<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Kom speel saam

Module 3

Veiligheid

Groepwerk:

 • Gesels met jou maats oor waar julle dink dit die veiligste en beste plek sal wees om ‘n park op te rig. Onthou, dit moet op julle eie speelgronde wees.
 • Bespreek watter invloed so ‘n park op die skool sal hê.
 • Beplan waar julle die verskillende apparate sal plaas.
 • Sal dit nodig wees om enige plante en bome te plant?
 • Bespreek wat julle sal doen om dit vir almal in die park veilig te maak.
 • Bespreek watter reëls daar vir die leerders sal wees.
 • Wat kan julle doen om te keer dat daar nie rommel gestrooi word nie?
 • Skryf vyf van julle belangrikste reëls neer.

Ontwerp

 • Ontwerp nou ‘n kennisgewingbord wat julle by die hek van die park kan aanbring.
 • Dink julle dit sal veilig wees om leerders te laat rolskaats?
 • Sal hulle met fietse daar kan ry?

Maak ‘n skets van hoe jy dink die park gaan lyk.

 • Teken plante en bome ook by.
 • Dui die ingang aan.
 • Onthou, die parkie moet ook vir gestremde leerders toeganklik wees.
 • Bespreek die prent in die klas. Dink jy julle park gaan ook so lyk?
 • Bespreek wat julle kan doen om dit te verhoed.
 • Kyk of jy 8 foute in die park kan sien. Merk dit met ‘n rooi kryt.
 • Kleur die prent netjies in.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LEWENSORIËNTERING
LU 1
BEVORDERING VAN GESONDHEIDDie leerder kan ingeligte besluit neem oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 voorstelle kan maak en maniere ondersoek om die huis- en skoolomgewing veiliger te maak.
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELING :Die leerder kan verworwe lewensvaardighede gebruik om persoonlike potensiaal te bereik en uit te leef om doeltreffend te reageer op uitdagings in die lewe.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.5 gepaste gedrag in die klas sowel as in groepwerkvaardighede toon.
SOSIALE WETENSKAPLU 3
ONDERSOEK VAN VRAAGSTUKKEDie leerder kan ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en -probleme neem.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.2 die impak wat die vraagstuk op die plek en op mense (huis, skool, omgewing) gaan maak, identifiseer.
TEGNOLOGIELU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder kan tegnologiese prosesse en vaardighede eties en met verantwoordelikheid toepas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ( Ondersoek ) – die hoofdoel van die verskillende produkte kan beskryf;

Memorandum

 • Lees die volgende brief voor aan die klas. Hierdie brief is geskryf deur mnr. Sak-vol-geld en hy is ‘n ontwikkelaar.

Liewe Graad Twee’s

My naam is mnr. Sak-vol-geld. Ek is baie bekommerd oor al die kinders wat in die strate speel. Ek wil graag vir hulle ‘n groot park of speelgrond aanlê, sodat hulle veilig kan speel. Help my asseblief om uit te vind watter soort speletjies kinders graag speel. Ek wil ook graag hê dat julle vir my ‘n plan moet teken oor hoe julle dink die speelgrond moet lyk. Ek sien daarna uit om van julle te hoor.

Hierdie foute moet deur die leerders op die werkvel geïdentifiseer word:

 • Draad/heining wat stukkend is.
 • Kinders wat oor die heining klim.
 • Te veel kinders op ‘n swaai.
 • Glasstukke wat rondlê.
 • ‘n Kraan wat drup.
 • ‘n Kind wat op ‘n fiets ry.
 • ‘n Wipplank wat stukkend is.
 • ‘n Kind wat aan ‘n boom se takke swaai.
 • ‘n Vullishouer wat oorloop.
 • Kinders wat op die rusbankie klouter.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11104/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask