<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 7

Suksesvolle sakebestuur

Module 6

Kernbeginsels van suksesvolle besighede

A. Kernbeginsels van suksesvolle besighede

Die volgende beginsels (fondamente) is altyd noodsaaklik om ‘n besigheid suksesvol te bedryf:

1. Kennis van die produk of diens wat jy moet lewer

Wanneer jy besluit om ‘n besigheid te begin, is dit altyd voordelig om vertroud te wees met die tipe produk of diens wat jy wil lewer. Jy sal mense moet oortuig dat jou produk of diens van ‘n hoë kwaliteit is en ook dat hulle dit werklik nodig het.

Hoewel jy later, namate die besigheid groei, bemarkers sal aanstel om jou produk of diens te verkoop, bly jy die een wat hulle moet inspireer en inlig oor die voordele van die produk.

Dit is eers baie later dat die produk of diens homself begin verkoop. Onthou ook om altyd op hoogte te bly van ander soortgelyke produkte of dienste in die mark, aangesien jy voortdurend jou produk moet verbeter om kompeterend te bly. As jy moet kies tussen twee motors en albei ewe aanloklik is, sal jy jou waarskynlik laat oortuig deur die verkoopsman met die mees uitgebreide kennis van sy produk.

2. Kapitaal

Geen besigheid kan bedryf word sonder kapitaal (geld) nie. Die vraag is altyd waar jy die kapitaal kan bekom om jou eie besigheid te begin. Hier speel kennis van jou produk ‘n groot rol! Banke is gewoonlik bereid om ‘n aanvanklike lening beskikbaar te stel sodat jy jou onderneming kan begin. Jy sal hulle egter moet oortuig dat genoeg mense in jou produk belangstel sodat jy gaandeweg ‘n wins sal toon. Banke sal ook slegs ‘n lening toestaan as jy bepaalde sekuriteite kan aanbied. As dinge nie verloop soos wat jy in jou sakeplan voorspel het nie, sal die bank sy geld wil terugkry. Indien jy nie self die sekuriteite kan verskaf nie, sal jy ‘n vennoot moet kry om dit te doen.

Baie suksesvolle besighede het hulle ontstaan te danke gehad aan twee stigters: een met die kennis van die produk of diens wat suksesvol sal verkoop, en een vennoot met bepaalde kapitaalvermoë. Moet nooit toelaat dat ‘n gebrek aan kapitaal jou verhinder om ‘n besigheid te begin nie!

3. Fokus

Dit neem tyd voordat ‘n onderneming werklik begin om ‘n wins te toon en deur die gemeenskap gereken word. ‘n Besigheid kan selfs ‘n hele paar jaar neem om werklike wins te begin toon. Baie entrepreneurs wat besighede begin het, het iewers langs die pad moed opgegee omdat die besigheid nie volgens hulle gou genoeg wins begin toon het nie. In baie gevalle moes hulle nog net ‘n paar maande langer betrokke gebly het. Hulle het in der waarheid by die spreekwoordelike wenpaal omgedraai en moed opgegee. Die noodsaaklikheid van ‘n goeie sakeplan moet weer eens beklemtoon word. Jou sakeplan dui aan wanneer die besigheid behoort wins te toon. Indien dit aantoon dat jy eers na drie of vier jaar ‘n aantreklike wins sal maak, sal dit jou help om gefokus te bly op die produk of diens wat jy lewer deur ander oënskynlik suksesvolle besighede. Hulle verskuif dan hul aandag van die een tipe besigheid na die ander om na ‘n paar jaar slegs te vind dat hulle nie van die een of ander ‘n sukses kon maak nie. Bly dus gefokus op die produk of dienslewering wat jy gekies het. Trouens, jy moet jou onderneming tyd gee om homself te vestig. Bly dus lank genoeg gefokus op jou produk!

Questions & Answers

If potatoes cost Jane $1 per kilogram and she has $5 that could possibly spend on potatoes or other items. If she feels that the first kilogram of potatoes is worth $1.50, the second kilogram is worth$1.14, the third is worth $1.05 and subsequent kilograms are worth $0.30, how many kilograms of potatoes will she purchase? What if she only had $2 to spend?
Susan Reply
cause of poverty in urban
DAVY Reply
QI: (A) Asume the following cost data are for a purely competitive producer: At a product price Of $56. will this firm produce in the short run? Why Why not? If it is preferable to produce, what will be the profit-maximizing Or loss-minimizing Output? Explain. What economic profit or loss will the
Falak Reply
what is money
DAVY Reply
what is economic
Stephen Reply
economics is the study of ways in which people use resources to satisfy their wants
Falak
what is Price mechanism
Dhany Reply
introduction to economics
Uday Reply
welfare definition of economics
Uday
examine the wealth and welfare definitions of economics
Uday
read book by ml jhingan
Anand
What do we mean by Asian tigers
Aeesha Reply
Dm me I will tell u
Shailendra
Hi
Aeesha
hi
Pixel
What is Average revenue
KEMZO
How are u doing
KEMZO
it is so fantastic
metasebia
uday
Uday
it is a group of 4 countries named Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong because their economies are growing very faster
Anand
what's a demand
Edward Reply
it is the quantity of commodities that consumers are willing and able to purchase at particular prices and at a given time
Munanag
quantity of commodities dgat consumers are willing to pat at particular price
Omed
demand depends upon 2 things 1wish to buy 2 have purchasing power of that deserving commodity except any from both can't be said demand.
Bashir
Demand is a various quantity of a commodities that a consumer is willing and able to buy at a particular price within a given period of time. All other things been equal.
Vedzi
State the law of demand
Vedzi
The desire to get something is called demand.
Mahabuba
what is the use of something should pay for its opportunity foregone to indicate?
Random Reply
Why in monopoly does the firm maximize profits when its marginal revenue equals marginal cost
astrid Reply
different between economic n history
Falma Reply
If it is known that the base change of RM45 million, the statutory proposal ratio of 7 per cent, and the public cash holding ratio of 5 per cent, what is the proposed ratio of bank surplus to generate a total deposit of RM 300 million? 
Jeslyne Reply
In a single bank system, a bank can create a deposit when it receives a new deposit in cash. If a depositor puts a cash deposit of RM10,000 into the bank, assume the statutory reserve requirement is 7% and the bank adopts a surplus reserve of 8%. a. Calculate the amount of deposits made at the end o
Jeslyne
the part of marginal revenue product curve lies in the _ stage of production is called form demand curve for variable input.
Bashir Reply
The cost associated with the inputs owned by the farmer is termed as
Bashir
the cost associated with inputs owned by the farmer is termed as ____
Bashir
why do we study economic
Nwobodo Reply
we study economics to know how to manage our limited resources
Eben
တစ်ဦးကျဝင်​ငွေ
myo
we study economics the know how to use our resources and where to put it
Mamoud
what is end
Nwobodo
we study economics to make rational decision
Gloria
we study economics only to know how to effectively and efficiently allocate our limited resource in other to meet our unlimited wants
Kpegba
We study economics inorder for us to know the difference of the needs and wants and aslo how to use the limited resources that are available
Bongani
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11024/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask
Madison Christian
Start Exam
Lakeima Roberts
Start Quiz