<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 7

Stelsels en beheer: water

Module 8

Maak ‘n waterwiel

Opdrag 1:

LU/AS 1.10

Jy is nou gereed om die produk te maak. Dit word realisering genoem. In die werklikheid word ‘n prototipe van ‘n ontwerp eerste gebou en die finale produk ontwikkel dan uit hierdie prototipe. Jy het slegs tyd om hierdie model te bou wat deur toetsing en aanpassing so noukeurig as moontlik aan die spesifikasies moet voldoen.

Voordat jy jou model aan die res van die klas demonstreer, moet jy die volgende opdragte skriftelik voltooi:

Opdrag 2:

LU/AS 1.10

Voltooi die volgende tabel om aan te dui watter materiaal en gereedskap jy gebruik het.

Deel van masjien Materiaal/gereedskap gebruik Afmetings (indien van toepassing)
Die rotor
Die as
Die lemme
Die staander
Die drukspykers

Opdrag 3:

LU/AS 1.9

Verduidelik stap vir stap d.m.v. ‘n vloeidiagram hoe jy te werk gegaan het met die maak van jou masjien. Meet- Vorm- Heg- Afwerking. (Wenk: Begin ‘n sin met ‘n werkwoord en gebruik slegs een werkwoord per stap.) Voeg ook by hoeveel tyd jy aan elke stap spandeer het.

Agtergrond: Vloeidiagramme

Moontlike Oplossings

  1. Maak van lemme
  1. Plasing van lemme aan rotor en montering aan as
  1. Voorbereiding van staander
  1. Plasing van waterwiel in staander

  1. Vasmaak van hystoestel (katrol met gewig) aan as.
  1. Plasing van waterwiel in staander

Evaluering

Opdrag 4:

Om te evalueer hoe maklik of moeilik die maak van jou masjien was deur slegs ‘n regmerkie in die toepaslike kolom te maak

LU/AS 1.13

SLEUTEL: 1 – kon glad nie doen

2 – kon doen met hulp

3 – het gesukkel, maar kon dit op eie regkry

4 – het dit maklik op my eie gedoen

1 2 3 4
1. Ek kon die as deur die rotor steek.
2. Ek kon die lemme op die rotor monteer.
3. Ek kon die as in ‘n staander monteer sodat die as vryelik in die rondte draai.
4. Ek kon die staander in ‘n plat bak met 4 ℓ water in laat staan sonder dat die masjien aan die water raak.
5. Ek kon die meganisme om die drukspykers mee op te lig, monteer.
6. Ek het volgens ‘n logiese volgorde gewerk en was georganiseerd.
7. Ek het akkuraat uitgemeet volgens die instruksies van Opdrag 4.
8. Ek het die gereedskap met sorg hanteer.
9. Ek het my werkarea netjies gehou.
10. Ek het die materiale spaarsaam gebruik.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Tegnologiese Prosesse en VaardighedeDie leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
maak :
1.9 ‘n plan ontwikkel vir die maak van ‘n produk, met besonderhede oor al die volgende:
  • hulpbronne en hulpmiddels wat nodig is (bv. lyste materiaal, gereedskap, mense, koste);
  • sketse wat die nodige afmetings of hoeveelhede toon;
  • al die stappe wat nodig is vir die maak van die produk;
1.10 gepaste gereedskap en materiaal kies en gebruik om produkte deur middel van gepaste tegnieke te maak deur verskillende soorte materiaal akkuraat te meet, uit te merk, te knip/sny of te skei, te vorm of te vervorm, te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;
1.12 die produk of stelsel evalueer gebaseer op kriteria wat direk met die ontwerpopdrag en sommige van die spesifikasies en beperkings verband hou, en verbeteringe of wysigings voorstel;
1.13 die doeltreffendheid van die plan van aksie wat gevolg is evalueer en voorstel hoe toekomstige planne verbeter kan word.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11031/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask