<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wurms en woordbou

  • Voltooi die woorde.
  • Gebruik dr- of gr-

  • Lees en leer die woorde.
  • Waar pas hulle in?

1. Twee kom voor ...................................................................................................

2. Kom ons gaan ‘n entjie .......................................................................................

3. Pappa sny die ......................................................................................................

4. Sy .......................................................................................... die lemoensap uit.

5. Mammie dra ‘n mooi .................................................................................... rok.

6. Gooi die skil in die ..............................................................................................

7. Hulle .................................................................................................. om en om.

8. Die man spit met ‘n .............................................................................................

LU 3.4.2
  • Lees hardop, met gevoel.

Bennie:

Ek lê in my bed.

Ek luister na die reën daar buite.

Ek hoor hoe spat die druppels

teen die ruite.

Ek hoor hoe suis die wind

deur die blare en die takke.

Ek hoor hoe breek die branders

op die nat, wit sand.

Ek sien die blitse daar ver.

Ek weet die boere is bly oor

die reën.

Ek weet die damme gaan

weer water kry.

Ek weet die plante en bome

het die reën nodig.

Maar –

Môre verjaar ek. Ek wil hê

die son moet warm skyn.

Ek wil swem in die see.

Ek wil partytjie hou.

Ek wil alles doen wat

Pappa vir ons beplan het.

Daar steek die maan nou sy kop uit.

Die mooi, ronde, geel ma-a-a-a-a-an!

Gaap! Gaap!

Nou gaan ek slaap! Goeienag!

LU 3.3.1 LU 3.3.3
  • Beantwoord die volgende vrae: Skryf die antwoorde.

1. Wie is die karakters in die storie van

Bennie se manewales?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Wat beteken: Dit reën katte en honde?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Bennie wil nie hê dit moet môre reën nie, want . . . . . .

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 4. Waarom is die boere bly dat dit reën?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

LU 3.2.1
  • Versier die patroon.
LU 4.1

Assessering

Leeruitkomste 1: LUISTER : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder luister na raaisels en grappies,dit geniet en gepas daarop reageer.

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal verbeeldingryk vir pret en fantasie gebruik;

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem:

2.4.3 idees voorstel en daarop uitbrei;

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep:

3.2.1 ‘n storie alleen of saam met die onderwyser lees:

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer tekste herken en skep:

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees;

3.3.3 klank- en ander woordherkennings- en begripsvaardighede gebruik, soos kontekstuele leidrade en die maak van voorspellings ten einde ‘n teks te verstaan;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken;

3.4.3 die eerste klank en laaste deel van die lettergreep in meer komplekse patrone herken;

Leeruitkomste 4 SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf:

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 2. OpenStax CNX. Oct 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11132/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask