<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 5

Verbeter jou lewenstandaard

Module 5

Verskille in lewenstandaarde

Deur die eeue het die mens se behoeftes en begeertes baie verander.

Vergelyk byvoorbeeld die lewe van jou groot-grootouers op ‘n plaas aan die begin van die vorige eeu, met joune, ± 100 jaar later, aan die hand van die volgende tabel:

Groot-grootouers Vandag
Vervoer Perdekar op grondpaaie
Opvoeding Miskien tot Graad 9
Vermaak Kuier by buurplaas
Mediese dienste Rondreisende geneesheer
Voedsel Rondreisende handelaar
Water Plaasdam en reënwater

[LU 2.1]

Verskillende gemeenskappe het verskillende behoeftes en slaag nie altyd daarin om almal te bevredig nie. Hoe meer ‘n gemeenskap daarin slaag om sy behoeftes te bevredig, hoe hoër word die standaard van lewe van die gemeenskap.

So streef mense met ‘n lae inkomste hoofsaaklik daarna om oorlewingsbehoeftes te bevredig, terwyl ander met ‘n hoër inkomste daarin kan slaag om luukse behoeftes en begeertes sowel as oorlewingsbehoeftes te bevredig.

In die volgende drie illustrasies word drie verskillende gemeenskappe in Suid-Afrika uitgebeeld. Bestudeer dit deeglik en doen dan ‘n vergelykende studie aan die hand van die tabel.

Openbare goedere en dienste wat aan gemeenskap voorsien word.
A B C

[LU 2.1]

Die regering het as deel van sy hervormingsprojek R5 000 000 begroot vir die ontwikkeling van ‘n gemeenskap wat in ‘n afgesonderde vallei buite Cathcart in die Oos-Kaap gevestig is (bladsy 6). Hierdie geld moet aangewend word om die mees onmiddellike behoeftes aan te spreek. Die fondse sal nie voldoende wees om al die behoeftes onmiddellik aan te spreek nie en sal later vanuit eie geledere aangevul moet word.

Groepwerk

Maak ‘n lys van die openbare goedere en dienste wat julle voel eerste ontwikkel moet word ten einde in die onmiddellike behoeftes van hierdie gemeenskap te voorsien. Ken ook ‘n afgeronde bedrag aan elke diens toe, sodat julle nie die begroting oorskry nie. (Hiervoor sal julle dalk ‘n paar oproepe moet maak. Wat is byvoorbeeld die koste van ‘n toegeruste ambulans? Wat is boukoste tans? Hoeveel vra Telkom vir die installering van openbare telefone? ens.)

DIENS BERAAMDE KOSTE
TOTAAL R

[LU 1.1]

Waarvandaan kry die regering die geld om projekte soos hierdie aan te pak?

[LU 1.4]

Skryf nou as verteenwoordiger van die gemeenskap ‘n brief aan die minister van Staatkundige Ontwikkeling waarin jy verduidelik wat die spesifieke gemeenskap se onmiddellike behoeftes is en hoe julle voel die R5 000 000 aangewend moet word. Motiveer elke stelling deeglik.

Die Minister van Staatkundige Ontwikkeling

Posbus 2

PRETORIA

0002

[LU 2.1; 2.2; 2.3]

‘n Laaste taak vir hierdie module: Veronderstel die gemeenskap wil na ‘n jaar of twee sommige van hierdie dienste uitbrei / verbeter of selfs nuwe dienste instel, hoe kan hulle geld daarvoor insamel?

Bestudeer weer die skets op bladsy 6 en kom na vore met idees vir fondsinsamelingsprojekte. Hou die spesifieke ligging van die gemeenskap in gedagte en maak ‘n studie van die omgewing rondom Cathcart. Is daar nie dalk moontlike geleenthede om mense en beleggers te lok nie?

[LU 4.1]

Assessering

LU 1

DIE EKONOMIESE KRINGLOOP

Die leerder is in staat om kennis en begrip van die ekonomiese kringloop binne die konteks van “die ekonomiese probleem” te toon.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

1.1 onderskei tussen verskillende vlakke van behoeftes en verduidelik hoe daar daarin voorsien kan word;

1.2 identifiseer en beskryf die staat se rol in die gebruik van hulpbronne en dienste;

1.4 onderskei tussen direkte belasting (bv. Inkomstebelasting) en indirekte belasting (bv. BTW, belasting op brandstof).

LU 2

VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELING

Die leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink.

Dit is duidelik as die leerder die volgende doen:

2.1 beskryf die verandering in lewenstyl, lewenstandaard en verbruikspatrone van selfversorgende na moderne samelewings;

2.2 verduidelik die begrip ekonomiese groei en ontwikkeling, en die impak daarvan op die ontwikkeling van gemeenskappe en die samelewing;

2.3 ondersoek persoonlike stappe en houdings om die lewenstandaard te verbeter (bv. Die ontwikkeling van entrepreneursvaardighede, die opbouende gebruik van tyd en hulpbronne om ‘n gesonde omgewing te bevorder).

LU 4

ENTREPRENEURSKENNIS EN -VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om entrepreneurskennis, -vaardighede en -houdings te

ontwikkel.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

4.1 identifiseer die spesifieke entrepreneursvaardighede wat nodig is om toeriste na eie gemeenskap te lok.

4.2 ontwikkel en gebruik waarnemingsblaaie en vraelyste om ‘n behoeftebepaling in die skool of gemeenskap te doen.

Memorandum

Groepwerk

a. Tabel. Leerders lys openbare goedere en dienste wat in elkeen van die illustrasies geïdentifiseer word.

b. Belasting, buitelandse skenkings en internasionale organisasies.

Questions & Answers

what is math number
Tric Reply
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
hi
Adu
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
If f(x) = x-2 then, f(3) when 5f(x+1) 5((3-2)+1) 5(1+1) 5(2) 10
Augustine
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
make 5/4 into a mixed number, make that a decimal, and then multiply 32 by the decimal 5/4 turns out to be
AJ
how
Sheref
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
hi
Ayuba
Hello
opoku
hi
Ali
greetings from Iran
Ali
salut. from Algeria
Bach
hi
Nharnhar
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 5. OpenStax CNX. Sep 05, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10973/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask