<< Chapter < Page Chapter >> Page >

AFRIKAANS HUISTAAL

Graad 4

Module 7

MEERVOUD

Dié van julle wat so bevoorreg is om op 'n plaas te bly, sal seker saamstem dat dit baie lekkerder is as om in die stad te woon.

Ek wens ek het gewoon op 'n plaas,

En nie hier in die stad se rumoer en geraas.

Dis baie lekkerder om te ploeg of te oes

As om in die besoedelde lug te hoes en te proes.

Aktiwiteit 1

Om van meervoude te leer [LU 6.2.11]

  1. Lees die volgende leesstuk aandagtig deur :

Die eerste winterreëns het geval en oom Jopie en al die boere in die omgewing het hulle ploeë aan hulle trekkers gehaak. Almal is nou besig om hul landerye om te ploeg. Die son bak vandag, nes die vorige twee dae , weer warm en die sweet blink op die trekkerbestuurders se voorkoppe . Hul hemde klou aan hul natgeswete rûe vas.

Oom Jopie het sy twee sleepwaens onder die klompie akkerbome getrek en 'n paar van die plaaskatte lê bo-op en slaap. So 'n paar treë daarvandaan lê die kolliehonde luilekker op hul mae en hap so nou en dan na 'n paar lastige vlieë . Hulle val ook kort-kort toe.

Alles lyk so rustig. Mense wat in stede woon, ken glad nie hierdie rustigheid nie. Daar woerts-warts die motors op die paaie en daar is 'n ewige geraas. Snags sien 'n mens nie eers hoe mooi die sterre blink nie, want daar is te veel ligte wat skyn.

  1. Wat lei jy af van al die onderstreepte woorde in die leesstuk?

......................................................................................................................

Ons noem hierdie woorde:

............................................................................................................

  1. Daar is verskillende maniere om meervoude te vorm. Kyk na die volgende voorbeelde en probeer om soortgelykes by te voeg.

boer .................................... boere

landery ............................... landerye

hond ................................... honde

(i) ploeg .................................. ploeë

.................

.................

(ii) trekker ............................... trekkers

..................

..................

  1. dag .................................... dae

...................

...................

(iv) voorkop ............................. voorkoppe

plaaskat ............................ plaaskatte

(v) hemp ................................. hemde

.....................

.....................

(vi) rug .................................... rûe

(vii) boom ................................. ......................

(viii) maag ................................. ......................

(ix) tree .................................... ......................

(x) vlieg .................................. ...........................

(xi oog .................................... ..........................

(xii) pad .................................... ..........................

(xiii) stad ................................... ..........................

Hier volg 'n oefening waarmee julle jul oogspan kan verbeter.

Oefen jou oogspan deur net die vetgedrukte letters en syfers te lees. Doen dit so vinnig as wat jy kan van links na regs. (Probeer dit so 'n paar keer doen.)

  1. 9 : 9 4345 9 2651 9 4826 9 7981 9 2418 9 6251 9 7345 9 7 : 7 2518 7 6432 7 5851 7 9346 7 2268 7 5434 7 2816 7 5 : 5 4361 5 8766 5 9342 5 8177 5 6342 5 8269 5 3282 5 8 : 8 5376 8 7423 8 9719 8 5432 8 7719 8 2534 8 7626 8 6 : 6 5497 6 9783 6 8824 6 4598 6 7892 6 9324 6 8971 6 4 : 4 5678 4 2873 4 5876 4 3968 4 7825 4 9387 4 8265 4 2 : 2 4357 2 6893 2 4933 2 8765 2 5697 2 8354 2 1388 2 3 : 3 5688 3 9765 3 2876 3 9817 3 8654 3 9786 3 4482 3 9 : 9 3687 9 4285 9 5188 9 7346 9 8665 9 7386 9 5472 9 8 : 8 7543 8 3467 8 9365 8 2847 8 6357 8 9765 8 4576 8 2 : 2 3375 2 5419 2 9873 2 7836 2 5438 2 9876 2 3468 2 6 : 6 5431 6 2879 6 9345 6 3844 6 5987 6 2389 6 5432 6 7 : 7 2866 7 8943 7 8246 7 8396 7 5486 7 9265 7 6443 7 4 : 4 2938 4 9765 4 8356 4 8395 4 6273 4 8695 4 3679 4 2 : 2 6579 2 8805 2 5347 2 9387 2 6489 2 3948 2 5188 2 5 : 5 8718 5 6834 5 7924 5 3487 5 9786 5 4249 5 8329 5 3 : 3 0842 3 5798 3 6987 3 4429 3 8542 3 9986 3 8708 3
1. 311 312 323 311 316 311 312 113 311 318 113
2. 426 462 426 642 246 426 426 642 436 632 426
3. 897 798 978 879 897 897 798 879 897 798 836
4. 302 203 302 320 302 302 303 203 320 302 300
5. 442 424 422 244 422 442 444 442 443 342 442
6. 686 868 686 688 687 687 786 688 686 868 688
7. 743 743 734 437 682 302 897 426 743 302 686
8. 936 936 963 686 743 936 369 693 302 897 936
o p g h r o s t u w o r x a p o t z s h o m n h w o n s t x o h r m n o
o w g r m o n a s t o m r n w o t a p q o w r n g o m s l w o k t w r o
a b d e f a c d m r a x h t g a m l w s a r s t w a n g h r a m s n l a
c e g r t c o e k m c d e t r c w g s t c d o z t c p l m o c e f g h c
e f r s m e p k d r e w f o g e d s m l e g h a m e f x r t e h s o m e
o p r w l o g t w e o m k n r o s z t g o h k n e o r w s t o z c t r o
g b h e 7 g r a w z g o p m t g r h s m g n f t w g h e m z g t w w e g
e p r s t e d k w v e n m w l e g d r s e s s k r e f f g h e s k t r e
o r w n k o d d t r o r s p k o h k l w o z t d z o r g g s o n m w r o
s t o n z s r k t w s p g l m s n t w r s o k p t s v k d k s m n r o s
w t r g a w e z t s w g h r n w d o k t w d z r g w k n m r w h n r s w
o y g t w o z t s w o g t w z o w x r m o w d e m o d m l r o g s k t o
s n k w d s r r m w s p t d k s n l m w s g z y w s m f h o s t p h w s
a b t h l a y r k m a z t w r a f p t m a x g g n a w w o k a y s s t a
k m n o p k r s t u k t o g h k m n r s k
r w g h i r s m n o r g h n m r o p s t r
w r k l m w g h i j w m n e a w k r n o w
s t r o g s g o e a s n a b c s r l w a s
d a b c e d e a b g d r k l m d e a w h d
e b r m o e b c h n e t o w v e b c d o e
f a b e c f g t r h f o a b c f e a e r f
h o a k r h s m o k h a b c o h d a c b h
g m o r s g h w o e g b e a l g a c d f g
m o n a e m k l e a m r s t v m n e a b m
d a b e o d m b a e d s v w a d o e a b d
t w v o a t b o r a t v w y s t a b d e t
o m n a b o r w v g o m r s t o a d g h o
a b e d w a m n o l a k b e f a b k l m a
b c o a m b r s t w b a d k r b w o k a b

Uit : Die Koker, Onderwyserskollege Boland

Assessering

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • met sinne werk:
  • die funksie en gebruik van hoofwerkwoorde (selfstandige werkwoorde) en medewerkwoorde (hulpwerkwoorde van tyd en wyse) verstaan, asook van deelwoorde.

Memorandum

Aktiwiteit 9 Hulle is almal meer as een

Meervoude

(b) Eie keuse

Oogspanoefeninge

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11081/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask