<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 9

My loopbaan vorentoe

Module 8

Persoonlikheidseienskappe

Die Motivering van eie Beroeps- en Studiekeuses

Selfkennis

Om die regte keuses te kan maak, het jy deeglike kennis van jouself nodig. Die volgende aspekte omtrent jouself moet noukeurig na gekyk word:

 • Persoonlikheid
 • Belangstelling
 • Aanleg / Vermoë / Vaardighede
 • Akademiese profiel (prestasie)
 • Waardes

Persoonlikheid

Ons persoonlikheid het te doen met ons keuses ten opsigte van hoe ons lewe:

 • in die wêreld buite onsself tussen ander mense(sosiaal)
 • binne onsself (hoe ons inligting verwerk en besluite neem)
 • die tipe omgewing waarin ons die gemaklikste is
 • Beoordeel jou eie persoonlikheidstrekke deur ‘n kruisie in die toepaslike blokkie te maak volgens die 4-punt skaal.
 • Interpreteer die 4-punt skaal só:

1 Glad nie soos ek nie 3 Nogal soos ek 2 Effens soos ek 4 Definitief soos ek

PERSOONLIKHEID 1 2 3 4
Natuurlik – opreg, nederig, plat op die aarde
Vasberade – gooi nie maklik tou op nie
Skaam – vind dit moeilik om met vreemdelinge te praat
Sistematies – volg ‘n plan stap-vir-stap
Taktvol – doen en sê dinge sonder om ander seer te maak
Oorredend – kan ander van opinie laat verander
Verdraagsaam – kan ander se eise hanteer
Samewerkend – werk maklik in groep
Begrypend – erken ander se gevoelens en standpunte
Sosiaal – geniet om saam met ander mense te wees
Onafhanklik – doen nie dinge om ander te plesier nie
Dominerend – verwag dat ander sal doen soos jy wil
‘n Volger – doen wat ander graag wil
Akkuraat – doen dinge die eerste maal reg
Ambisieus – wil dinge doen en iets bereik in die lewe
Selfvertroue – glo in en vertrou op jouself
Impulsief – doen voor jy dink
Kreatief – het blink idees
Verantwoordelik – kan besluite neem en gevolge aanvaar
Aanpasbaar – kan maklik by nuwe omstandighede aanpas

[LU 5.2]

Opsomming: Persoonlikheidseienskappe

 • Maak ‘n lysie van jou persoonlikheidseienskappe. Gee dit nou vir ‘n maat wat jou goed ken, en kyk of hy of sy met jou saamstem.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 5
Oriëntering Ten Opsigte Van Die Wêreld Van WerkDie leerder sal in staat wees om ingeligte keuses oor verdere studie- en loopbaankeuses te maak.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
5.1 die voorsieners van fondse vir studie en beroepe navors;
5.2 eie beroeps- en studiekeuses motiveer;
5.3 krities reflekteer en verslag lewer oor geleenthede in die werkplek;
5.4 regte en verantwoordelikhede in die werkplek bespreek;
5.5 ‘n plan vir eie lewenslange leer saamstel.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11064/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask