<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 8

Nedersettings

Module 4

Migrasie

1. Die migrasie van persone na ‘n nuwe standplaas

  • Julle het reeds kennis gemaak met die migrasie van persone vanaf die platteland na die stad. Migrasie vind egter nie net plaas vanaf landelike na stedelike gebiede nie. Persone beweeg ook vanaf een stedelike gebied na ‘n ander, of selfs vanaf een land na ‘n ander.
  • Migrasie vanaf die plek waar jy jare gebly het, bv. Kaapstad na ‘n nuwe plek, bv. Londen, staan as EMIGRASIE bekend.
  • Migrasie na ‘n plek waar jy ‘n nuwe tuiste vind, staan as IMMIGRASIE bekend, bv. na Londen.
  • Migrasie is ‘n permanente verskuiwing na ‘n nuwe omgewing of standplaas.

R edes vir migrasie

Daar is verskillende redes waarom persone van woonplek verskuif. Hierdie faktore kan gewoonlik in twee kategorieë verdeel word, nl.:

  • Stootfaktore - faktore wat persone aanmoedig om ‘n gebied te verlaat.
  • Trekfaktore – faktore wat persoon lok om hulle in ‘n sekere omgewing te vestig.

Aktiwiteit 1:

Om inligting uit ‘n grafiese voorstelling af te lei

[lu 1.2]

Bestudeer die volgende prent en beantwoord die vrae wat daarop volg:

1. Watter proses word deur die illustrasie uitgebeeld?

2. Watter omstandighede in Suid-Afrika dink jy het die persone laat besluit om so ‘n stap te neem?

3. Watter invloed het die tendens op die ekonomie van Suid-Afrika indien hoogsgeskoolde werkers die laat in groot getalle sou verlaat?

2. Faktore wat migrasie bevorder

2.1 Stootfaktore

Stootfaktore speel ‘n belangrike rol as oorsaak van migrasie. Stootfaktore kan hoofsaaklik in drie kategorieë verdeel word:

a) Politieke faktore : politieke faktore is waar persone immigreer weens die druk of vervolging wat hulle ondervind in hul geboorteland. Gedurende die Apartheidsjare het verskeie swart Suid-Afrikaners die land verlaat en hulle elders gaan vestig, bv in Engeland en Europa. Dit was weens die politieke druk en vervolging wat hulle hier moes verduur, asook die gebrek aan geleenthede vir onderwys.

b) Ekonomiese faktore : ekonomiese faktore is waar ‘n ekonomiese stelsel van ‘n land nie voordelig is vir die persoon nie en hy na ‘n ander land trek om beter te kan leef. So het baie persone na die VSA en Engeland verhuis waar beter werksgeleenthede beskikbaar was.

c) Omgewingsfaktore : persone word ook weggedryf van die plek waar hulle woon weens ‘n ongunstige fisiese omgewing. Te veel of te min water mag ‘n ernstige bedreiging vir die omgewing inhou. Sommige persone is verplig om te trek, weens die feit dat hulle op die vloedvlakte van ‘n rivier woon. Tydens ‘n vloed word eiendomme en persone deur die watermassa bedreig.

Aktiwiteit 2:

Om persoonlike ervarings skriftelik oor te dra

[lu 1.5]

Op jou eie

Jy is ‘n trekarbeider wat help om die vrugte in die Boland te oes. Jy werk op ‘n plaas naby Worcester. Skryf ‘n brief aan jou familie wat in Kimberley woon, en beskryf aan hulle onder watter moeilike omstandighede jy moet woon en werk.

P olitieke stootfaktore

  • Dikwels is persone verplig om hulle land te verlaat weens vervolging of bedreiging van hulle lewens as gevolg van hulle politieke idees. Hierdie vlugtelinge moet dan elders ‘n heenkome soek. Hulle kan nie weer na die land terugkeer nie weens vrees vir hulle lewens.
  • Uit die vorige Oos-Europese lande moes baie mense vlug omdat hulle nie met die idees van die politieke party aan bewind saamgestem het nie.
  • In Zimbabwe vind ons ook dat baie mense tans na die buurstate, soos Suid-Afrika vlug. Aangesien hulle politieke idees verskil van die van die heersende party, word hulle deur sommige lede van die heersende party aangerand en gemartel. Dit dwing hulle om die land te verlaat.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11035/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask