<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tổ chức một hội nghị chuyên ngành quốc tế về công nghệ y sinh

Mục đích của hội nghị này là tạo cơ hội cho các nhà giáo dục, nghiên cứu, quản lý và hoạch định chính sách của Việt Nam học tập các kinh nghiệm cũng như các mô hình hàn lâm của Hoa Kỳ. Từ đó sẽ thành lập một tổ chức để tìm kiếm các giải pháp khả thi cho Việt Nam. Quỹ Khoa học quốc gia Hoa Kỳ, Viện quốc gia Y học Hoa Kỳ, Quỹ học bổng Việt Nam (VEF), các hiệp hội nghề nghiệp có liên quan đến công nghệ Y Sinh (như IEEE, AMBS và AIMBE) là những đơn vị có khả năng tài trợ cho hội nghị. Nếu thành công thì hội nghị này sẽ đặt tiền đề cho việc tổ chức các hội nghị thường niên.

Tham gia tích cực vào cộng đồng quốc tế

Việt Nam cần xây dựng một cơ chế đặc biệt để chuẩn bị đội ngũ học viên tương lai, những người mong muốn được du học ở nước ngoài để nâng cao trình độ về công nghệ Y Sinh. Cơ chế này bao gồm khâu chuẩn bị ngọai ngữ, tìm hiểu văn hóa và quy trình tuyển chọn. Để được du học ở Hoa Kỳ thì điều kiện đầu tiên là trình độ Anh ngữ phải đạt được số điểm quy định của Test of English as a Foreign Language (TOEFL) do mỗi trường ấn định. Ngoài ra, đa số các trường có chất lượng đòi hỏi thêm về Grade Point Average cao (GPA) và Graduate Record Exam (GRE). Việt Nam va Hoa Ky cần đưa ra những quy định chính thức để đảm bảo rằng những học viên này sẽ quay trở về làm việc sau khi học xong chương trình tiến sỹ ở Hoa Kỳ. Việc phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ và Quỹ học bổng Việt Nam (VEF) là rất cần thiết cho sự thành công của công việc này. Để dễ dàng thiết lập được mối quan hệ cộng tác với các trường đại học hoặc các viện nghiên cứu Hoa Kỳ, Việt Nam nên cố gắng tìm những người Mỹ gốc Việt đang làm việc và có ảnh hưởng tại viện, trường đại học để làm người đại diện, hướng dẫn, hỗ trợ học viên Việt Nam.

Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ Y Sinh, việc tiếp cận với những thông tin mới là một đòi hỏi tối cần thiết. Do vậy, Việt Nam nên tập trung nỗ lực vào việc mở rộng các cơ sở dữ liệu sẵn có về công nghệ Y Sinh học, giúp cho các nhà khoa học, các kỹ sư và sinh viên Việt Nam có thể tham khảo tài liệu một cách dễ dàng. Hàng năm, mỗi trường đại học cần dành một khoản ngân sách để mua sách, cẩm nang và tạp chí về công nghệ Y Sinh cho thư viện. Sự đóng góp của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, cũng như các thư viện khoa học, thư viện điện tử mới được thành lập ở các trường đại học rất quan trọng cho công cuộc phát triển này. Việc sử dụng Internet ở Viện Nam hiện nay có phần hạn chế, cần khắc phục để khai thác có hiệu quả loại phương tiện thông tin hiện đại này.

Ưu tiên lĩnh vực trang thiết bị y tế đồng thời đảm bảo, nâng cao chất lượng nhân sự, sản phẩm và dịch vụ.

Trong giai đọan đầu, Việt Nam nên đào tạo gấp một đội ngũ chuyên viên về trang thiết bị y tế. Những chuyên viên này phải biết tận dụng các khả năng của các trang thiết bị hiện đang lưu hành trong các bệnh viện để có thể hướng dẫn những người làm công tác điều trị và nghiên cứu sử dụng, bảo trì đúng mức những trang thiết bị này. Thêm vào đó, họ cũng phải có trách nhiệm đào tạo những cán bộ cấp dưới, có năng lực chưa cao, để giúp đội ngũ này tiến bộ. Những nhà quản lý y tế nên có một chính sách bắt buộc các công ty buôn bán trang thiết bị mở các lớp đào tạo miễn phí các chuyên viên này. Các nhà quản lý cũng nên khuyến khích các trường đại học mở những chuyên ngành về trang thiết bị bệnh viện, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những nguyên lý căn bản của những trang thiết bị thuộc ngành này, thay vì chỉ học giới hạn về trang thiết bị của một công ty. Điều này sẽ giúp họ cập nhật hóa, biết lựa chọn những trang thiết bị đúng tiêu chuẩn mà không bị giới hạn bởi một nhãn hiệu hay một công ty nào. Họ cũng sẽ biết cách sáng chế những trang thiết bị mới hiện chưa có trên thị trường. Sau khi hoàn tất khóa học, sinh viên có thể làm việc trong các bệnh viện hoặc trở thành những kỹ sư, nhà giáo dục hay nhà nghiên cứu.

Questions & Answers

meaning of monopolystic competetion?
Jethail Reply
can I join the group
Nonso
yes.
Nurudeen
what is economic integration
Mohamed Reply
why does it makes sense to let the sewage disposal company in your town have a monopoly?
Janice Reply
how might a monopoly affect price?
Janice
how might a monopoly affect prices?
Janice
The principle of Economic is one to be involved in any economic buying substance
Anastassiya Reply
reason of corporation
Mohamed
What is economic integration
Mohamed
what are the principle of economics?
oche Reply
What is (Qs)
Bigi Reply
What is (Qs) and (Qd)
Bigi
Quantity of supply and Quantity of demand
Dilshoda
Qs: Is quantity of supply and Qd: quantity of demand
Cabdikariim
give as me quantitys
ahmed
among all the definition of economics which of the definition is generally acceptable?
oche
i science that studies human behavior as a relationship between ends and scarcity that have alternative uses
ousman
okay......
oche
what are the principle of economics?
oche
what Make things scarce
Soudani Reply
why do we studied economic
Soudani
for the stability and growth of any reign.
Fayaz
what is macro economics.?
Fayaz
which part of economics is interesting..
Fayaz
what is economic integration
Mohamed
can somebody defined economic stability
kevelling
macroeconomic is the part of economic that deals the as whole or as a nations.
Cabdikariim
wow
kevelling
so what is national economic
kevelling
national economic is whole economy of your country
RAJESH
what is the difference between microeconomics and macroeconomics
oche
what's cardinal utility theory
DIVINE
Hello
Tarasum
what is economic development?
Tarasum
how does economics define me
clement Reply
what are the factors that determines the demand and supply
sillah
what are the importance of Economics
Betty Reply
tell me something very important about economics..
Fayaz Reply
how may I solve arithmetic mean ,,,all example
Cee Reply
what is agriculture
Itoe Reply
simple method of understanding cost concept
Oludare Reply
what is inflation
Christiana Reply
Inflation is a general increase in price levels
Zuko
is the action of inflating something
Abdifatah
inflation is the persistent increase in general price level of goods and services in an economy over a considerable period of time .
Tetteh
inflation is the general increase of a commodity in a particular period of time.
Turay
inflation is a general increase in price levels of commodities
shehu
what are the types of inflation?
Ebrima
inflation is the period of persistent rise in the general level of the price of goods services over time
Emmanuel
we have creeping inflation, demand pull inflation ,cost push inflation, and galloping inflation .
Emmanuel
I s Nigeria in any kind of in inflation? If yes which kind?
Martins
please can someone help me with the principles of economic?
Jonathan
and u
ahmed
no discassion just question
Aliraza
what is science and art economic
Sadanu
how can a location of a firm create difference between producers
joy Reply
what is monetary policy
joy
hello
Abdifatah
is a monetary from policy that's authorized of country encharces
Abdifatah
explain why Nigeria adopted labour intensive techniques to capital intensive techniques
Terdoo Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Phương pháp day học. OpenStax CNX. Aug 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10902/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Phương pháp day học' conversation and receive update notifications?

Ask