<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 4

Kaartwerk

Grootskaalkaarte

Module 7

Grootskaalkaarte

1.die wêreld

‘n Ronde kaart van die aarde word ‘n aardbol genoem.

Het jy al probeer om ‘n stukkende bal oop te sny en plat te druk? Net so moeilik is dit om ‘n ronde aarde op ‘n plat kaart uit te beeld. Daarom dui die meeste wêreldkaarte die aarde as “plat” aan.

2.afrika (my kontinent)

 • Die kontinent waarop jy woon se naam is ..................................................................
 • Afrika is die tweede grootste kontinent in die wêreld. Afrika bestaan uit 49 lande. ‘n Land is ‘n stuk aarde binne ‘n vaste grens. Die grenslyn skei een land van ‘n ander.

Aktiwiteit 1

Om die wêreldkaart te lees [lu 1.5]

Bestudeer die wêreldkaart op die vorige bladsy en beantwoord die vrae.

1. Hoeveel kontinente (vastelande) is daar? ....................................................

2. Watter kontinent is die grootste? ..................................................................

3. Watter kontinent is die kleinste? ...................................................................

4. Watter oseaan is tussen Afrika en Suid-Amerika? .......................................

5. Watter oseaan is tussen Suid-Amerika en Australië? ..................................

Aktiwiteit 2

Kaartwerk: afrika [lu 1.5]

Kleur nou al die lande op die Afrika-kontinent wat met ‘n “N” begin, bruin in.

1. Kleur jou land (Suid-Afrika) rooi in.

2. Skryf die name neer van die lande wat teenaan Suid-Afrika lê.

Sulke lande wat teenaan ‘n ander land lê, word ‘n buurland genoem .

3. suid-afrika (my land)

 • Suid-Afrika lê aan die suidpunt van die kontinent Afrika. Ons land, soos alle ander lande, word deur ‘n regering bestuur wat ook die wette van die land maak.
 • Kyk nou mooi na die volgende kaart van Suid-Afrika.

Binne ‘n land se grense is daar nog ander grense wat die land weer in provinsies opdeel.

 • Hoeveel provinsies het Suid-Afrika? ..............................
 • Grense word deur mense daar gestel en daarom kan dit verander word. Tot 1994 het Suid-Afrika slegs vier provinsies gehad.

Aktiwiteit 3

Kaartwerk [lu 1.5]

Kyk goed na die sleutel van die kaart van Suid-Afrika en beantwoord die volgende vrae:

1. Watter groot bergreeks vind ons in Kwazulu-Natal?

2. Noem drie grondstowwe wat in die Noord-Kaap gemyn word.

3. Watter provinsie is die verste Noord geleë?

4. Watter rivier mond op die noordelike grens van die Noord-Kaap in die

Atlantiese oseaan uit?

5. In watter oseaan sal jy swem as jy by Durban vakansie hou?

6. Watter provinsie is die kleinste?

7. In watter provinsie bevind jy jou as jy in Port Elizabeth vakansie hou?

8. Waar / Onwaar? Die steenkool wat in Mpumalanga gemyn word, kan met

skepe na ander land uitgevoer word.

Aktiwiteit 4

Om inligting uit bronne te gebruik om vrae oor mense en plekke te beantwoord [lu 1.5]

Julle opvoeder gaan ‘n muurkaart van die wêreld in die klaskamer ophang. Luister elke dag na die wêreldnuus en lees koerante. Bring berigte wat betrekking het op Aardrykskunde klas toe en laat jou opvoeder met ‘n kopspeld op die muurkaart aandui op watter kontinent die gebeure plaasgevind het. Bepreek dit en vorm en gee jou eie opinie.

Kom ons hou met hierdie opdrag vol tot die einde van die jaar!

Assessering

Leeruitkoms 1: aardrykskundige ondersoek

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

1.5 belangrike staatkundige grense en belangrike menslike en fisiese kenmerke op grootskaalkaarte identifiseer.

Memorandum

Grootskaalkaarte

Afrika

 1. 7
 2. Asië
 3. Europa

4. Atlanties

Stille

2. Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mosambiek

9

 1. Drakensberge
 2. Koper, diamante, yster
 3. Limpopo
 4. Oranje
 5. Indiese
 6. Gauteng
 7. Oos-Kaap

8. O – geen hawe

Questions & Answers

microeconomics study part of the economy but macroeconomic study the whole economy
Olokun Reply
studying the whole economy, solving the problem of the economy and building up the economy
Olokun
micro means small while macro means large
Olokun
standard of living is the footsteps of an economy because it plays important role for country to have crucial view about their budget ,import and export
Olokun
it will be differ because economic agent will only take their views on some part of household
Olokun
can opportunity cost be zero
OBED Reply
how many types of transportation do we have
Jacob
yes. when a customer's purchasing power is high, he may have d ability to purchase all he needs, dt makes opportunity cost zero
George
please can give more explanation on this question
OBED
what are the factors production
PETER Reply
Labour capital entrepreneurs
Leta
Land,capital, labour,and the entrepreneur
Tantoh
I will like to know use of calculus in economics
JHUMA Reply
do they use it in economics?
Pranav
I want to know if I should take calculus or statistics and probability my senior year of highschool
Yahir
yes for example in monopolistic competitive market..... TR=TC* & THIS CALCULATED BY CHANGING( DERIVATIVE LAW) MR =MC ** WILL BE THE FORMULA THAT USE.
Leta
please in which topic in economic is the question coming from.
Tantoh
from PCF in economics
Leta
why is unitary proportional to responsiveness
Etim Reply
any tip for igcse economics exam?pls
Stacey Reply
well
The
What is a market
Divine Reply
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
price of the related goods 2 price of the given commodity 3 income of the consumer 4 taste and preference 5 expectation in the future price
John
pls the taste and preference
Nas
explain briefly
Nas
a consumer taste and preference commodity changes for a time the man becomes
John
sorry sorry
John
is when the price of a commodity becomes high and can't afford example Samsung instead of iPhone
John
consumers who have high intense for goods will purchase the goods even if the price of that commodity increases because he or she preferred that commodity.people will be prefer iphone as its price increase
Yussif
as usual bad taste of preference is when a consumer regrets from one commodity to another in terms of the price
John
thanks alot
Nas
you're welcome
John
#Preference; #Income #Test
Dereje
#price Of Commodity #Income #Taste #Preference
Dereje
#Market is The Place Where Buyers And Sellers Are Exchanging Their Goods And service. #
Dereje
difference between macro and micro economics
Lawrence
Microeconomic Study about individual consumers market But Macroeconomis Study General economic Process Such As #Aggregate Demand #Aggregate Supples #GDp= #GNp
Dereje
nice so can u run down a brife discussion on GDP
Lawrence
good
Chinex
pls can someone differentiate between the perfectly elastic, perfectly inelastic and unitary
yhar Reply
and then again pls what are the types of elasticity, the methods of calculating it thank u
yhar
Perfectly inelastic is when the coefficient is equal to zero Unitary is when the coefficient is equal to one But am not sure if we have perfectly inelastic
John
I'm kind off confuse abt the PED, IED and co are they the types of elasticity we've
yhar
Yh the types are price elasticity cross and income elasticity of demand
John
do we've specific formulaes to calculate for each of them
yhar
yes. PED. changes in quantity demanded divided by changes in price
Vealmurugan
so pls what's the general name given to unitary, elastic n inelastic ? are the names given to the final result after doing the calculations?
yhar
P2-P1÷P1×100or Q2-Q1×Q1×100 PED
John
***tutor2u.net/economics/reference/price-elasticity-of-demand
Vealmurugan
They are elasticity coefficient
John
@John I don't get u well pls
yhar
whichone
John
P2-P1÷P1×100or Q2-Q1×Q1×100 PED @john pls tis is what m talking abt
yhar
Yh is the formula for PED
John
Pls are you having a for PED
John
thank u very
yhar
dy
Jobang
what is economics
Tayyeb
economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative use
John
is a science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses
Divine
yes this is because economic provide a body of knowledge on human economic principles under theories and these theories can be verified with real world data using science method in other words it was scientific method in arriving at solution identification of problem or basic data collection among
John
unitary ElasticWhen Elasticty =1 Perfectily Elastic When 0<1 inelastic when 0>
Dereje
Pls is anyone having the NovDec questions?
John Reply
No
Emmanuel
what is micro economics
Rakesh Reply
What is PPF
Endam
Production Possibility Frontier
John
It refers to a curve or graph which shows the possible contributions of maximum alternative of commodity that can be produced in an economy
John
thanks
Endam
Thanks John talkx of defination pls
Endam
I don't get you
John
guys Any One With Novdec Questions 2019?
Diana Reply
what did Adam Smith introduce?
Sunday Reply
what is supply
Awunyo Reply
supply relationship shows that the higher the price, the higher the quantity supplied. 
SDADY
what are the dissadvantages of large scale production
Atanga Reply
depreciate of quality taste
Kosiso
Some of the Disadvantages are:- 1. Production not according to individual Tastes 2. Monopoly 3. Not Flexible 4. Over-Production 5. Heavy loss and Dislocation 6. Decline of Cottage and Small Scale Industries 7. Adverse Effect on Labourers 8. Unequal Distribution of Wealth
Asrar
And what can be the advantages too
Enow
1.adequate satisfaction 2.reduce importation
Yussif
Reduce importation how pls
Enow
the country will have enough products.this will reduce the level of government expenditure on imported goods especially
Yussif
Some of Advantage 1. Division of Labour 2. More Production 3. Use of machines 4. Low Cost of Production 5. Standard Goods 6. Advertisements and Salesmanship
Asrar
Some of its disadvantages are : (i) Less Supervision (ii) Individual tastes ignored (iii) Absence of Personal Element (iv) Possibility of depression (v) Dependence on Foreign Markets (vi) International complications and war (vii) Cut-throat Competition (viii) Less Adaptability
Kalu
what are the types of trade cycle
Kenny Reply
depression
DG
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11083/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask