<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 5

Verbeter jou lewenstandaard

Module 5

Verskille in lewenstandaarde

Deur die eeue het die mens se behoeftes en begeertes baie verander.

Vergelyk byvoorbeeld die lewe van jou groot-grootouers op ‘n plaas aan die begin van die vorige eeu, met joune, ± 100 jaar later, aan die hand van die volgende tabel:

Groot-grootouers Vandag
Vervoer Perdekar op grondpaaie
Opvoeding Miskien tot Graad 9
Vermaak Kuier by buurplaas
Mediese dienste Rondreisende geneesheer
Voedsel Rondreisende handelaar
Water Plaasdam en reënwater

[LU 2.1]

Verskillende gemeenskappe het verskillende behoeftes en slaag nie altyd daarin om almal te bevredig nie. Hoe meer ‘n gemeenskap daarin slaag om sy behoeftes te bevredig, hoe hoër word die standaard van lewe van die gemeenskap.

So streef mense met ‘n lae inkomste hoofsaaklik daarna om oorlewingsbehoeftes te bevredig, terwyl ander met ‘n hoër inkomste daarin kan slaag om luukse behoeftes en begeertes sowel as oorlewingsbehoeftes te bevredig.

In die volgende drie illustrasies word drie verskillende gemeenskappe in Suid-Afrika uitgebeeld. Bestudeer dit deeglik en doen dan ‘n vergelykende studie aan die hand van die tabel.

Openbare goedere en dienste wat aan gemeenskap voorsien word.
A B C

[LU 2.1]

Die regering het as deel van sy hervormingsprojek R5 000 000 begroot vir die ontwikkeling van ‘n gemeenskap wat in ‘n afgesonderde vallei buite Cathcart in die Oos-Kaap gevestig is (bladsy 6). Hierdie geld moet aangewend word om die mees onmiddellike behoeftes aan te spreek. Die fondse sal nie voldoende wees om al die behoeftes onmiddellik aan te spreek nie en sal later vanuit eie geledere aangevul moet word.

Groepwerk

Maak ‘n lys van die openbare goedere en dienste wat julle voel eerste ontwikkel moet word ten einde in die onmiddellike behoeftes van hierdie gemeenskap te voorsien. Ken ook ‘n afgeronde bedrag aan elke diens toe, sodat julle nie die begroting oorskry nie. (Hiervoor sal julle dalk ‘n paar oproepe moet maak. Wat is byvoorbeeld die koste van ‘n toegeruste ambulans? Wat is boukoste tans? Hoeveel vra Telkom vir die installering van openbare telefone? ens.)

DIENS BERAAMDE KOSTE
TOTAAL R

[LU 1.1]

Waarvandaan kry die regering die geld om projekte soos hierdie aan te pak?

[LU 1.4]

Skryf nou as verteenwoordiger van die gemeenskap ‘n brief aan die minister van Staatkundige Ontwikkeling waarin jy verduidelik wat die spesifieke gemeenskap se onmiddellike behoeftes is en hoe julle voel die R5 000 000 aangewend moet word. Motiveer elke stelling deeglik.

Die Minister van Staatkundige Ontwikkeling

Posbus 2

PRETORIA

0002

[LU 2.1; 2.2; 2.3]

‘n Laaste taak vir hierdie module: Veronderstel die gemeenskap wil na ‘n jaar of twee sommige van hierdie dienste uitbrei / verbeter of selfs nuwe dienste instel, hoe kan hulle geld daarvoor insamel?

Bestudeer weer die skets op bladsy 6 en kom na vore met idees vir fondsinsamelingsprojekte. Hou die spesifieke ligging van die gemeenskap in gedagte en maak ‘n studie van die omgewing rondom Cathcart. Is daar nie dalk moontlike geleenthede om mense en beleggers te lok nie?

[LU 4.1]

Assessering

LU 1

DIE EKONOMIESE KRINGLOOP

Die leerder is in staat om kennis en begrip van die ekonomiese kringloop binne die konteks van “die ekonomiese probleem” te toon.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

1.1 onderskei tussen verskillende vlakke van behoeftes en verduidelik hoe daar daarin voorsien kan word;

1.2 identifiseer en beskryf die staat se rol in die gebruik van hulpbronne en dienste;

1.4 onderskei tussen direkte belasting (bv. Inkomstebelasting) en indirekte belasting (bv. BTW, belasting op brandstof).

LU 2

VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELING

Die leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink.

Dit is duidelik as die leerder die volgende doen:

2.1 beskryf die verandering in lewenstyl, lewenstandaard en verbruikspatrone van selfversorgende na moderne samelewings;

2.2 verduidelik die begrip ekonomiese groei en ontwikkeling, en die impak daarvan op die ontwikkeling van gemeenskappe en die samelewing;

2.3 ondersoek persoonlike stappe en houdings om die lewenstandaard te verbeter (bv. Die ontwikkeling van entrepreneursvaardighede, die opbouende gebruik van tyd en hulpbronne om ‘n gesonde omgewing te bevorder).

LU 4

ENTREPRENEURSKENNIS EN -VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om entrepreneurskennis, -vaardighede en -houdings te

ontwikkel.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

4.1 identifiseer die spesifieke entrepreneursvaardighede wat nodig is om toeriste na eie gemeenskap te lok.

4.2 ontwikkel en gebruik waarnemingsblaaie en vraelyste om ‘n behoeftebepaling in die skool of gemeenskap te doen.

Memorandum

Groepwerk

a. Tabel. Leerders lys openbare goedere en dienste wat in elkeen van die illustrasies geïdentifiseer word.

b. Belasting, buitelandse skenkings en internasionale organisasies.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 5. OpenStax CNX. Sep 05, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10973/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask