<< Chapter < Page Chapter >> Page >

5. Net so is 1 000 m = 1 km

Dus: 1 407 m = 1 km 407 m

= 1,407 km

Voltooi die tabel:

Lengte in m 2 368 ............ 426 ............ 38 ............ 9
Lengte in km 2,368 7 ............ 0,6 ............ 1,48 ............

Aktiwiteit 3:

Om twee-dimensionele figure te meet en s.i.-eenhede te gebruik om op te teken [lu 4.5.3]

Skaal:

Het jy geweet?

Wanneer ons iets teken, bv. ’n huis, teken ons dit nie lewensgroot nie.

Ons teken dit op skaal. Die vorm bly dus dieselfde, maar nie die grootte nie. Die mes is bv. op ’n skaal 1 tot 4 geteken.

Dink ook aan kaarte. ’n Plek word gewoonlik daarop kleiner geteken as wat dit in werklikheid is. ’n Skaal sê vir ons hoe om afstande op ’n kaart te kry. Gewoonlik dui die skaal aan dat 1 cm op die kaart 500 km is, soos in die geval van die kaart hieronder.

1. Beantwoord die volgende vrae:

1.1 Hoe lank is die mes hierbo regtig? ..................................................

1.2

 1. Hoe ver is dit regtig volgens die skaal van dorp A na B? ....................
 1. En van C na D? ....................

2. Bepaal die skaal van elke item hieronder.

2.1 Die lengte van die potloodkryt is 15 cm.

Skaal: .........................................

2.2 Die lengte van die bottel is 80 cm.

Skaal: .........................................

2.3 Die lengte van die vis is 45 cm.

Skaal: .........................................

Meet nou die afstand.

 • Hoeveel cm is dit?
 • Hoeveel m is dit?
 • Neem nou enige 340 ml koeldrankblikkie en meet die afstand rondom die blikkie

in mm.

Assessering

LU 4
MetingDie leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 analoog-, digitale en 24-uur-tyd tot minstens die naaste minuut en sekonde lees, sê en skryf;
4.2 probleme oplos wat berekeninge met en herleiding tussen geskikte tydeenhede behels, insluitend dekades, eeue en millennia;
4.3 instrumente gebruik wat tyd meet tot op geskikte vlakke van noukeurigheid, insluitend polshorlosies en stophorlosies;
4.4 maniere in verskillende kulture beskryf en illustreer om tyd deur die geskiedenis heen te meet en voor te stel;
4.5 SI-eenhede gebruik om voorwerpe en vorms te skat, te meet, aan te teken, te vergelyk en te orden met geskikte akkuraatheid vir:
 • massa m.b.v. gram (g) en kilogram (kg);
 • kapasiteit m.b.v. millimeter (mm), sentimeter (cm), meter (m) en kilometer (km);
 • lengte m.b.v. millimeter (mm), sentimeter (cm), meter (m) en kilometer (km);
4.6 probleme oplos wat die kies van, berekening met en herleiding tussen geskikte S.I.-eenhede (sien hierbo) behels, terwyl geskikte kontekste vir Tegnologie en Natuurwetenskappe geïntegreer word;
4.7 gepaste meetinstrumente gebruik (met ‘n begrip vir die beperkings daarvan) tot op geskikte vlakke van noukeurigheid, insluitend:
 • badkamerskale, kombuisskale en balanse om massa te meet;
 • maatbekers om volume te meet;
 • liniale, meterstokke, maatbande en klikwiele om lengte te meet.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

3. maatband / meterstok / meterwiel (klikwiel) / liniaal / tou / wol

1. 1.1: cm

1.2: m

1.3: m

1.4: mm

1.5: km

1.6: m

2. 2.1: 2 m

2.2: 26 cm

2.3; 674 km

3.

42 179 1463
8,5 24,5 102,6

4.

mm m
3 000
0,367
4 700
0,028
67
0,006

5.

7 000 600 1 480
0,426 0,038 0,009

AKTIWITEIT 3

1. 20 cm

1.1: 1 250 km

1.2: 1 500 km

2. 2.1: 1:5

2.2: 1:20

2.3: 1:15

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask