<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • Woorde word aan leerders bekend gestel.
 • Moedig leerders aan om te kyk of hulle self d.m.v. prenteleidrade en klankwerk self van die woorde kan herken.
 • Laat die leerders voorspel waaroor die verhaal handel.
 • Gesels oor die verhaal:
 • Laat die leerders ‘n geskikte titel kies vir die verhaal.
 • Laat leerders gesels of dit fiksie (net ‘n storie) of nie-fiksie (werklike insident) is.
 • Leer die woorde aan as sigwoorde (flits gereeld).

Maak jou eie papierboot.

 • Oefen eers self hoe om die boot te vou.
 • Leerders sal spontaan vrae vra as hulle nie verstaan nie.
 • Dit kan raadsaam wees om die taak in kleiner groepe te doen.

Nog pret:

 • Laat leerders bababadjies skool toe bring vir die resies.
 • Doen hierdie aktiwiteit buite.

Lees die woorde:

 • Leerders oefen sigwoorde deur dit gereeld te lees. Maak ‘n stel flitskaarte vir die doel. Oefening is baie noodsaaklik sodat leerders die woorde herken sonder om te klank. In Module 2 het hulle reeds 49 sigwoorde wat hulle teen dié tyd baie goed moet herken.

Teen hierdie stadium is alle enkelklanke behalwe y, q en x aangeleer.

 • Laat die leerders alfabeties in ‘n ry staan volgens hulle noemname en dan volgens vanne.
 • Bespreek die doel van alfabetiese volgorde.

Laat leerders self “Ek koekeloer” speel, bv. Ek koekeloer iets wat met ‘n r begin. Seuns dra dit nie, ens.

Kyk of leerders nog prentwoorde kan ontwerp.

Leerders afdeling

Inhoud

Nog pret!

 • Sal jou boot dryf?
 • Maak ‘n bak vol water.
 • Kry twee strooitjies.
 • Jaag resies deur die bootjies na die anderkant te blaas.
 • Oppas vir ysberge!
 • Vertel vir jou maatjie hoe om ‘n boot te vou.
 • Luister na die woorde.
 • Watter klank hoor jy eerste?
 • Dit klink anders as Engels!
water was wat
windjakker woordeboek wen

Dink en gesels:

 • Sou jy weer resies kon jaag met dieselfde boot?
 • Kan jy aan ‘n manier dink om ‘n beter boot te maak?
LU 2.6 LU 3.5.1 LU 5.4.2
 • Gebruik ‘n tydskrif of ‘n koerant.
 • Soek nog w-woorde.
 • Skryf dit neer.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Klank die woorde.
gom gat rug brug sug
was wen wat wol wit wet
 • Rymwoorde.
 • Lees.
 • Soek die woorde wat rym:
 • Luister na die woorde.
 • Watter klank hoor jy eerste?
 • Dit klink anders as in Engels!
jas jag jok jul juk
jy jou jaag juig juffrou
LU 3.5.1
 • Lees die woorde:
 • Lees dit totdat jy dit goed ken.
spieëltjie aan wie
snaaksste in land
jy buig my
been kierie soos
om oor toon
ewe krom kop
so groot ek
monster oog verwonder
kan daaraan haar
klein juffrou reuse
bekommer met vingers
hande piesang vat
moet raak arms
of knyp spiere
bult van kere
kinders te
kierie
LU 3.3.1 LU 3.8.7
 • Skryf die geskommelde sin reg:

maak hempie Ouvrou ‘n broekie. en

..........................................................................................................................................

kap Die stik. en kabouters

..........................................................................................................................................

skoene Die staan mooiste en klaar. kant

..........................................................................................................................................

 • Raaisels:
 • Skryf die antwoord op die seil:
LU 5.6.3
 • Rangorde:
 • Skryf hoeveelste die boot lê:

LU 3.5.8

Assessering

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder instruksies gee;

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde herken en skep:

3.3.1 herken ‘n toenemende aantal hoëfrekwensiewoorde as sigwoorde;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.5.1 herken uitspraakverskille tussen hul huistaal en addisionele taal;

3.5.8 herken agtervoegsels soos –er en –ste, soos in ‘mooier’, ‘slimste’;

Assesseringstandaard 3.8: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.8.7 herken sommige hoëfrekwensiesigwoorde soos “die”, “’n”, “met”, “ek”, “jou”, insluitend sy/haar eie naam en gedrukte teks in die omgewing.

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om deur middel van taalgebruik te dink en te redeneer, en u toegang tot inligting te verkry, dit te verwerk en te gebruik sodat leer kan plaasvind.

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder gebruik taal om te dink en probleme op te los:

5.4.2 bespreek en los probleme in groepe op (soos: Hoe kan ons die omgewing skoon hou?).

Assesseringstandaard 5.6: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting van een vorm na ‘n ander oordra:

5.6.3 gebruik inligting uit ‘n diagram, staafgrafiek, kopkaart of prent om ‘n kort teks te skryf of voltooi.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11112/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask