<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Graad 5

Gewone breuke en desimale breuke

Module 35

Om gewone breuke te herken en te klassifiseer

Aktiwiteit 1:

Om gewone breuke te herken en te klassifiseer ten einde hulle te vergelyk [lu 1.3.2]

VERWANTSKAPSTEKENS (<;>; =)

1. Vergelyk die volgende breuke en vul dan<;>of = in:

1.1 3 5 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{5} } } } {} 7 10 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{"10"} } } } {}

1.2 1 3 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{3} } } } {} 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {}

1.3 5 8 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{8} } } } {} 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}

1.4 1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {} 1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {}

1.5 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} 6 8 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{8} } } } {}

1.6 3 8 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{8} } } } {} 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}

1.7 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} 9 12 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"12"} } } } {}

1.8 3 5 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{5} } } } {} 7 10 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{"10"} } } } {}

1.9 2 11 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{"11"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {}

1.10 12 12 size 12{ { { size 8{"12"} } over { size 8{"12"} } } } {} 9 9 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{9} } } } {}

2. Vergelyk weer die volgende breuke en omkring dan die grootste een in elk van die volgende:

2.1 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} ; 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {}

2.2 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} ; 3 6 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{6} } } } {}

2.3 3 5 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{5} } } } {} ; 9 10 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"10"} } } } {}

2.4 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} ; 2 6 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{6} } } } {}

2.5 3 8 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{8} } } } {} ; 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}

2.6 4 5 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{5} } } } {} ; 4 10 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{"10"} } } } {}

Klasbespreking

HOE kan ons bogenoemde Wiskundig bepaal as ons nie ’n diagram het om na te kyk nie?

3. In die volgende aktiwiteit sal jy sien hoe belangrik jou kennis van ekwivalente breuke is, want as jy dit onder die knie het, is dit sommer kinderspeletjies om die breuke met mekaar te vergelyk.

Gebruik die reël soos julle dit in jul klasbespreking bepaal het, en vul<;>of = in:

3.1 3 5 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{5} } } } {} 7 15 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{"15"} } } } {}

3.2 7 11 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{"11"} } } } {} 13 22 size 12{ { { size 8{"13"} } over { size 8{"22"} } } } {}

3.3 5 9 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{9} } } } {} 15 27 size 12{ { { size 8{"15"} } over { size 8{"27"} } } } {}

3.4 5 6 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{6} } } } {} 20 24 size 12{ { { size 8{"20"} } over { size 8{"24"} } } } {}

4. Gebruik nou jul kennis en vul in:<;>of = :

4.1 4 5 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{5} } } } {} 5 6 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{6} } } } {}

4.2 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} 4 5 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{5} } } } {}

4.3 5 6 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{6} } } } {} 7 9 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{9} } } } {}

4.4 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} 6 7 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{7} } } } {}

Aktiwiteit 2:

Om te bereken deur seleksie en gebruik van bewerkings [lu 1.8.3]

1. Verdeel in groepe van drie. Kyk of julle die volgende probleme kan oplos.

1.1 Gizelle en haar tweelingbroer, Donovan, kry elke maand sakgeld. Gizelle spaar twee sesdes van haar sakgeld. Donovan spaar vier negendes van syne. Wie spaar die meeste as hul ewe veel sakgeld kry?

1.2 Ma bak graag pannekoeke. Sy gee ‘n driekwart aan Jake en sy vriende om te eet. Hierna bak Ma dieselfde hoeveelheid pannekoeke. Sy stuur vier vyfdes daarvan skool toe vir Dimitri en sy maats om te geniet. Wie het die meeste pannekoeke by Ma gekry?

1.3 Vusi en Sipho skryf dieselfde toets. Vusi het vier sewendes van die vrae reg beantwoord. Sipho het vyf agstes korrek. Wie het die beste in die toets gevaar?

1.4 Twee taxi’s vervoer passasiers tussen Johannesburg en Pretoria. Die een taxi is twee derdes vol, terwyl die ander een driekwart vol is. Watter taxi vervoer die meeste passasiers?

2. Elke groep kry nou die geleentheid om hul oplossings vir die probleme met die res van die klas te deel.

3. Hou ‘n klasgesprek oor die beste metode om dié soort probleem op te los.

Nog ’n KOPKRAPPER!

Rangskik die volgende breuke van groot na klein:

2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} ; 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} ; 5 6 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{6} } } } {} ; 7 9 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{9} } } } {}

VEREENVOUDIGING

Het jy geweet?

Om ’n breuk in sy eenvoudigste vorm te skryf, deel ons die teller en die noemer deur dieselfde getal. Die waarde van die breuk verander nie, want ons deel eintlik die breuk deur 1.

Bv. 18 24 size 12{ { {"18"} over {"24"} } } {}
6
6
= 3 4 size 12{ { {3} over {4} } } {} en 10 15 size 12{ { {"10"} over {"15"} } } {}
5
5
= 2 3 size 12{ { {2} over {3} } } {}

Aktiwiteit 3:

Om gewone breuke te vereenvoudig [lu 1.3.2]

1. Noudat jy weet hoe om ‘n breuk te vereenvoudig, kyk of jy die volgende tabel kan voltooi:

Breuk deur Vereenvoudig
Bv. 18 27 size 12{ { { size 8{"18"} } over { size 8{"27"} } } } {} 9 9 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{9} } } } {} 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {}
1.1 40 45 size 12{ { { size 8{"40"} } over { size 8{"45"} } } } {} .................. ..................
1.2 15 25 size 12{ { { size 8{"15"} } over { size 8{"25"} } } } {} .................. ..................
1.3 12 16 size 12{ { { size 8{"12"} } over { size 8{"16"} } } } {} .................. ..................
1.4 24 30 size 12{ { { size 8{"24"} } over { size 8{"30"} } } } {} .................. ..................
1.5 48 54 size 12{ { { size 8{"48"} } over { size 8{"54"} } } } {} .................. ..................

Aktiwiteit 4:

Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekeninge te doen [lu 1.10.3]

1. Kom ons rond nou gemengde getalle af tot die naaste heelgetal. Verbind die getal in kolom A met die korrekte antwoord in kolom B.

Questions & Answers

What is scarcity.
Npoanlarb Reply
why our wants are limited
Npoanlarb Reply
nooo want is unlimited but resources are limited
Ruchi
and do to that there occurs scarcity and we have to make choice in order to have what we need if need be I will explain more
Madara
our wants are not limited but rather the resources
Moses
as we know that there are two principle of microeconomics scarcity of resources and they have alternative uses...
Ruchi
yes .....
Mathias
what is demand
Thank Reply
demand is something wt we called in economic theory of demand it simply means if price of product is increase then demand of product will decrease
Ruchi
inverse relationship between demand and price
Ruchi
in microeconomic
Ruchi
demand is what and how much you want and what's your need...
Shikhar
how can one be so with economics even while you have less knowledge in mathematics.
OKORO Reply
why is it that some products increases everyday by day
Chiamaka Reply
because demand is increase
Ruchi
because demand is increase
Patience
but how demand increases?
Aziz
Because of the Marketing and purchasing power of people.
AmarbirSingh
but how could we know that people's demands have increased everyday by day and how could we know that this is time to produced the products in the market. Is any connection among them
yaqoob
for normal good people demand remain the same if price of product will increase or not
Ruchi
see that some product which increases day by day is comes under normal good which is used by consumer
Ruchi
Seems hot discussing going here
Shamamet
If there are less products demand starts to increase for those products
Shamamet
Economics is really interesting to learn ....
Shamamet
see there is Inferior goods ands normal goods inferior good demand is rarely increase whereas as we talk about normal good demand will absolutely Increase whether price is increase or not
Ruchi
and demand for normal goods increase cause people's income as a while increases time to time
Abhisek
and it might also be that the cost of raw materials are high.
ATTAH
may be
Ruchi
obviously because demand is increasing.....and price is getting low.....
Shikhar
hmmm there is inverse relationship between demand and price
Ruchi
Importance of economics
Odunayomi Reply
the nature and significance of economics studies
Deborah
What is demand
Shuaib Reply
deman is amount of goods and services a consumer is willing and able to buy or purchase at a given price.
Sainabou
the willingness and ability of a body to purchase goods nd servicesbis called demand ,so if she/has ability but doesn't have willingness it's not a demand same if she or he has willingness but doesn't has ability it's not a demand too
Gul
Demand refers to as quantities of a goods and services in which consumers are willing and able to purchase at a given period of time and demand can also be defined as the desire or willingness and backed by the ability to pay.
Fadiga
Yeah
Mathias
What is Choice
Kofi
Choice refers to the ability of a consumer or producer to decide which good, service or resource to purchase or provide from a range of possible options. Being free to chose is regarded as a fundamental indicator of economic well being and development.
Shonal
choice is a act of selecting or choosing from the numerous or plenty wants.
Fadiga
how does consumer make profit
Clifford Reply
Compare and contract the function of commercial bank and the central bank of Nigeria
Akwi Reply
what do think is the difference between overhead costs and prime cost
Abdoulkarim
what is economics
Mohamed Reply
economics is a social science that study's how resources can be used to produce goods and services for society
Nathan
Economic is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scares means which have alternatives uses or purposes.
Fadiga
what is economics
Mohamed Reply
what is the basic economic problem
John Reply
rules
Buayadarat_Gaming
unlimited wants vs limited resources
Nathan
what economics is all about?
Nomuhle Reply
what is a new paradigm shift
Austen Reply
Paradigm shift it is the reconcilliation of fedural goods in production
Shyline
fedural? what is that?
Aziz
factors that affecting economic system
Bemen Reply
crux
Shyline
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask