<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 7

Stelsels en beheer: vervoer

Module 4

Om die swaartepunt van ‘n vuurpyl te vind

Hoe om die swaartepunt van jou vuurpyl te vind

LU/AS 1.14
 • Maak ‘n lus aan die punt van ‘n 1 m stuk tou.
 • Maak die lus om die romp gedeelte van jou vuurpyl vas.
 • Laat die vuurpyl vry hang in jou hand en verskuif die lus totdat die vuurpyl gelyk/ parallel met die grondvlak hang.
 • Dui die swaartepunt op die vuurpyl aan deur ‘n lyn reg rondom die romp met ‘n merkpen te trek. Dui die teken vir swaartepunt aan.

Agtergrond

By die drukmiddelpunt van ’n vuurpyl word die aërodinamiese kragte gesentreer. Die drukmiddelpunt is ook gewoonlik naby die agterkant van die vuurpyl. Die groot oppervlakte van die vinne en die gladde oppervlak van die res van die vuurpyl maak dat dit die posisie is waar die druk weerskante dieselfde is. Om die drukmiddelpunt nader aan die stert van die vuurpyl te kry, word die voorste gedeelte (neus) van die vuurpyl nog meer gepunt gemaak, of die vuurpyl se lyfgedeelte kan langer gemaak word, aangesien dit dan meer aërodinamies is. Deur kleiner vinne aan die voorkant van die vuurpyl te plaas, word die drukmiddelpunt nader aan die voorpunt geskuif.

REËL: Die swaartepunt moet nader aan die voorpunt van die vuurpyl wees as die drukmiddelpunt. Die drukmiddelpunt moet dieselfde afstand of langer as die deursnee van die vuurpyl na die stertkant vanaf die swaartepunt wees. Dit sal veroorsaak dat die vuurpyl reguit vlieg en dat die vuurpyl stabiel is.

Opdrag 1:

Hoe om die drukmiddelpunt van ‘n vuurpyl te vind

LU/AS 1.14
 • Maak ‘n skets van die sy-aansig van jou vuurpyl. Skets ook die vinne en teken so akkuraat as moontlik.
 • Die drukmiddelpunt word bepaal deur ‘n lyn te trek wat die oppervlakte van die vuurpyl eweredig weerskante van die lyn versprei.
 • Dui die drukmiddelpunt op die skets aan deur ‘n lyn daar te trek.
 • Dui die drukmiddelpunt op die vuurpyl aan deur ‘n lyn reg rondom die romp met ‘n merkpen te trek. Dui die teken vir die drukmiddelpunt aan.

Opdrag 2:

Om te toets of jou vuurpyl stabiel is tydens vlug

LU/AS 1.13
 • Maak ‘n lus aan die punt van ‘n 2 m tou.
 • Maak die lus om jou vuurpyl vas waar sy swaartepunt is. Plak die lus met kleeflint vas, indien nodig.
 • Die vuurpyl behoort parallel met die grondoppervlak te hang. Swaai dit nou in ‘n sirkelbeweging in die rondte.
 • Verander die swaartepunt of drukmiddelpunt totdat jou vuurpyl reguit vorentoe swaai terwyl dit horisontaal hang.

Indien jy enige wysigings aan jou vuurpyl wil aanbring om dit meer stabiel te maak, kan jy dit nou doen. Versier nou die bottels en vinne dat dit soos ‘n vuurpyl lyk deur dit byvoorbeeld met ‘n oliebasis verf te verf.

Nou is jy gereed om jou vuurpyl te lanseer.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Tegnologiese Prosesse en VaardighedeDie leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
Evalueer :1.12 die produk of stelsel evalueer gebaseer op kriteria wat direk met die ontwerpopdrag en sommige van die spesifikasies en beperkings verband hou, en verbeteringe of wysigings voorstel;
1.13 die doeltreffendheid van die plan van aksie wat gevolg is evalueer en voorstel hoe toekomstige planne verbeter kan word;
Kommunikeer :1.14 idees (in ‘n projekportefeulje) deur middel van twee-dimensionele of drie-dimensionele sketse, stroombaan-diagramme of stelseldiagramme wat die meeste van die volgende kenmerke insluit, aanbied:1.14.1 aantekeninge om ontwerpsredenering oor te dra;1.14.2 afmetings;1.14.3 hoeveelhede;1.14.4 versterking van belangrike sketse (bv. kleur, tekstuur, skakering, dik en dun lyne, inskaduwing).

Questions & Answers

What is the law of demand
Yaw Reply
price increase demand decrease...price decrease demand increase
Mujahid
ıf the price increase the demand decrease and if the demand increase the price decrease
MUBARAK
all other things being equal, an increase in demand causes a decrease in supply and vice versa
SETHUAH
yah
Johnson
how is the economy of usa now
Johnson
What is demand
jude Reply
Demand is the quantity of goods and services a consumer is willing and able to purchase at various prices over a given period of time.
Yaw
yea
SETHUAH
Okay congratulations I'll join you guys later .
Aj
yes
MUBARAK
calculate elasticity of income exercises
HABANABAKIZE Reply
If potatoes cost Jane $1 per kilogram and she has $5 that could possibly spend on potatoes or other items. If she feels that the first kilogram of potatoes is worth $1.50, the second kilogram is worth$1.14, the third is worth $1.05 and subsequent kilograms are worth $0.30, how many kilograms of potatoes will she purchase? What if she only had $2 to spend?
Susan Reply
cause of poverty in urban
DAVY Reply
QI: (A) Asume the following cost data are for a purely competitive producer: At a product price Of $56. will this firm produce in the short run? Why Why not? If it is preferable to produce, what will be the profit-maximizing Or loss-minimizing Output? Explain. What economic profit or loss will the
Falak Reply
what is money
DAVY Reply
money is any asset that is generally acceptable for the exchange of goods and for the settlement of debts
Mnoko
what is economic
Stephen Reply
economics is the study of ways in which people use resources to satisfy their wants
Falak
what is Price mechanism
Dhany Reply
what is Economics
ERNESTINA
The study of resource allocation,distribution and consumption.
Emelyn
introduction to economics
Uday Reply
welfare definition of economics
Uday
examine the wealth and welfare definitions of economics
Uday
read book by ml jhingan
Anand
What do we mean by Asian tigers
Aeesha Reply
Dm me I will tell u
Shailendra
Hi
Aeesha
hi
Pixel
What is Average revenue
KEMZO
How are u doing
KEMZO
it is so fantastic
metasebia
uday
Uday
it is a group of 4 countries named Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong because their economies are growing very faster
Anand
fyn
EDWARD
Please, average revenue is an amount of money you gained after deducted your total expenditure from your total income.
EDWARD
what's a demand
Edward Reply
it is the quantity of commodities that consumers are willing and able to purchase at particular prices and at a given time
Munanag
quantity of commodities dgat consumers are willing to pat at particular price
Omed
demand depends upon 2 things 1wish to buy 2 have purchasing power of that deserving commodity except any from both can't be said demand.
Bashir
Demand is a various quantity of a commodities that a consumer is willing and able to buy at a particular price within a given period of time. All other things been equal.
Vedzi
State the law of demand
Vedzi
The desire to get something is called demand.
Mahabuba
what is the use of something should pay for its opportunity foregone to indicate?
Random Reply
Why in monopoly does the firm maximize profits when its marginal revenue equals marginal cost
astrid Reply
different between economic n history
Falma Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Tegnologie graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11031/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask