<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 8

Grond en mag

Module 6

Die industriële rewolusie : landbou

Die Industriële Revolusie: Landbou

Op die verbetering in vervoer en paaie, het verstedeliking, toename in bevolking en ‘n styging in die lewenstandaard van die mense gevolg. Om meer en beter voedsel te voorsien aan die groeiende bevolking, was ‘n uitdaging vir die landboubedryf.

Robert Bakewell het in Dishley, in die streek Leicester, met skape en beeste geboer. Hy het besef dat vleisproduksie net voldoende sou wees indien die hoeveelheid en die kwaliteit daarvan kon verbeter. Die diere moes gouer markgereed wees en slegs tevrede kopers verseker die beste markpryse. Die gewildste wolskape was op hierdie stadium maer, langbeenskape wat met min kos kon klaarkom.

Bakewell het na eksperimentering ‘n skaap met ‘n groot karkas en baie goeie vleis geteel, wat binne twee jaar markgereed was. Hierdie ras, bekend as die Nuwe Leicesters was dus dubbel so winsgewend as die vorige skaapras wat eers na drie of vier jaar markgereed was. Bakewell was een van die eerste boere wat die waarde van wetenskaplike en gekontroleerde besproeiing van gewasse besef het. Hierdie navorsing was noodsaaklik omdat vleisproduksie nou belangriker geraak het as handel met wol of skaapvelle. Bakewell se eksperimentering met skaaprasse het dus gelei tot navorsing in dierevoer. Ook in beesteling het hy gekonsentreer op eienskappe soos kwaliteit (gehalte) en kwantiteit (hoeveelheid) ten opsigte van vleisproduksie. Sy eksperimentering is nog verder uitgebrei tot ‘n kleiner karperd wat nuttiger was as die groter diere.

  • Kyk na die volgende DIAGRAM van vleisproduksie te koop aangebied by die Smithfield-mark.
1710 1795
Skape 12 kg 35 kg
Beeste 150 kg 360 kg
  • Bestudeer die diagram op die vorige bladsy en antwoord dan die volgende vrae:

1. Het die skaapvleisproduksie vermeerder? Bewys jou antwoord.

2. Het die skaapvleisproduksie meer toegeneem as die beesvleisproduksie?

Bewys jou antwoord.

3. Kan jy van hierdie diagraminligting aflei dat die Britte meer van beesvleis as van skaapvleis gehou het? Verstrek minstens EEN rede vir jou antwoord.

LU 1 AS 1.3

Hoe lyk wetenskaplike navorsing en eksperimentering in die landbou vandag?

Wat is kloning?

  • Dit is ‘n produk van biotegnologie, waardeur selle of ‘n hele dier vervaardig word deur DNA van een ouerdier te gebruik, sonder dat die gewone normale geboorte- en/of groeiproses gevolg word. Die kloon het dan dieselfde DNA as die ouer.

Is kloning onnatuurlik?

  • Nee, klone word dikwels op natuurlike manier geproduseer as identiese tweelinge.

Werk die kloningsproses elke keer?

  • Nee, die skaap Dolly was die eerste geslaagde soogdierreproduksie. Dolly is gemaak van ‘n normale volwasse sel, in hierdie geval uit die uier van ‘n ooi. Meer as 200 pogings om Dolly te maak het misluk .

Is klone normale, gesonde diere?

  • Bokke, skape, koeie en muise is reeds gekloon. Dolly blyk gesond te wees, maar wetenskaplikes vermoed dat gesondheidsprobleme en vroeë veroudering by die klone kan voorkom.

Waar kry ‘n mens meer inligting oor die nuutste tegnologie?

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11043/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask