<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 6

‘n gesonde leefwyse

Module 7

Geslagsdiskriminasie in skole

Soos julle in graad 5 geleer het toe julle die Manifes van Menseregte bespreek het, asook die regte van kinders in Suid-Afrika, is dit onwettig en onregverdig om te diskrimineer teen mense op grond van hulle kleur, geslag, taal of geloofsoortuigings. Dit is belangrik dat leerders en opvoeders in skole daarop bedag is dat hulle nie een geslag bevoordeel of benadeel ten koste van die ander geslag nie. Verskille kan gerespekteer word, maar mag nie die rede word om teen seuns of meisies te diskrimineer nie.

Geleenthede waar diskriminasie kan plaasvind:

  • Leiersposisies in skole
  • Deelname aan sportsoorte
  • Stereotipering van seuns of meisies
  • Vakkeuses

Aktiwiteit 1:

Om onderwerpe oor geslagsdiskriminasie te bespreek

[lu 2.3]

  • Elke groep kry een van die vier bogenoemde onderwerpe en bespreek of geslagsdiskriminasie op enige van die volgende gebiede in julle skool plaasvind. Maak ook voorstelle oor hoe sulke diskriminasie in skole hokgeslaan kan word.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELING Die leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 nadink oor eie toepassing van kinderregte soos uiteengesit in die Suid-Afrikaanse grondwet;
2.2 die belangrikheid van ’n nasiebouprogram wat met ’n nasionale dag gepaardgaan, bespreek en evalueer;
2.3 die uitwerking van geslagstereotipering, seksisme en mishandeling op persoonlike en sosiale verhoudings bespreek;
2.4 die betekenis en persoonlike en sosiale belangrikheid van belangrike stadiums in die individu se lewe in ’n verskeidenheid kulture vertolk;
2.5 menswaardigheid in ’n verskeidenheid gelowe in Suid-Afrika bespreek.

Questions & Answers

What is the law of demand
Yaw Reply
price increase demand decrease...price decrease demand increase
Mujahid
ıf the price increase the demand decrease and if the demand increase the price decrease
MUBARAK
all other things being equal, an increase in demand causes a decrease in supply and vice versa
SETHUAH
yah
Johnson
how is the economy of usa now
Johnson
What is demand
jude Reply
Demand is the quantity of goods and services a consumer is willing and able to purchase at various prices over a given period of time.
Yaw
yea
SETHUAH
Okay congratulations I'll join you guys later .
Aj
yes
MUBARAK
calculate elasticity of income exercises
HABANABAKIZE Reply
If potatoes cost Jane $1 per kilogram and she has $5 that could possibly spend on potatoes or other items. If she feels that the first kilogram of potatoes is worth $1.50, the second kilogram is worth$1.14, the third is worth $1.05 and subsequent kilograms are worth $0.30, how many kilograms of potatoes will she purchase? What if she only had $2 to spend?
Susan Reply
cause of poverty in urban
DAVY Reply
QI: (A) Asume the following cost data are for a purely competitive producer: At a product price Of $56. will this firm produce in the short run? Why Why not? If it is preferable to produce, what will be the profit-maximizing Or loss-minimizing Output? Explain. What economic profit or loss will the
Falak Reply
what is money
DAVY Reply
money is any asset that is generally acceptable for the exchange of goods and for the settlement of debts
Mnoko
what is economic
Stephen Reply
economics is the study of ways in which people use resources to satisfy their wants
Falak
what is Price mechanism
Dhany Reply
what is Economics
ERNESTINA
The study of resource allocation,distribution and consumption.
Emelyn
introduction to economics
Uday Reply
welfare definition of economics
Uday
examine the wealth and welfare definitions of economics
Uday
read book by ml jhingan
Anand
What do we mean by Asian tigers
Aeesha Reply
Dm me I will tell u
Shailendra
Hi
Aeesha
hi
Pixel
What is Average revenue
KEMZO
How are u doing
KEMZO
it is so fantastic
metasebia
uday
Uday
it is a group of 4 countries named Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong because their economies are growing very faster
Anand
fyn
EDWARD
Please, average revenue is an amount of money you gained after deducted your total expenditure from your total income.
EDWARD
what's a demand
Edward Reply
it is the quantity of commodities that consumers are willing and able to purchase at particular prices and at a given time
Munanag
quantity of commodities dgat consumers are willing to pat at particular price
Omed
demand depends upon 2 things 1wish to buy 2 have purchasing power of that deserving commodity except any from both can't be said demand.
Bashir
Demand is a various quantity of a commodities that a consumer is willing and able to buy at a particular price within a given period of time. All other things been equal.
Vedzi
State the law of demand
Vedzi
The desire to get something is called demand.
Mahabuba
what is the use of something should pay for its opportunity foregone to indicate?
Random Reply
Why in monopoly does the firm maximize profits when its marginal revenue equals marginal cost
astrid Reply
different between economic n history
Falma Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11001/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask