<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Trong hệ thống đang được tích hợp bộ soạn thảo toán học LaTeX. Bộ soạn thảo này giúp xuất ra công thức toán học dưới dạng ảnh. Dưới đây là các ký hiệu dùng cho biểu thị các biểu tượng toán học:

Toán tử
LaTeX
Dạng 1 Dạng 2
Ví dụ Chú ý + + - - / / x \cdot \times = = = > > < < <= \leq >= \geq phân thức \frac \frac{a}{q} = size 12{ sqrt {} } {} \sqrt{…} chỉ số trên ^ chỉ số dưới _ Tổng đại số size 12{ Sum {} } {} \sum \Sigma lim \lim size 12{ infinity } {} \infty Ký tự Hy Lạp
alpha \alpha α size 12{α} {}
beta \beta
gamma \gamma
delta \delta
epsilon \epsilon
theta \theta
lambda \lambda
pi \pi
sigma \sigma
phi \phi
omega \omega
dấu tích phân \int \bigint
Cột bên là sẽ cho các ký tự ở dạng chữ thường. VD: \alpha = α size 12{α} {} Để xuất được các ký tự đó ở dạng chữ hoa thì chỉ cần gõ ký tự đầu tiên của mã LateX là chữ hoa. VD: \Alpha = α size 12{α} {} Mũi tên
sang trái \leftarrow
sang trái, dài \longleftarrow
sang phải \rightarrrow
sang phải, dài \longrightarrow
cả hai bên \leftrightarrow size 12{↔} {}
lên trên \uparrow
xuống dưới \downarrow
Để có mũi tên với 2 dấu thân, hãy viết hoa chữ cái đầu. VD: \Lefrighttarrow = size 12{ dlrarrow } {} cả trên và dưới \updownarrow

Công thức toán học phải nằm bên trong cặp dấu $$,

VD: $$a^2 + b^2 = c^2$$ cho kết quả

Khi nhập một toán hạng mà chỉ số của nó có nhiều hơn 2 ký tự thì cần phải đặt các chỉ số đó trong cặp ngoặc bao {}.

VD1: $$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$cho kết quảz = x 2 + y 2 size 12{ sqrt {x rSup { size 8{2} } +y rSup { size 8{2} } } } {}

VD2:$$\sum_{k=1}^n k$$cho kết quả

VD3:$$\frac{n(n+1)}{2}$$cho kết quả

VD4:$$\lim_{x\to\infty}f(x)= 0$$cho kết quả

 • Phân số: : \frac, ví dụ: \frac x2 = 
 • Căn bậc 2: \sqrt, ví dụ: \sqrt{\frac12} 
 • \lbrace...\rbrace 
 • Sub/Superscripts: A_i\A^n, ví dụ: A_{u,v}^k  , hay A_{u_i,v_j}^{k_m^n} 
 • Tổng Sích-ma: \sum, ví dụ: \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}2 

để các cận nằm chính xác ở trên và dưới của ký hiệu tổng Sich-ma, thêm \displaystyle vào trước công thức

\displaystyle\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}2 

 • Vectơ: \vec, ví dụ: \vec v  , hay \widevec{ABC} 
 • Dấu mũ: \hat{ }, ví dụ: \widehat{ABC} 
 • Ma trận: \begin{matrix} a&b\\c&d \end{matrix} 
 • Giới hạn: \lim_{x\to\infty}\frac1x=0 
 • Sin và Cosin: ví dụ sin^2\theta+cos^2\theta 
 • Các công thức khác:

\arccos \arcsin \arctan \arg \cos \cosh \cot \coth \csc \deg \det_ \dim \exp \gcd_ \hom \inf_ \ker \lg \lim_ \liminf_ \limsup_ \ln \log \max_ \min_ \Pr_ \sec \sin \sinh \sup_ \tan \tanh

 • Các dấu ngoặc:

\left( ... \right)  ‘(‘ và ‘)’

\left[ ... \right]  ‘[’ và ‘]’

\left\{ ... \right\}  ‘{’ và ‘}’

\left| ... \right|  ‘|’ và ‘|’

\left\| ... \right\|  ‘||’ và ‘||’

\left\{ ... \right.,

Ví dụ: y   =   \left\{   \text{this\\that}   \right. 

 • Để in ký tự khoảng trắng có thể dùng các cú pháp như: \, \: \; \quad \qquad,\_. Tuy nhiên, theo tác giả khuyến cáo nên dùng cú pháp: \hspace{ x}, với x là số pixel của khoảng trắng, ví dụ:

(ab\hspace9cd\hspace{25}ef) 

 • Ký tự xuống dòng: ‘\\’, ví dụ:x=1\\y=2\\z=3 
 • Để hiển thị văn bản bên trong công thức sử dụng cú pháp: \text{abc def}, ví dụ: y=\left\{x/2\text{ if x even}\\(x+1)/2\text{ if odd}\right. 
 • Kích cỡ (font size):\tiny\sqrt{a^2+b^2}  \small\sqrt{a^2+b^2}    \normalsize\sqrt{a^2+b^2}   

\large\sqrt{a^2+b^2}   

\Large\sqrt{a^2+b^2}   

\LARGE\sqrt{a^2+b^2}  

\huge\sqrt{a^2+b^2}   

\Huge\sqrt{a^2+b^2} 

(\frac1{\sqrt2}x+y) (\frac1{\sqrt2}x-y) 

 • Các ký tự đặc biệt:

 • Các ký hiệu

Một số ký hiệu khác như:

 • \omega 
 • a \not= b 
 • a \not\in \mathbb{Q} 
 • \cancel{ABC} 
 • \sout{ABC} 
 • \overline{ABC} 
 • \underline{ABC} 
 • ….

Ngoài ra còn một số cú pháp khác có thể tham khảo thêm tại địa chỉ website : (External Link)

Questions & Answers

are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Hướng dẫn soạn thảo bài giảng bằng công cụ exe. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10839/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hướng dẫn soạn thảo bài giảng bằng công cụ exe' conversation and receive update notifications?

Ask