenvoudige strategieë gebruik om inligting te verkry en op te teken.

Questions & Answers

what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
hi
Adu
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
If f(x) = x-2 then, f(3) when 5f(x+1) 5((3-2)+1) 5(1+1) 5(2) 10
Augustine
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
make 5/4 into a mixed number, make that a decimal, and then multiply 32 by the decimal 5/4 turns out to be
AJ
how
Sheref
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
hi
Ayuba
Hello
opoku
hi
Ali
greetings from Iran
Ali
salut. from Algeria
Bach
hi
Nharnhar
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 2. OpenStax CNX. Oct 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11132/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask